Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 Ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch

Đăng ngày: 2/22/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 1581

Trong năm 2010, đứng trước những khó khăn nhất định do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng lạm phát… song hoạt động của Ngành VH,TT&DL đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa: phục vụ hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là tập trung các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân 2010, các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước, dân tộc, lễ, Tết, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh và các sự kiện chính trị của địa phương; duy trì tốt phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở và tổ chức tốt các lễ hội văn hóa dân gian đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh; công tác bảo tồn và phát huy di sản văn văn hóa dân tộc được chú ý. Trên lĩnh vực thể thao: đã tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh năm 2010; tham gia các giải vô địch quốc tế, quốc gia và khu vực dành được nhiều huy chương; đặc biệt là tham gia Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 dành được 46 huy chương; đây là thành tích tốt nhất của thể thao Bình Thuận khi tham gia các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc từ trước tới nay; cũng lần đầu tiên, Bình Thuận có VĐV được quốc gia chọn tham dự Giải vô địch quyền Taekwondo Thế giới lần thứ III/2010, đạt 01 HCV nội dung Quyền đồng đội nữ. Lĩnh vực du lịch: Công tác quản lý Nhà nước về du lịch ở các cấp được tăng cường; có Kế hoạch hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 “Việt Nam - Điểm đến của bạn” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số dự án được chấp thuận và đi vào hoạt động tăng; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Bình Thuận được đẩy mạnh, nhất là lần đầu tiên tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu trái đất; lượng khách du lịch đến Bình Thuận và doanh thu du lịch tiếp tục tăng so với năm 2009.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua Ngành VH,TT&DL vẫn còn một số mặt chưa thật bền vững. Do tỉnh ta còn khó khăn trong cân đối ngân sách, nên chưa đầu tư nhiều cho các hoạt động sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao chưa thu hút nhiều các tổ chức, cá nhân đầu tư;  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển chưa đồng đều; công tác quy hoạch phát triển du lịch triển khai chưa đồng bộ, công tác quản lý, khai thác và phát huy các điểm tham quan du lịch chưa hết tiềm năng, chưa tạo thành sản phẩm du lịch để phục vụ khách tham quan.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngành VH,TT&DL đã đạt được trong năm 2010. Đồng thời nhấn mạnh năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Do đó cùng với toàn tỉnh, Ngành VH,TT&DL cần tập trung thực hiện thực hiện những giải pháp đồng bộ để vừa hòan thành tốt nhiệm vụ của Ngành và góp phần cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực. Chú ý phát huy tối đa sức mạnh, lợi thế, tiềm năng, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ hoạt động giữa các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch để phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu của Tỉnh giao. Chú ý đổi mới cơ chế quản lý trong ngành theo hướng tinh giản, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần Kết luận số 01 ngày 22/11/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 103 ngày 03/12/2010 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Quyết định của UBND tỉnh giao nhiệm vụ năm 2011 cho Sở VHTTDL.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh nhằm huy động tốt hơn các nguồn lực của xã hội phục vụ phát triển sự nghiệp ngành, gắn với không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp theo hướng đổi mới, đa dạng hoá các sản phẩm văn hoá, dịch vụ; tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch Bình Thuận, đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân, nâng cao thể chất, tinh thần, đời sống ngày càng cao của xã hội. Quan tâm công tác quy hoạch, kế hoạch, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh đầu tư cho phát triển văn hóa, thể thao tại địa phương; đồng thời nâng cấp, cải tiến và phát huy hiệu quả hơn nữa các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

3. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày kỷ niệm trong năm 2011, nhất là tổ chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; nâng cao chất lượng các chương trình văn hoá - văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc và các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống phục vụ phát triển du lịch, các ngày lễ, tết của quê hương, đất nước. Chuẩn bị chu đáo và phối hợp tổ chức tốt sự kiện Văn hóa - Thể thao như giải lướt ván buồm cúp thế giới PWA Mũi Né - Việt Nam và Festival thuyền buồm quốc tế năm 2011. Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo đúng thực chất.

4. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thể thao quần chúng để thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các môn thể thao trên biển dựa trên tiềm năng, lợi thế về biển, đồi, cát...gắn với quảng bá du lịch, phát triển môn thể thao mới như lướt ván buồm, ván diều, 3 môn phối hợp...

5. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu du lịch để thu hút du khách. Củng cố và nâng cao chất lượng các khu du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Tiếp tục phối hợp rà soát lại các dự án, các khu du lịch đang hoạt động, trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung và chấn chỉnh những hạn chế, bất hợp lý trong quy hoạch cũng như trong quá trình thực hiện quản lý đầu tư. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch cả trong nước và ngoài nước; nâng cấp các khu, điểm, tuyến du lịch, nhằm đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ du lịch để tăng khả năng cạnh tranh với các địa phương trong nước. Thực hiện tốt công tác đào tạo và đào tạo lại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch.

Theo Binh Thuan Portal

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT