Văn bản pháp quy: Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn

Đăng ngày: 4/4/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 1484

Thông tư gồm 8 điều, không áp dụng đối với Nhà văn hóa - Khu thể thao của tổ dân phố (khu phố, khối phố, khu dân cư ở đô thị); Nhà văn hóa - Khu thể thao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở xã hội hóa khác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đóng trên địa bàn thôn.

Bên cạnh việc quy định tên gọi "Nhà văn hóa - Khu thể thao + tên thôn", Thông tư còn quy định vị trí Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn thuộc hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở của cả nước, do Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện; Trưởng thôn trực tiếp quản lý; chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp trên.

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn có chức năng góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn; là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới; đồng thời là nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.

Ngoài ra, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn còn có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở thôn.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng; các cuộc giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ, giao hữu, thi đấu các môn thể thao, duy trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, tiếp nhận thông tin và hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân trên địa bàn thôn; tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả công trình; tổ chức các cuộc hội họp của thôn; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo địa phương giao.

Về cơ cấu tổ chức, Trưởng thông tổ chức bầu chọn Chủ nhiệm hoặc Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn. Chủ nhiệm hoặc Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn hoạt động theo nguyên tắc kiêm nghiệm, tự quản. Đồng thời, có đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không chuyên trách.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn được xây dựng ở vị trí trung tâm tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia sinh hoạt, có kiến trúc phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội và bản sắc văn hóa của địa phương. Phải có trang thiết bị tối thiểu cho các hoạt động (gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo, các dụng cụ thể thao và các loại nhạc cụ phù hợp).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2011

Download Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL

Theo Bộ VHTTDL

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT