Bình Thuận đăng cai Giải Đua thuyền truyền thống Vô địch toàn quốc năm 2011

Đăng ngày: 3/28/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 2216

Download Điều lệ

Xem Bản đồ khu vực thi đấu - Đường Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Phan Thiết 


 
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG VÔ ĐỊCH TOÀN QUỐC NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QD0-HHTTDNVN ngày 07 tháng 01 năm 2011 của
Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)

-----------------------------------

1. Mục đích.

- Hưởng ứng năm Du lịch quốc gia Duyên Hải Nam bộ với chủ đề “Du lịch biển đảo 2011”.

- Nhằm thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện môn Đua thuyền truyền thống (Thuyền Rồng) ngày càng rộng khắp trong cả nước, nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống Văn hóa, Thể thao của dân tộc; tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên đua thuyền truyền thống trong cả nước.

- Nâng cao năng lực tổ chức thi đấu, công tác điều hành của trọng tài các môn Đua thuyền truyền thống.

2.  Thời gian và địa điểm:

2.1. Thời gian: Từ ngày 07 đến 12 tháng 5 năm 2011

- Họp kỹ thuật: 9 giờ 00 sáng, 02 (hai) ngày trước ngày thi đấu chính thức (địa điểm thông báo sau).  

- Họp trọng tài: 9 giờ 00 sáng, 01 (một) ngày trước ngày thi đấu chính thức (địa điểm thông báo sau).  

2.2.  Địa điểm:  Mũi Né, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.


Ảnh chụp từ Google Earth 

* Bản đồ Bình Thuận - Nhấn nút thẻ Hybrid (Kết hợp) để xem chi tiết

 

3.  Tính chất – Nội dung thi đấu

3.1.  Tính chất thi đấu.

- Tùy số lượng các đơn vị đăng ký tham gia thi đấu trên từng nội dung, Ban tổ chức môn thi sẽ quyết định thể thức thi gồm có: Vòng đấu loại, Bán kết và chung kết.

- Mỗi nội dung phải đủ từ 03 (ba) thuyền của ba đơn vị đăng ký mới tổ chức thi đấu.

- Chung kết: Tại các nội dung có các vòng đấu loại, bán kết sẽ có tối đa 04 (bốn) thuyền vào thi đấu chung kết, các nội dung chung kết trực tiếp sẽ do Ban Tổ chức quyết định.

 3.2. Nội dung thi đấu: Bao gồm 18 nội dung cho cả nam , nữ và hỗn hợp nam, nữ cho các loại thuyền 10 và 20 tay chèo gồm:

Nội dung

1.000m

500m

200m

Nam

Thuyền 20

Thuyền 10

Thuyền 20

Thuyền 10

Thuyền 20

Thuyền 10

Nữ

Thuyền 20

Thuyền 10

Thuyền 20

Thuyền 10

Thuyền 20

Thuyền 10

Hỗn hợp

Thuyền 20

Thuyền 10

Thuyền 20

Thuyền 10

Thuyền 20

Thuyền 10

4. Đối tượng và điều kiện thi đấu:

4.1. Đối tượng dự thi:

- Tất cả các vận động viên Đua thuyền truyền thống của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước;

4.2. Điều kiện dự thi:

- Vận động viên tham dự thi đấu phải có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu thể thao còn hiệu lực pháp lý do cơ quan Y tế cấp; vận động viên không có giấy khám sức khoẻ hoặc giấy khám sức khỏe không hợp lệ sẽ không được tham gia thi đấu;

- Các đoàn chịu trách nhiệm về tình trạng sức khoẻ, an toàn và phải quản lý vận động viên trong các buổi tập luyện và thi đấu.

- Vận động viên tham dự thi đấu phải có Thẻ vận động viên hợp lệ do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cấp năm 2011;

- Trong trường hợp cần thiết Ban tổ chức sẽ yêu cầu tất cả các đội phải mặc áo phao trong khi tập luyện và thi đấu.

5. Đăng ký thi đấu:

- Vận động viên của các Tỉnh, Thành, Ngành đủ điều kiện quy định tại Mục 4 Điều lệ này được quyền đăng ký thi đấu và chỉ được đăng ký thi đấu cho một đơn vị;

- Đăng ký thi đấu phải bằng văn bản theo mẫu quy định của do Bộ môn Đua thuyền – Tổng Cục Thể dục thể thao ban hành, có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị, phải gửi bản chính.

5.1. Thời gian và Thể thức đăng ký:

- Đăng ký số lượng: 45 ngày trước ngày thi đấu chính thức tính theo dấu bưu điện;

- Đăng ký chính thức: (đăng ký tên và nội dung thi đấu) 30 ngày trước ngày thi đấu chính thức tính theo dấu bưu điện.

- Đăng ký làm thẻ: Đăng ký làm thẻ thi đấu gửi kèm với đăng ký thi đấu, mỗi vận động viên gửi 02 ảnh màu mới nhất cỡ 3 x 4cm ghi đầy đủ tên, tuổi phía sau ảnh để làm thẻ thi đấu.

- Nơi gửi đăng ký: Gửi 01 bản chính tới Bộ môn Đua thuyền - Tổng Cục Thể dục thể thao 36 Trần phú – Hà Nội;  01 bản tới chính đến đơn vị đăng cai:

Trung tâm TDTT Bình Thuận

Đ/c: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0623.822088 – Fax: 0623.822075

E-mail: binhthuansports@ymail.com - Website: www.binhthuansports.vn

 5.2. Đăng ký cự ly:  Mỗi đơn vị được đăng ký không quá 3 nội dung cho nam, 3 nội dung cho nữ và 02 nội dung hỗn hợp nam nữ; và chỉ được đăng ký một (01) thuyền dự thi trên một cự ly thi đấu.

 5.3. Đăng ký số lượng: Mỗi đơn vị được đăng ký một đoàn VĐV gồm: Trưởng đoàn, Lãnh đội, các huấn luyện viên, chăm sóc viên, bác sỹ, cán bộ đoàn và các đội thuyền tương ứng với các cự ly thi đấu tại Mục 3.2.

5.3.1.  Đối với thuyền 20 tay chèo nam và nữ các cự ly: chỉ được đăng ký tối đa 26 VĐV trong đó yêu cầu ghi rõ trong bản đăng ký 01 VĐV chèo lái, 01 VĐV chỉ huy, 20 VĐV chèo thuyền chính thức và 4 VĐV dự bị.

5.3.2. Đối với thuyền 10 tay chèo nam và nữ các cự ly: được đăng ký tối đa 14 VĐV trong đó yêu cầu ghi rõ trong bản đăng ký 01 VĐV chèo lái, 01 VĐV chỉ huy, 10 VĐV chèo thuyền chính thức và 2 VĐV dự bị.

5.3.3. Đối với nội dung thuyền 20 tay chèo hỗn hợp nam, nữ: Phải có tối thiểu 08 tay chèo nữ chính thức khi xuống thuyền thi đấu, (08 VĐV này không bao gồm VĐV chèo lái và VĐV chỉ huy), đăng ký số lượng tương tự như Mục 5.3.1.

5.3.4. Đối với nội dung thuyền 10 tay chèo hỗn hợp nam, nữ: Phải có tối thiểu 04 tay chèo nữ chính thức khi xuống thuyền thi đấu, (04 VĐV này không bao gồm VĐV chèo lái và VĐV chỉ huy), đăng ký số lượng tương tự như Mục 5.3.2.

5.3.5. Vận động viên chèo lái và chỉ huy trên một thuyền không nhất thiết phải cùng giới tính với các tay chèo, Ví dụ: Đội thuyền Nam có thể sử dụng VĐV chèo lái và VĐV chỉ huy (đánh trống) là nữ và ngược lại.

6. Luật thi đấu:

- Áp dụng Luật thi đấu Truyền rồng do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành kèm theo Quyết định số 649/QĐ-TCTDTT ngày 02 tháng 6 năm 2010). 

7. Kinh phí, Lệ phí thi đấu:

7.1. Kinh phí thi đấu:

- Các đoàn vận động viên đến tham dự  giải, tự  túc tiền ăn, ở và tiền di chuyển.

- Trước ngày thi đấu 01 tháng đơn vị đăng cai sẽ gửi thông báo cụ thể về: Thời gian (lịch thi đấu, ngày giờ khai bế mạc), địa điểm thi đấu (gồm cả sơ đồ đường đua), giá cả ăn, ở đến các đơn vị tham dự giải.

- Ban tổ chức sẽ cung cấp thuyền thi đấu cho các vận động viên tham dự;

 7.2.  Lệ phí thi đấu: Toàn bộ lệ phí thi đấu do Hiệp hội TTDN thu theo quy định tại Điều lệ chung kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HHTTDNVN ngày 08 tháng 01 năm 2011, bao gồm:

- Lệ phí thi đấu: 200.000 đ/nội dung đối với thuyền 10 tay chèo;

- Lệ phí thi đấu: 400.000 đ/nội dung đối với thuyền 20 tay chèo;

- Lệ phí làm thẻ thi đấu: 20.000 đ/01 thẻ thi đấu (Nếu VĐV đó chưa phải là thành viên của Hiệp hội TTDN theo quy định tại công văn số: 78/CV-HHTTDNVN ngày 15/9/2007).

- Đội thuyền sau khi họp lãnh đội mà bỏ cuộc không có lý do chính đáng sẽ phải nộp phạt: 500.000đ/cự ly vòng đấu loại, 1.000.000đ/cự ly bán kết và chung kết.

7.3. Lệ phí khiếu nại: 1.000.000đ/lần khiếu nại.

8. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại:

8.1 Khen thưởng:

- Tổng cục Thể dục thể thao sẽ trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho vận động viên giành vị trí nhất, nhì, ba tại các cự ly thi đấu nói trên;

- Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tặng tiền thưởng cho các thuyền nhất, nhì, ba các cự ly (nếu có tài trợ); Trao tặng Cờ và tiền thưởng (5 triệu, 3 triệu, 2 triệu) cho các đoàn: nhất nhì ba toàn đoàn theo bảng tổng sắp huy chương.

8.2 Kỷ luật:

- Ban Tổ chức, Trọng tài sẽ kỷ luật đối với các hành vi sau đây:

+ Kỷ luật, phạt tiền 1.000.000đ và tước quyền thi đấu ở toàn bộ các nội dung kế tiếp đối với hành vi cố ý làm chìm thuyền.

+ Cấm thi đấu các nội dung kế tiếp hoặc huỷ bỏ thành tích, tước huy chương một hoặc nhiều nội dung thi đấu, đối với toàn đội khi một hoặc nhiều thành viên trong đội đó vi phạm các hành vi sau đây: Đánh lộn, gây rối, phá hoại tài sản của BTC có lời lẽ xúc phạm đến BTC, Trọng tài và VĐV đội bạn hoặc các hành vi vi phạm khác trong toàn bộ khu vực thi đấu.

+ Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

9. Khiếu nại:

- Khiếu nại phải bằng văn bản theo Mẫu quy định của BTC và phải được gửi đến Bàn Thư ký của Ban tổ chức kèm theo lệ phí khiếu nại quy định tại Điều 7.3 và các quy định sau:

- Chỉ có trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên trưởng có tên trong bản đăng ký gốc có chữ ký, con dấu của cơ quan chủ quản và đã đăng ký (xác nhận lại với Ban tổ chức ) tại cuộc họp Lãnh đội và được cấp thẻ mới được quyền nộp đơn khiếu nại.

- Đối với khiếu nại nhân sự: tính từ sau khi Ban tổ chức công bố danh sách đăng ký thi đấu chính thức các đương sự có quyền khiếu nại;

- Đối với khiếu nại về chuyên môn: sau khi Ban tổ chức công bố kết quả thi đấu của nội dung đó, nhưng không chậm quá 20 phút;

- Ban trọng tài, Ban tổ chức từng cuộc thi phải có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại chậm nhất 01 (một) giờ kể từ thời điểm nhận đơn khiếu nại;

- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

10.  Những quy định cụ thể:

10.1. Phương tiện thi đấu:

- Ban tổ chức sẽ cung cấp cùng một loại thuyền, mái chèo (gồm cả xà bát) thi đấu cho các đơn vị tham gia thi đấu;

- Trước mỗi đợt đua các đội sẽ được bốc thăm chọn thuyền và nhận mái chèo thi đấu, hai mái chèo thay thế được phép mang lên thuyền để thay thế trong khi thi đấu;

- Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về những sai sót kỹ thuật của dụng cụ trong suốt cuộc đua. Do đó yêu cầu các đội phải kiểm tra dụng cụ cẩn thận trước khi rời khỏi khu vực xuất phát, nếu thấy thuyền có sự cố phải báo ngay cho trọng tài chỉ huy thuyền, sau khi đã nhận thuyền nếu làm hỏng, vỡ, mất mát tuỳ theo mức độ BTC sẽ quyết định mức bồi thường.

10.2. Đường đua – Vạch đích:

- Ban tổ chức sẽ lắp đặt sáu (06) đường đua trên khu vực thi đấu để tổ chức thi đấu, đường đua được đánh dấu bằng các phao dễ nhìn dọc theo toàn bộ đường đua;

- Đường đua có độ rộng tối thiểu là 9m và tối đa là 13,5m; số thứ tự đường đua được đánh dấu từ 1 đến 6 tính từ trái sang phải khi nhìn theo hướng đường đua;

- Vạch đích và xuất phát được đặt vuông góc 90o   với các đường đua;

10.3.  Giai đoạn xuống thuyền:

- Trước giờ xuất phát chính thức 15 - 20 phút Trọng tài thuyền sẽ gọi tên các đội đến điểm danh, kiểm tra thẻ thi đấu, trang phục, tổ chức bốc thăm chọn thuyền thi đấu và nhận mái chèo và số đường đua trên thuyền thi đấu.

- Sau khi trọng tài thuyền kiểm tra các đội tập trung thành hàng để xuống thuyền theo sự hướng dẫn của trưởng trọng tài thuyền.

- Vận động viên không có thẻ thi đấu, trang phục của VĐV trong cùng một đội không đồng bộ, VĐV không có giấy khám sức khoẻ hợp lệ sẽ không được xuống thuyền thi đấu.

- VĐV khi xuống thuyền mà trọng tài phát hiện thấy có dấu hiệu tiêu cực, cất  dấu bất cứ đồ vật nào có thể gây tổn hại đến đội bạn trong quá trình đua sẽ bị trọng tài thuyền lập biên bản, VĐV đó sẽ không được tham gia thi đấu trong toàn bộ giải, đội thuyền đó sẽ không được quyền thay VĐV dự bị khác vào vị trí VĐV đã phạm lỗi tại cự ly chuẩn bị phát và các nội dung kế tiếp hoặc vòng đua kế tiếp của đội thuyền đó.

- Trước trong và sau các đợt đua, nếu trọng tài, thành viên BTC phát hiện một hoặc một nhóm các VĐV của của đội nào có những vi phạm theo quy định tại Mục 8.2 thì ngay lập tức các biện pháp kỷ luật được thi hành.

10.4.  Xuất phát :

- Khu vực xuất phát là khu vực trong vòng 100m tính từ vạch xuất phát đến phía sau, bên ngoài đường đua.

- Giai đoạn xuất phát bao gồm cả việc gióng hàng cho các thuyền tại vạch xuất phát và gọi tên thứ tự xuất phát của các đội vào đường đua;

- Các đội có mặt tại khu vực xuất phát trước giờ xuất phát 5 phút để trọng tài gióng hàng và xuất phát hướng dẫn vào khu vực đường đua;

- Khi đang gióng hàng trọng tài gióng hàng giơ lá cờ đỏ và hướng dẫn cho các thuyền gióng hàng, khi đã gióng thẳng hàng trọng tài gióng hàng sẽ giơ lá cờ trắng để báo hiệu cho trọng tài xuất phát tiến hành các thủ tục xuất phát;

- Các đội vào vị trí xuất phát theo thứ tự bốc thăm và đậu thuyền tại chính giữa đường đua, so mũi thuyền bằng nhau;

- Các đội không được làm trì hoãn giờ xuất phát, nếu đội nào cố tình làm trì hoãn giờ xuất phát sẽ bị cảnh cáo, sau khi bị cảnh cáo mà vần tiếp tục trì hoàn sẽ bị trọng tài xuất phát loại;

- Hiệu lệnh xuất phát như sau: “Chuẩn bị” – “ĐI”, khẩu lệnh xuất phát sẽ được kết hợp với còi phát lệnh;

- Nếu vì lý do kỹ thuật đội nào đó chưa thể xuất phát được, thì ngay sau khi trọng tài gióng hàng giơ cờ trắng, người đánh trống phải ra dấu hiệu với trọng tài xuất phát bằng cách vẫy cả hai tay kèm theo dùi trống, trọng tài xuất phát sẽ trì hoãn việc xuất phát. Nếu sau khi trọng tài xuất phát hô  “Chuẩn bị” thì việc giơ tay không còn giá trị nữa.

- Nếu thuyền nào xuất phát trước khi có khẩu lệnh xuất phát thì bị coi là phạm quy xuất phát. Trong trường hợp đó trọng tài xuất phát sẽ cho xuất phát lại.

- Khi có trường hợp phạm quy xuất phát trọng tài xuất phát sẽ ra tín hiệu bằng cách gọi loa, đồng thời trọng tài đường đua dùng xuồng máy chạy cắt ngang qua đường đua dùng cờ đỏ vẫy báo hiệu cho các thuyền ngừng cuộc đua để xuất phát lại.

- Trong trường hợp phải xuất phát lại các đội ngay lập tức các đội phải quay về vạch xuất phát để tiến hành gióng hàng và xuất phát lại;

- Trong một đợt đấu nếu đội nào bị phạm quy xuất phát lần đầu sẽ bị cảnh cáo, bị phạm quy xuất phát lần thứ hai sẽ bị loại khỏi đợt đua đó.

10.5. Trên đường đua:

- Bao gồm việc di chuyển từ điểm xuất phát tới điểm đích, các thuyền phải đi đúng chính giữa đường đua của mình;

- Trên đường đua sẽ có hai trọng tài đường đua giám sát các thuyền thi đấu; các thuyền sẽ phải đi đúng giữa phần đường của đội mình, nếu một đội trong quá trình đua lấn qua đường dây phao sang đường đua của đội khác sẽ bị trọng tài đường đua lập biên bản và đội thuyền đó sẽ bị loại khỏi cuộc đua;

- Sau lệnh xuất phát các thuyền phải di chuyển theo đúng đường đua của mình.

- Trên đường đua các thuyền phải cách nhau về chiều ngang ít nhất 2 m, tuyệt đối không để mái chèo chạm nhau, không nắm, kéo mái chèo, mạn thuyền đội bạn.

- Không tát nước hất sang thuyền bạn, không có những lời nói, hành động thiếu văn hoá với thuyền bạn.

- Vận động viên đánh trống và tát nước không được tham gia chèo thuyền kể cả dùng tay quạt nước và phải ngồi hoặc đứng cố định tại 1 vị trí. Nếu trọng tài phát hiện thấy VĐV đánh trống và tát nước tham gia chèo thuyền thì thuyền đó không được công nhận thành tích. điều khoản này áp dụng cả với trường hợp đội thuyền bị thiếu VĐV, hoặc VĐV đã vi phạm và bị loại ngay từ giai đoạn xuống thuyền.

- Trong toàn bộ các nội dung thi đấu (Bao gồm cả thuyền 12 và tuyền 22), xà bát chỉ có tác dụng cho việc lái thuyền, do đó không được dùng dây buộc chặt xà bát vào  giá giữ xà bát, VĐV điều khiển xà bát không được dùng động tác “NẬY” xà bát để tạo nên lực đẩy cho thuyền, nếu trọng tài phát hiện VĐV dùng xà bát để tạo ra lực đẩy cho thuyền thì thuyền đó sẽ bị trọng tài đường đua lập biên bản và đội thuyền đó sẽ không được công nhận thành tích của đợt đua.

10.6.  Giai đoạn về Đích:

- Trọng tài đích sẽ xác định thứ tự và thời gian về đích của các đội thuyền, (có Camera ghi hình để xác định thứ hạng);

- Thứ tự về đích được xác định khi mũi thuyền chạm mặt phẳng không gian dây đích tại vị trí đặt Camera trùng với hình chiếu đối diện của điểm đích;

- Các thuyền được xem là hoàn tất cuộc đua khi: Toàn bộ thân thuyền vượt qua điểm đích và phải còn đủ số VĐV, mái chèo, xà bát qui định trên thuyền từ lúc xuất phát đến khi về đích;

- Các thuyền chỉ được công nhận thành tích khi đã hoàn tất cuộc đua trên đúng đường đua của mình;

- Thuyền về đích không đúng đường đua của mình, khi toàn bộ thân thuyền chưa qua đích mà VĐV nhẩy ra khỏi thuyền, ném chèo, xà bát xuống nước sẽ bị loại;

- Ngay sau khi về địch các thuyền phải di chuyển ngay về khu vực xuất phát để bàn giao đầy đủ lại thuyền, mái chèo cho BTC để tiến hành các đợt đua tiếp theo.

11. Điều khoản thi hành:

- Bản điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh các đơn vị cần phản ánh kịp thời đến Bộ môn Đua thuyền – Tổng cục Thể dục thể thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp;

   - Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn thực hiện nghiêm túc các quy định trong Điều lệ và những quy định khác của Ban tổ chức giải.

 

Nơi nhận:

- Sở VHTTDL, Trung tâm TDTT các tỉnh, thành, ngành;

- CLB Đua thuyền;

- Vụ Thể thao Thành tích cao;

- Lưu VP HHTTDNVN.

TL. CHỦ TỊCH

TỔNG THƯ KÝ

 

(đã ký)

 

 

 

Đinh Việt Hùng

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT