Lịch công tác từ 14/12 - 19/12/2009

Đăng ngày: 12/14/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2693

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

014/12

Thứ hai

7h30

Giao ban Trung tâm TDTT

BGĐ + các phòng

14h00

 

 

15h30

Họp Chuyên môn giải Bida Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI-2010 – Cúp Duy Sơn

 

Họp BTC Ngày chạy Chào năm mới  2010

BTC + các đoàn

 

 

BTC

15/12

Thứ ba

7h30

 

 

Sáng

Khai mạc giải bida ĐHTDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI – 2010  - Cúp Duy Sơn

 

Dự họp Hội đồng khoa học Công nghệ tỉnh, nghe báo cáo tiến độ các đề tài năm 2009; thông qua danh mục đề tài, dự án thực hiện trong năm 2010. (lịch Sở)

BTC

 

 

Đ/c Ba

14h00

 

Chiều

Họp Chi bộ Trung tâm TDTT tháng 12/2009.

 

Dự họp thông qua Đề án phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015

Các đ/c Đảng viên

 

Đ/c Ba

16/12

Thứ tư

  Cả  ngày

Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở (lịch Sở)

Đ/c Ba

14h00

Họp HĐTĐKT Trung tâm TDTT

HĐTĐKT

17/12

Thứ năm

 Sáng

Họp điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực TDTT.

Đ/c Ba

 Chiều

Họp Hội đồng chuyên môn thể thao

Đ/c Ba, Linh

18/12

Thứ sáu

Sáng

Làm việc với Phòng Kế họach Tài chính Sở và Trung tâm TDTT

Đ/c Ba

Chiều

Bế mạc Giải Bida Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI - 2010 Cúp Duy Sơn

BTC

19/12

Thứ bảy

 

 

 

20/12

Chủ nhật

 

Khai mạc Đại hội TDTT Huyện Tánh Linh

 

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT