Điều lệ giải Việt dã Thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2017

Đăng ngày: 2/27/2017 7:36:21 AM - Lượt xem 3433

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Bình Thuận tổ chức giải Việt dã Thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2017 vào ngày 25/3/2017 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Kế hoạch phối hợp hoạt động số 113/KHPH/SVHTTDL-TĐTN ngày 13/8/2014 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận về việc “Phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2017”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Bình Thuận tổ chức giải Việt dã Thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Thời gian: ngày 25/3/2017 tại Quãng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Xem và tải Điều lệ tại đây

Đăng ký thi đấu file Word

 

Nguồn: Phòng Xây dựng phong trào - Trung tâm TDTT tỉnh

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT