PLTDTT-Hoạt động tác nghiệp của tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao

Đăng ngày: 8/21/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2362

 

Tập hợp, đoàn kết, động viên các thành viên tham gia phát triển môn thể thao ở trong nước; tuyên truyền lợi ích tác dụng của luyện tập thể thao rộng rãi đến mọi đối tượng, vùng miền trong cả nước. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về TDTT các cấp vận động mọi người tham gia phát triển phong trào TDTT, phổ biến kiến thức, hướng dẫn tập luyện TDTT phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên TDTT cơ sở. Tổ chức thi đấu thể thao cho quần chúng nhân dân. Tạo điều kiện và hướng dẫn người khuyết tật, người cao tuổi tham gia các hoạt động TDTT. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về TDTT tổ chức tập luyện, biểu diễn, thi đấu và phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nước ngoài. Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho người học.

Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức, quản lý các giải thể thao quốc gia, quốc tế tổ chức tại Việt nam theo thẩm quyền đó là các giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao do liên đoàn thể thao quốc gia đề nghị Bộ trưởng quyết định tổ chức. Các giải thể thao quốc tế do liên đoàn thể thao quốc gia đề nghị Bộ trưởng trình Thủ tướng chính phủ cho phép đăng cai. Tham gia tổ chức các giải thi đấu từng môn thể thao trong khuôn khổ của các Đại hội thể thao khu vực và thế giới mà Việt Nam đăng cai.

Liên đoàn thể thao quốc gia công nhận kỷ lục quốc gia các môn thể thao, kết quả thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Công nhận đẳng cấp cho VĐV, HLV, trọng tài thể thao theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng quy định.

Liên đoàn thể thao quốc gia thực hiện việc quản lý VĐV, HLV, trọng tài môn thể thao thuộc liên đoàn; cử VĐV, đội tuyển thể thao tham gia thi đấu quốc tế. Liên đoàn thể thao quốc gia chịu trách nhiệm quản lý đội tuyển quốc gia theo quy định của Bộ trưởng về trình tự thủ tục thành lập đội thể thao quốc gia.

Liên đoàn thể thao quốc gia xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thể thao chuyên nghiệp sau khi được Bộ trưởng phê duyệt; xây dựng quy chế thể thao chuyên nghiệp và tổ chức thực hiện quy chế. CLB thể thao chuyên nghiệp là thành viên của liên đoàn thể thao quốc gia, liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động toàn diện của CLB chuyên nghiệp từ việc hướng dẫn thực hiện các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của CLB thể thao chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật đến quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng VĐV chuyên nghiệp, hướng dẫn các CLB thể thao chuyên nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể thao chuyên nghiệp. Tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp và thực hiện quyền sở hữu đối với các giải thể thao chuyên nghiệp do mình tổ chức. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ VĐV, HLV và trọng tài chuyên nghiệp. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho môn thể thao chuyên nghiệp.

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao ngành, địa phương thực hiện phát triển thể thao chuyên nghiệp ở ngành, địa phương dưới sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của liên đoàn thể thao quốc gia theo quy hoạch chung của quốc gia và quản lý VĐV, HLV, trọng tài thể thao của ngành, địa phương mình.

Ngoài ra, các liên đoàn thể thao quốc gia, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao ngành, địa phương còn tổ chức kinh doanh dịch vụ hoạt động thể thao và thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động tác nghiệp khác được các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền uỷ quyền.

Với những quy định của Luật Thể dục, thể thao chúng ta có thể thấy rất rõ việc phân định trách nhiệm giữa cơ quan quản lý hành chính nhà nước với các tổ chức liên đoàn, hiệp hội thể thao. Việc chuyển giao hoạt động tác nghiệp về thể thao từ cơ quan quản lý hành chính nhà nước về TDTT theo luật định cho các tổ chức xã hội thực hiện, đối với  Uỷ ban Olympic Việt Nam, các liên đoàn thể thao quốc gia đã được thành lập và kiện toàn như Liên đoàn Bóng đá, Liên đoàn Bóng chuyền, Liên đoàn Cầu lông...  bước đầu các tổ chức này đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ hoạt động tác nghiệp, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình được đề cao. Tuy nhiên do điều kiện cụ thể phát triển các môn thể thao ở nước ta mà nhiều môn thể thao còn chưa thành lập được liên đoàn của mình nên các hoạt động tác nghiệp về những môn này còn do cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện. Trong khi đó một số liên đoàn thể thao đã được thành lập nhưng chưa đủ năng lực tự chủ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo luật định một cách có hiệu quả.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá các hoạt động thể dục, thể thao rất cần thiết phải xúc tiến thành lập các liên đoàn thể thao quốc gia đối với những môn thể thao đã phát triển và có trong chương trình thi đấu vô địch quốc gia hàng năm; kiện toàn các liên đoàn thể thao quốc gia đối với những liên đoàn đã có nhưng chưa đủ năng lực để chủ động tích cực trong việc thực hiện các hoạt động tác nghiệp thuộc thẩm quyền. Đối với các địa phương cần thành lập các liên đoàn, hội hoặc hiệp hội các môn thể thao tuỳ theo tình hình phát triển các môn thể thao ở địa phương để thực hiện các hoạt động tác nghiệp giúp phong trào TDTT phát triển rộng khắp tới mọi địa bàn, đối tượng. Mặt khác các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT các cấp có thẩm quyền chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức xã hội về thể thao tổ chức thực hiện các hoạt động tác nghiệp về thể thao theo quy định của Luật Thể dục, thể thao và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Trang tin điện tử thể dục thể thao Việt Nam

Bài viết liên quan

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT