THÔNG BÁO

Kết quả - Chương trình thi đấu môn Bơi Lội - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII năm học 2017 – 2018

3/31/2018 9:15:44 PM - Lượt xem 1889

Thi đấu 03 ngày (06 buổi) từ ngày 04 đến 06/4/2018 tại Hồ bơi 25m - Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh Bình Thuận

Điều lệ môn Việt dã - Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2017 - 2018

3/1/2018 3:23:45 PM - Lượt xem 475

Môn Việt dã diễn ra ngày 24/3/2018 tại Tp. Phan Thiết. Họp chuyên môn: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 23/3/2018 tại phòng họp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

Lịch hoạt động thể dục thể thao quần chúng năm 2018

2/27/2018 9:16:30 AM - Lượt xem 3650

Trung tâm HLTĐ TDTT xây dựng lịch hoạt động thể dục thể thao quần chúng năm 2018

Điều lệ từng môn Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2017 - 2018

2/27/2018 9:15:00 AM - Lượt xem 747

Đại hội được tiến hành tổ chức thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2018 chia thành 03 giai đoạn gồm 15 môn thể thao.

Điều lệ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2017 - 2018

3/13/2017 4:01:22 PM - Lượt xem 2568

Đại hội được tiến hành tổ chức thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2018 chia thành 03 giai đoạn gồm 15 môn thể thao.

Chương trình, nội dung tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2017 - 2018

3/13/2017 3:57:03 PM - Lượt xem 2444

Đại hội được tiến hành tổ chức thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2018 chia thành 03 giai đoạn gồm 15 môn thể thao

Banner phải 1 Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT