Quay lại www.binhthuansports.vn
    Mn thể thao (thống k theo mn v huy chương V-B-Đ)   Chia theo
loại
huy
chương
Hạng Đơn vị
tham dự
V
Cổ
truyền
Bng đ nam
bi biển
Bng chuyền nam
bi biển
Cờ tướng Vovinam Việt d Billiards Bng chuyền Leo ni Bng bn HC
  (Đơn vị/nam/nữ) 7 126 43 3 36 0 8 96 0 5 25 0 6 115 23 6 57 30 7 25 0 6 84 0 9 36 25 5 11     62 611 121
  Huy chương V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ HC V B Đ
1 THỊ X LA GI 18 5 3       0 0 0 0 0 2 5 5 5 0 1 0 0 2 0       0 0 0 0 2 1 49 23 15 11
2 TP. PHAN THIẾT 5 5 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0       0 3 1 3 1 1 1 0 0 0 4 1 3 1 1 37 16 15 6
3 HM THUẬN BẮC 7 8 7 0 0 0 0 0 0       4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       31 11 8 12
4 ĐỨC LINH 4 10 8       0 0 0       6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0       32 10 12 10
5 TUY PHONG             0 1 0 0 1 0 2 2 4 4 0 2       0 0 0 4 0 1       21 10 4 7
6 BẮC BNH 0 4 2                   5 9 1                   0 0 0       21 5 13 3
7 HM THUẬN NAM 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 1 0 0 0       0 0 2       14 1 5 8
8 HM TN 1 3 3             0 0 0                         0 0 0       7 1 3 3
9 QUN SỰ TỈNH                                     0 0 1 0 0 0             1 0 0 1
9 CNG AN TỈNH                                           0 0 1       0 0 1 1 0 0 2
10 BIN PHNG TỈNH                                                             0 0 0 0
10 TNH LINH                                                 0 0 0       0 0 0 0
10 PH QU             0 0 0                                           0 0 0 0
10 SỞ XY DỰNG                                     0 0 0                   0 0 0 0
10 SỞ NN&PTNT             0 0 0                                           0 0 0 0
TỔNG BỘ HUY CHƯƠNG 35 35 25 1 1 0 1 1 1 2 2 2 23 21 20 4 4 4 3 3 3 1 1 1 4 4 4 3 3 3 214 77 75 63