La Gi đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao

Đăng ngày: 10/17/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 1521

Đó là kết qu ca mt quá trình đu tư đúng hướng và có hiu qu ca các cp, các ngành nht là Phòng Văn hóa - Thông tin th xã cũng như s quan tâm ca các tng lp nhân dân.

Hin nay trên đa bàn th xã đã hình thành mt s câu lc b th thao va mang tính phong trào va mang tính chuyên nghip do mt s doanh nghip, đa phương đu tư như câu lc b bóng bàn, cu lông đin thoi di đng 147 phường Phước Hi; CLB bóng đá Tâm sport ca ca hàng bán  đ TDTT Tâm sport; CLB bóng bàn, bóng r Phước Hi … hot đng có hiu qu to được sc hút đi vi các tng lp nhân dân. T vic hot đng như vy ca các đơn v đã góp phn hình thành mt s gii đu phong trào do Phòng Văn hóa - Thông tin th xã t chc như vit dã, cu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyn… thu hút được khá đông các vn đng viên. Qua các gii đu đó ngành th thao th xã đã có nhng phát hin và b sung kp thi các nhân t mi v lc lượng cho th thao th xã.

Mc tiêu trong nhng năm ti ca th xã là tiếp tc đu tư và đy mnh hot đng các phong trào TDTT. Chú ý hơn đến cht lượng các gii đu đ nâng cao hơn na cht lượng các vn đng viên tham gia gii nhm to ngun vn đng viên có cht lượng khi tham gia các gii đu cao hơn. Ngành cũng tiếp tc kêu gi s đu tư ca các doanh nghip, đơn v sn xut trên đa bàn v th dc th thao. Được biết mi đây ca hàng dng c TDTT Tâm sport đã đu tư xây dng sân c nhân to Trường Phú Đông đu tiên ti th xã ngay ti nhà văn hóa th xã bước đu hot đng có hiu qu thu hút khá đông các đi bóng phong trào tham gia tp luyn và thi đu. Đó là mt minh chng cho thy s thành công bước đu ca vic đy mnh xã hi hóa TDTT ti La Gi. Hi vng rng vi nhng kết qu đó s là nn tng cho s phát trin mnh hơn v phong trào TDTT ti th xã.                          

Theo Báo Bình Thuận

Bài viết liên quan

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT