Phòng chức năng Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận

Đăng ngày: 4/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2444

 LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG
 
 
 
Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp
 
Điện thoại: 0252 3822088 - Mobile:  
 
HUỲNH NGỌC TUẤN
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: 02523 822088 - Mobile: 0938 118833
NGUYỄN ĐỨC VŨ
Trưởng phòng Xây dựng phong trào TDTT
Điện thoại: 02523 832 488 - Mobile: 0908 130 703
E-mail: ndvu75@yahoo.com
PHAN ĐĂNG NGUYÊN
Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu
HLV Trưởng Canoeing
Điện thoại: 0252 3829181 - Mobile: 0985 614 585
E-mail: nguyencanoeingbt@yahoo.com.vn; ‎
TRẦN VĂN NGUYÊN
Phó Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu
HLV Trưởng Đua thuyền rồng
Điện thoại: 0252 3829181 - Mobile: 0919 012 247
 
VIÊN CHỨC, HUẤN LUYỆN VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC PHÒNG 
 
 
 
MAI VĂN TRÍ
Kế toán trưởng
Điện thoại: 02523 822088 - Mobile: 0918 783 380
NGUYỄN NGỌC MAI THANH
Kế toán
Điện thoại: 02523 822088 - Mobile: 0917 178 802
E-mail: maithanh6487@gmai.com
NGUYỄN HỒNG HẢI
Văn thư - Thủ quỹ
Điện thoại: 02523 822088 - Mobile: 0989 591 915
LÊ BÁ HƯNG
Chuyên viên Phòng HCTH
Điện thoại: 0252 3829181 - Mobile:
E-mail: 
ĐÀO THANH SƠN
Chuyên viên Phòng XDPT TDTT
Điện thoại: 0252 3829181 - Mobile: 0907 329 237
ĐẶNG MINH SỸ
Chuyên viên Phòng XDPT TDTT
Điện thoại: 02523 832488
E-mail: 
NGUYỄN KIM VIỆT BẢO
Chuyên viên Phòng XDPT TDTT
Điện thoại: 02523 8324488
E-mail:anhbaomobile@yahoo.com.vn
TRẦN ĐÌNH QUỐC
Chuyên viên Phòng XDPT TDTT
Điện thoại: 02523 8324488
E-mail:
LÊ VĂN MAI
Phòng HLTĐ
Điện thoại: 0252 3829181 - Mobile: 0902 527 500
NGUYỄN HUỲNH PHÚC HỮU
Phòng HLTĐ
Điện thoại: 02523 3829181 - Mobile: 0915 780 576
NGUYỄN QUỐC HÙNG
 HLV Trưởng Taekwondo
Điện thoại: 02523 3829181 - Mobile: 0918 627 873
TRẦN THỊ THÁI
 HLV Taekwondo
Điện thoại: 02523 3829181 - Mobile: 0938 350 639
E-mail: 
NGUYỄN NGỌC PHONG
HLV Trưởng Judo
Điện thoại: 0252 3829181 - Mobile: 0902 569 056
E-mail:
 
NGUYỄN VĂN NGỌC
HLV Trưởng Điền kinh
Điện thoại: 02523 832488 - Mobile: 0989 676 930
 
ĐỖ VĂN TÍNH
HLV Điền kinh
Điện thoại: 02523 832488 - Mobile: E-mail:  
TRẦN THỐNG KHAI
HLV Bóng đá
Điện thoại: 02523 832488 - Mobile: 0979 019 991
E-mail:  
 
NGÔ THANH HÙNG
HLV Bóng rổ
Điện thoại: 02523 832488 - Mobile:
E-mail:  
NGUYỄN QUANG DŨNG
HLV Bóng rổ
Điện thoại: 02523 832488 - Mobile:
E-mail:  
 
Banner phải 1 Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT