Kiện toàn Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022

Đăng ngày: 2/14/2022 2:00:51 PM - Lượt xem 498

 

Ngày 01/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Lê Tuấn Phong ban hành Quyết định số 3348/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 (thay thế Quyết định số 849 ngày 08/4/2021)

Tải về Quyết định 3348 của UBND tỉnh Bình Thuận

 

 

 

Nguồn: Quyết định số 3348 của UBND tỉnh Bình Thuận

 

Bài viết liên quan

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT