ĐIỀU LỆ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014

Đăng ngày: 2/21/2013 12:00:00 AM - Lượt xem 3014

 
 
 

       UBND TỈNH BÌNH THUẬN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  TDTT

  TỈNH LẦN THỨ VII NĂM 2014

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

           Số: 194 /ĐL-BTC

       Bình Thuận, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

ĐIỀU LỆ

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014

Căn cứ Chỉ thị số 36/CT-UBND ngày 22/11/2012 và Kế hoạch số 4902/KH-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VII năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

Ban Tổ chức (BTC) Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm, 2014 ban hành Điều lệ Đại hội với những nội dung sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

1.1. Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm, 2014 được tổ chức nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và của đất nước.

1.2. Biểu dương lực lượng TDTT quần chúng của các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh thông qua cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, thực hiện mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

1.3. Tập hợp các Vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất của các đơn vị, địa phương tham gia thi đấu; là dịp để các VĐV được giao lưu, thi đấu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó. Trên cơ sở đó có kế hoạch tuyển chọn, bổ sung lực lượng VĐV cho tỉnh chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014.

1.4. Nâng cao trình độ về các mặt: xây dựng lực lượng VĐV, Huấn luyện viên (HLV), cán bộ điều hành, trọng tài, công tác tổ chức, sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để sẵn sàng đăng cai tổ chức các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế.

Điều 2. YÊU CẦU

2.1. Chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Đại hội, các quy định của BTC và Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.

2.2. Nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, giành thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức và tinh thần thượng võ của dân tộc.

2.3. Việc tổ chức, điều hành Đại hội cũng như tổ chức, điều hành thi đấu từng môn thể thao cần thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và tuân thủ theo đúng Luật và Điều lệ thi đấu.

Điều 3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

3.1. Tham dự Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, năm 2014 bao gồm các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các tổ chức khác, cơ quan, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị được thành lập một đoàn tham gia.

3.2. Vận động viên là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận, đảm bảo các yêu cầu về hồ sơ, chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Điều lệ Đại hội đều được quyền tham gia. Công chức, viên chức và người lao động đang làm việc, học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phải có hợp đồng lao động và bảng lương của đơn vị từ 06 tháng trở lên tính từ thời điểm khai mạc của từng môn thể thao mà VĐV tham gia.

3.3. Vận động viên thuộc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các tổ chức khác, cơ quan, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đã đăng ký thi đấu ở Đại hội TDTT thuộc đơn vị mình nhưng khi thi đấu Đại hội TDTT cấp tỉnh phải ưu tiên thi đấu cho đơn vị chủ quản trước. Nếu đơn vị chủ quản không tham gia thì được phép thi đấu cho địa phương mình. Nếu địa phương không sử dụng thì được phép thi đấu cho địa phương khác. Trường hợp không thi đấu ở Đại hội TDTT thuộc đơn vị của mình và đơn vị đó không tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh, khi thi đấu Đại hội TDTT cấp tỉnh được quyền đăng ký tham gia cho địa phương khác nhưng phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan chủ quản.

3.4. Học sinh thuộc Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh, VĐV thuộc Trung tâm TDTT tỉnh được phép đăng ký thi đấu cho địa phương mình. Nếu địa phương không sử dụng thì được phép thi đấu cho đơn vị, địa phương khác, nhưng phải có thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị, địa phương với Trường và Trung tâm.

3.5. Các VĐV đạt huy chương tại các giải quốc tế, huy chương vàng các giải Vô địch quốc gia, Cúp các CLB quốc gia từ năm 2013 - 2014 không được tham gia thi đấu môn thể thao mình đã đạt thành tích.

3.6. Mỗi VĐV chỉ được quyền đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị hoặc địa phương.

                                                               

 

 

                                                            Chương II

 NỘI DUNG THI ĐẤU CỦA ĐẠI HỘI

Điều 4. SỐ MÔN VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU TẠI ĐẠI HỘI

4.1. Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, năm 2014 tổ chức thi đấu 17 môn thể thao gồm: Bóng đá nam 11 người, Bóng đá bãi biển Nam, Bóng đá nam 5 người (Futsal), Bóng chuyền Nam, Bóng chuyền bãi biển Nam - Nữ, Bóng bàn, Vovinam, Taekwondo, Võ thuật cổ truyền, Leo núi Tà Cú, Điền kinh, Việt dã, Cầu lông, Cờ tướng, Kéo co, Quần vợt và Bida.

4.2. Trong đó có 7 môn bắt buộc gồm: Bóng đá nam 11 người, Bóng chuyền Nam, Điền kinh, Leo núi Tà Cú, Việt dã, Vovinam và Taekwondo, không tham dự một trong 07 môn này sẽ không được tính điểm toàn Đoàn

4.3. Các nội dung thi đấu cụ thể sẽ được quy định trong Điều lệ thi đấu của từng môn thể thao tại Đại hội.

Điều 5. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU ĐẠI HỘI

5.1. Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, năm 2014 được tiến hành từ tháng 6/2013 đến tháng 4/2014 tại các huyện, thị xã, thành phố Phan Thiết trong toàn tỉnh, gồm 02 giai đoạn:

5.1.1. Giai đoạn 1: từ tháng 6/2013 đến tháng 3/2014 tổ chức một số môn gồm: Bóng bàn, Bóng chuyền bãi biển Nam-Nữ, Bóng đá bãi biển Nam, Bóng đá Nam 05 người (Futsal), Leo núi Tà Cú, Việt dã, Võ thuật cổ truyền, Billiards, Quần vợt, Taekwondo và Cờ tướng.

5.1.2. Giai đoạn 2: Tháng 4/2014 tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Bóng đá 11 người, Điền kinh, Cầu lông, Bóng chuyền Nam, Vovinam và Kéo co.

5.2. Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội được tổ chức tại thành phố Phan Thiết.

5.3. Thời gian và lịch thi đấu của từng môn thể thao được quy định cụ thể trong Điều lệ thi đấu của từng môn thể thao tại Đại hội.

Điều 6. THỂ THỨC THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO ĐẠI HỘI

6.1. Tính chất các cuộc thi đấu: thi đấu cá nhân, đồng đội và tập thể.

6.2. Các môn thể thao thi đấu trong chương trình Đại hội phải có ít nhất 03 đơn vị, địa phương, ngành trở lên đăng ký mới tổ chức thi đấu. Từng nội dung thi phải có ít nhất 03 VĐV của 03 đơn vị, địa phương, ngành trở lên mới tổ chức thi đấu.

Điều 7. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

7.1. Đăng ký sơ bộ gửi về BTC Đại hội trước ngày 31/3/2013. Thời gian đăng ký chính thức từng môn thi đấu được quy định cụ thể trong Điều lệ thi đấu từng môn.

7.2. Hồ sơ đăng ký tham dự gồm:

7.2.1. Danh sách Đoàn do thủ trưởng đơn vị, địa phương ký tên và đóng dấu. Thành phần gồm: 01 trưởng đoàn, các phó đoàn và cán bộ phụ trách chuyên môn. Số lượng HLV, VĐV và các thành viên khác được đăng ký cụ thể theo quy định trong Điều lệ thi đấu từng môn.

7.2.2. Bảng tổng hợp đăng ký các môn tham gia thi đấu tại Đại hội.

7.2.3. Hồ sơ VĐV:

- Bản photo có công chứng Giấy chứng minh nhân dân và Hộ khẩu.

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ tham gia thi đấu Đại hội TDTT.

- Các thành viên trong Đoàn gửi mỗi người 02 ảnh màu 3 x 4 để làm thẻ.

7.3. Nơi gửi hồ sơ đăng ký: Trung tâm TDTT tỉnh Bình Thuận. Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 3822088 – 3832488. Fax: 3822075.

Điều 8. KINH PHÍ THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ TỔ CHỨC THI ĐẤU

8.1. Các Đoàn thể thao tham dự Đại hội TDTT tỉnh tự túc toàn bộ kinh phí tham gia.

8.2. Các địa phương đăng cai tổ chức các môn trong chương trình Đại hội, BTC sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí tổ chức.

Chương III

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA

9.1. Căn cứ vào tổng số huy chương vàng, bạc, đồng đạt được của các đơn vị, BTC sẽ tiến hành xếp hạng toàn đoàn, đơn vị nào có tổng số huy chương vàng nhiều hơn xếp trên. Nếu bằng nhau thì xét số huy chương bạc và đồng.

9.2. Nếu các chỉ số huy chương đạt được bằng nhau thì xét đến tổng số huy chương ở môn thể thao bắt buộc, rồi đến các môn thể thao hưởng ứng để xếp hạng.

Điều 10. KHEN THƯỞNG

10.1. Căn cứ vào bảng xếp hạng toàn đoàn, BTC Đại hội tặng cờ, giấy khen và tiền thưởng cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất, xếp hạng nhất, nhì và ba.

10.2. Căn cứ vào bảng xếp hạng toàn đoàn của các huyện miền núi và hải đảo (gồm các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Phú Quý), BTC Đại hội sẽ tặng cờ, giấy khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị dẫn đầu.

10.3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ tặng cờ, giấy khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố và tham gia tốt ĐH TDTT toàn tỉnh xét lần lượt theo các nguyên tắc sau:

- Xếp hạng từ hạng 01 đến hạng 05 toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, năm 2014.

- Có 100% đơn vị cơ sở tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn.

- Số lượng môn thể thao tổ chức tại Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Số lượt VĐV tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh.

- Thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ các quy định về hồ sơ đăng ký thi đấu tại Đại hội.

10.4. Ban Tổ chức Đại hội sẽ tặng cờ, giấy khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị Sở, Ban, Ngành tổ chức tốt Đại hội TDTT đơn vị mình và có thành tích tốt nhất tại ĐH TDTT toàn tỉnh (cách tính thành tích như điều 9).

10.5. Tặng cúp đối với các môn: Bóng đá Nam 11 người, Bóng đá Nam 5 người, Bóng đá bãi biển Nam, Bóng chuyền Nam và Bi da; tặng cờ, huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân, đồng đội, tập thể đạt thành tích nhất, nhì và ba ở tất cả các môn được tổ chức trong Đại hội.

10.6. Đối với môn Điền kinh trong sân, tặng tiền thưởng và giấy chứng nhận cho VĐV phá kỷ lục Đại hội, căn cứ theo kỷ lục đạt được tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

Điều 11. KỶ LUẬT

11.1. Đơn vị, tập thể, cá nhân nào vi phạm Điều lệ, Quy định của BTC Đại hội sẽ chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài, hủy bỏ thành tích.

11.2. Các đội, VĐV tự ý bỏ cuộc không có lý do chính đáng, BTC Đại hội sẽ xem xét để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật cho phù hợp.

Điều 12. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

12.1. Chỉ có Trưởng đoàn, HLV trưởng mới có quyền khiếu nại và khiếu nại phải bằng văn bản gửi BTC Đại hội hoặc BTC từng môn và nộp lệ phí 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng). Khiếu nại đúng, BTC Đại hội sẽ hoàn trả lại, khiếu nại sai, lệ phí sẽ được sung vào tổ chức phí.

12.2. Khiếu nại về nhân sự: khiếu nại trước khi VĐV hoặc đội bị khiếu nại thi đấu trận thứ hai (hoặc lượt thứ hai).

12.3. Khiếu nại về chuyên môn: chậm nhất 30 phút sau khi kết thúc trận đấu (cuộc đấu).

12.4. Ban Tổ chức từng môn thi phải giải quyết khiếu nại chậm nhất 01 giờ khi có đơn khiếu nại. Đối với các trường hợp phức tạp, BTC phải xác minh, điều tra và kết luận, sau đó sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Mọi đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quyết định của BTC cuộc thi về những vấn đề đã khiếu nại. Nếu cảm thấy không thõa đáng thì khiếu nại lên BTC Đại hội. Quyết định BTC Đại hội là quyết định cuối cùng.

                                                             Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, BTC Đại hội sẽ nghiên cứu, sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận :

- Ông Nguyễn Thành Tâm-Phó CTUBND tỉnh-Trưởng BTC ĐH;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- VP UBND tỉnh;

- Ban giám đốc Sở VHTTDL;

- Thành viên BTC Đại hội;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Phòng NV TDTT;

- Trung tâm TDTT tỉnh; 

- Trường NK NV TDTT tỉnh;

- Phòng VH và TT  các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm VH-TT và TDTT các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, BTC ĐH TDTT.          

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

         PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

   GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

          Ngô Minh Chính

 

  

LỊCH TỔ CHỨC CÁC MÔN

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014

(Kèm theo Điều lệ số 194/ĐL-BTC ngày  29  tháng   01 năm 2013)

 

SỐ TT

MÔN TỔ CHỨC

THỜI GIAN TỔ CHỨC

GHI CHÚ

GIAI ĐOẠN I

01

Bóng bàn

Tháng 6 / 2013

Trên cơ sở đăng ký đăng cai tổ chức của các huyện, thị xã và thành phố các môn thi đấu trong chương trình của Đại hội , Ban Tổ chức quyết định địa điểm thi đâu cho từng môn

02

Võ thuật Cổ truyền

Tháng 7 / 2013

03

Taekwondo

Tháng 8 / 2013

04

Bóng đá Futsal nam

Tháng 8 / 2013

05

Bóng chuyền bãi biển nam, nữ

Tháng 10 / 2013

06

Bóng đá bãi biển nam

Tháng 10/ 2013

07

Billiards

Tháng 10/ 2013

08

Cờ tướng

Tháng 11 / 2013

09

Quần vợt

Tháng 12 / 2013

10

Leo núi Tà cú

Tháng 02 / 2014

11

Việt dã

Tháng 3 / 2014

GIAI ĐOẠN II

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ngày 19 / 4 / 2014

TP Phan Thiết

12

Bóng đá Nam 11 người

 

 

Tháng 4 / 2014

 

13

Kéo co

14

Bóng chuyền nam

15

Vovinam

 

16

Cầu lông.

 

17

Điền kinh

 

LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ngày 26 / 4 / 2014

TP Phan Thiết

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT