Kế hoạch công tác năm 2016 của Vụ TDTT Quần chúng

Đăng ngày: 12/25/2015 11:03:54 AM - Lượt xem 4272

Sáng 24/12/2015,tại trụ sở Tổng cục TDTT, Vụ TDTT Quần chúng đã báo cáo trước Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng về những kết quả đạt được trong năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự cuộc họp còn có Phó tổng cục trưởng - Phạm Văn Tuấn; lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, năm 2016, Vụ TDTT Quần chúng tiếp tục đề ra 5 phương hướng, mục tiêu trọng tâm:

Phát triển đồng bộ TDTT trong trường học, trong lực lượng vũ trang, ở xã phường thị trấn phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu và vui chơi giải trí của các đối tượng quần chúng trên các địa bàn trong cả nước, đặc biệt phát triển ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cách ngành Quân đội, Công an tăng cường quản lý nhà nước về TDTTđối với giáo dục thể chất bắt buộc; đồng thời tích cực phối hợp với các, ban ngành, đoàn thể, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia để phát triển thể thao cho mọi người.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về  các môn thể thao dân tộc, đặc biệt là võ cổ truyền, Vật dân tộc.

Thực hiện xã hội hóa các hoạt động TDTT kết hợp việc kinh doanh thể dục, thể thao với công tác cung ứng dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về TDTT. Tăng cường giao lưu về thể thao dân tộc với bạn bè quốc tế nhằm giới thiệu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian Việt Nam ra nước ngoài, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Theo đó, phấn đấu đạt chỉ tiêu về số người tập luyện TDTT thường xuyên (29%); số gia đình tập luyện thể thao thường xuyên (21%); số câu lạc bộ thể thao (53.000); tổng số cán bộ, huấn luyện viên, cộng tác viên được tập huấn đào tạo do Tổng cục TDTT tổ chức (trên 1000 người); số lượng huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển trẻ tập huấn trong nước và quốc tế (53), thể thao khuyết tật (19) và võ cổ truyển (34); số lượng giải thể thao quốc gia, giải thể thao quốc tế tổ chức trong nước (40).

Trong đó, các nhiệm vụ phát triển TDTT quần chúng cần đặc biệt quan tâm và phải thực hiện triệt để.

Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020.

Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/1/2013 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.

Tham mưu các cấp lãnh đạo ban hành chính sách khuyến khích phát triển TDTT đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật.

Duy trì và hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao cho mọi người theo chu kỳ hàng năm.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên TDTT quần chúng, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cộng tác viên TDTT cấp thôn, xã.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cán bộ ngành TDTT về vai trò của hoạt động TDTT, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc.

Đưa các trò chơi vận động dân gian trong các lễ hội truyền thống hàng năm của các dân tộc thiểu số thành một nội dung của nhiệm vụ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam; lựa chọn một số trò chơi vận động dân gian để đề xuất đưa vào thi đấu trong hệ thống thi đấu giải thể thao quốc gia.

Quan tâm đến thể thao cho người khuyết tật, tạo điều kiện để người khuyết tật có cơ hội tiếp cận những dịch vụ về TDTT.

Hợp tác quốc tế về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền TDTT tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đồng thời đẩy mạnh phổ biến các môn thể thao của dân tộc Việt Nam ra nước ngoài.

Nguồn: TDTT.GOV.VN

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Thể thao - kênh quảng bá cho du lịch
(Đăng ngày: 4/9/2021 8:24:30 AM)
Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT