Kiện toàn các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022

Đăng ngày: 2/14/2022 2:08:30 PM - Lượt xem 620

Ngày 07/02/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - Nguyễn Minh ban hành Quyết định số 339/QĐ-BTC về việc kiện toàn các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 (thay thế Quyết định số 971 ngày 20/4/2021).

 

 

Tải về Quyết định 339 của Ban Tổ chức Đại hội

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Nguồn: Quyết định số 339 của Ban Tổ chức Đại hội

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT