Hội nghị triển khai Chương trình đào tạo Vận động viên thể thao cơ sở giai đoạn 2011-2015.

Đăng ngày: 4/25/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 1562

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm năm qua (2006-2010), Chương trình đào tạo vận động viên cơ sở trên địa bàn tỉnh đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 3556 ngày 07/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đã tổ chức đào tạo 11 môn thể thao với 165, có 11 đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình, số lượt Vận động viên được đào tạo là 2.093 người, số Vận động viên thuộc Chương trình được tuyển chọn về đào tạo tại Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh là 160 em, hơn 1.000 lượt Vận động viên trong Chương trình đã đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố, trường học, đội tuyển trẻ và đội tuyển tỉnh để tham gia các giải trẻ, khu vực, quốc gia và thế giới đóng góp cho thể thao tỉnh nhà trên 75 huy chương các loại. Ngoài ra, chương trình đã phối hợp tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ngắn ngày cho 50 Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên và Cộng tác viên trong tỉnh. Đặc biệt, Chương trình đã tạo được cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và xây dựng các thiết chế thể thao tại cơ sở. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các tập thể và cá nhân đã đóng góp vào thành tích chung của Chương trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện là những vấn đề rất đáng quan tâm. Trong đó đáng quan tâm là: công tác chỉ đạo điều hành và sự phối hợp từ tỉnh đến từng đơn vị, địa phương chưa thống nhất, tính đồng bộ chưa cao; lãnh đạo ở một số đơn vị, địa phương thiếu sự quan tâm, chưa nhận thức được tầm quan trọng và mục đích của Chương trình, vẫn có tình trạng khoán trắng cho các lớp, các Hướng dẫn viên giảng dạy; việc tuyên truyền, huy động chưa rộng khắp, từ đó việc phát hiện tuyển chọn Vận động viên thiếu hiệu quả, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của Chương trình; thiếu mạnh dạn khai thác, sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả các thiết chế thể thao tại cơ sở, chưa tranh thủ nguồn kinh phí hổ trợ từ Chương trình để cân đối ngân sách của địa phương và huy động từ các tổ chức cá nhân tại địa phương nhằm đầu tư vào các công trình thể thao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội Nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố tích cực trao đổi, đề ra những phải pháp thật cụ thể để khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế nói trên nhằm tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015 đạt được những thành tích nổi bật hơn.

Xác định Chương trình dào tạo Vận động viên cơ sở giai đoạn 2011-2015 vừa mang tính kế thừa, nhưng đồng thời có bước đột phá nhảy vọt về cả quy mô, hình thức, chất lượng đào tạo nhằm tiếp tục củng cố và hoàn chỉnh hệ thống đào tạo vận động viên các tuyến cơ sở đến tỉnh, tạo nguồn quan trọng cho việc tuyển chọn Vận động viên năng khiếu tập trung đào tạo tại Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh, góp phần nâng cao thành tích thể thao tỉnh nhà trong những năm tới. Đồng thời thông qua Chương trình sẽ tạo điều kiện nâng cao công tác xây dựng lực lượng vận động viên trẻ nòng cốt cho phong trào tại đơn vị, địa phương và từng bước xây dựng thêm cơ sở vật chất thiết yếu đảm bảo cơ bản cho việc luyện tập của Vận động viên và nhu cầu hưởng thụ, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân trong tỉnh.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà phát triển bền vững cho cả giai đoạn 2011-2015. Do đó, cần phải tập trung lãnh, chỉ đạo thật chặt chẽ, sâu sát để phát huy những thành quả đạt được, ra sức khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình đề ra. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, nhất là ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thường xuyên bám sát, tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được đề cập trong Chương trình đào tạo Vận động viên thể thao cơ sở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. Trong đó chú ý các công việc sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực, giúp UBND tỉnh quản lý toàn diện Chương trình, nên cần phải tập trung chỉ đạo đối với Ban Chủ nhiệm Chương trình xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết từng năm và phân kỳ để tổ chức thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề án, quy hoạch chiến lược phát triển sự nghiệp TDTT, trong đó cần chú trọng lấy nội dung đào tạo và xây dựng lực lượng Vận động viên làm nền tảng cơ bản cho sự phát triển phong trào và thể thao thành tích cao.

2. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt nội dung của Chương trình đến các quần chúng nhân dân, cán bộ, Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên, Cộng tác viên và Vận động viên thể thao để hiểu và tích cực tham gia đóng góp cho Chương trình.

3. Lãnh đạo các sở, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  các huyện, thị xã, thành phố thuận lợi trong tổ chức triển khai từng nội dung cụ thể nhằm đảm bảo nâng cao tính hiệu quả của Chương trình.

4. Các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch để làm tốt công tác kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các thiết chế, công trình tập luyện, đào tạo, thi đấu TDTD trên địa bàn tỉnh với hình thức xã hội hóa, theo các chính sách ưu đãi hiện hành của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, phải khai thác, bảo quản và phát huy tốt cơ sở vật chất hiện có.

5. Ban Chủ nhiệm Chương trình đào tạo vận động viên thể thao cơ sở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 là bộ phận tổ chức quản lý chuyên môn, cần thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các bộ phận chuyên môn ở ngành và địa phương để thực hiện tốt công tác mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, tăng cường quản lý, giám sát, theo dõi quá trình tổ chức đào tạo, phương pháp kiểm tra tuyển chọn Vận động viên các môn thể thao hàng năm phù hợp với từng địa bàn, đúng lứa tuổi, giới tính theo quy định. Đồng thời tổ chức thi đấu kiểm tra, tạo điều kiện cho các Vận động viên tham gia thi đấu các giải theo hệ thống của quốc gia; sử dụng nguồn kinh phí được cân đối của Chương trình đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định hiện hành./.

Theo binhthuan.gov.vn

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT