Phát động thi đua cả nước hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Đăng ngày: 6/15/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 1886

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 61 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua nhiều hy sinh, gian khổ, đem hết sức người, sức của tham gia kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn kể cả những thời kỳ gian nguy, chiến thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Phong trào thi đua ái quốc đã phát triển sâu rộng khắp các vùng miền trong cả nước, trong mọi tầng lớp nhân dân và trên tất cả các lĩnh vực, đã tạo động lực và sức mạnh to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, ngày 11-6 hàng năm đã trở thành Ngày Truyền thống thi đua yêu nước. Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, trong nhiều năm qua, nhiều phong trào thi đua được phát động, khơi dậy và nhân rộng. Từ những phong trào này, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh, sức sáng tạo của con người Việt Nam; tạo động lực mạnh mẽ và góp phần thiết thực vào những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 20 năm qua...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng phát động đợt thi đua đặc biệt cả nước hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Thủ tướng đề nghị từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, làm cho phong trào thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, là việc làm thiết thực, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi bộ, ngành, địa phương, của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và mỗi công dân đối với thủ đô Hà Nội. Gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong đó, thành phố Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua mà nòng cốt là phong trào thi đua người tốt, việc tốt, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô hướng tới đại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng cho rằng, việc kỷ niệm thủ đô tròn 1.000 tuổi phải bằng những việc làm cụ thể thiết thực, gắn việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm với việc phát triển kinh tế - xã hội. Thủ đô Hà Nội phải đi đầu trong cả nước về mọi mặt, tập trung các giải pháp chống suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thành các công trình trọng điểm đảm bảo chất lượng để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy nhanh và làm tốt công tác quy hoạch thủ đô phù hợp với địa giới hành chính mới được mở rộng. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng thủ đô xanh - sạch - đẹp; từ đó quảng bá giới thiệu với cả nước và bạn bè quốc tế về truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và thế mạnh của Hà Nội, tạo cơ hội hợp tác - phát triển.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này.

Cũng tại buổi lễ trọng thể này, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 60 tập thể, trong đó có 17 đơn vị đạt giải nhất, 20 đơn vị đạt giải nhì và 23 đơn vị đạt giải ba.

Theo sggp.org.vn

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Thể thao - kênh quảng bá cho du lịch
(Đăng ngày: 4/9/2021 8:24:30 AM)
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT