Phòng chức năng (cập nhật 01/10/2019)

Đăng ngày: 4/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2733

 
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

1

Nguyễn Hữu Thông

Giám đốc

3834464

0908 216 323

2

Lê Bá Hùng

Phó Giám đốc

3831755

0919 103 420

3

Võ Quang Khanh

Phó Giám đốc

3830565

0903 342 404

II

PHÒNG HCTH

 

3822088

 

1

Đặng Hoàng Minh

Trưởng phòng

 

0908 244 439

2

Mai Văn Trí

Phó trưởng phòng

 

0918 783 380

3

Nguyễn Ngọc Mai Thanh

Kế toán

 

0917 178 802

4

Nguyễn Hồng Hải

Văn thư

 

0989 591 915

III

PHÒNG XDPT TDTT

 

3832488

 

1

Nguyễn Đức Vũ

Trưởng phòng

 

0908 130 703

2

 

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Trưởng phòng

 

0908 343 724

IV

PHÒNG GVĐT

 

 

 

1

Nguyễn Sơn

Trưởng phòng

3834361

0945 101 315

2

Trần Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng

3821446

0919 012 247

V

PHÒNG HLTĐ

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Linh

Trưởng phòng

3831754

0913 671 422

2

Phan Đăng Nguyên

Phó Trưởng phòng

3666567

0985 614 585

3

Phan Quốc Cường

Phó Trưởng phòng

 

0987 076 904

 

 

 

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT