Điều lệ môn Việt dã - Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2017 - 2018

Đăng ngày: 3/1/2018 3:23:45 PM - Lượt xem 1099

File đính kèm: Tải về

MÔN VIỆT DÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 19/3/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 23/3/2018 tại phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

- Khai mạc: Vào lúc 6 giờ 30 ngày  24/3/2018.

- Thi đấu: Sau khi kết thúc lễ khai mạc.

2. Địa điểm thi đấu: Tại thành phố Phan Thiết.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. NỘI DUNG, TÍNH CHẤT THI ĐẤU

1. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân, đồng đội (nam, nữ) và toàn đoàn.

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng.

- Đăng ký đồng đội: Các đoàn tham gia đăng ký thi đấu tối đa 01 đội nam và 01 đội nữ (Mỗi đội đăng ký tối đa 05 vận động viên).

2. Nội dung thi đấu:

- Nữ chạy cự ly 3km, xuất phát trước.

- Nam chạy cự ly 5km, xuất phát sau.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

           1. Điểm cá nhân: Tính theo vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên đạt được qua thi đấu tại đích đến của cuộc thi.

           2. Điểm đồng đội

           - Tính tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 vận động viên đăng ký thi đấu đồng đội có thành tích cao nhất cộng lại. Đội có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Trong trường hợp có 02 hay nhiều đội trở lên bằng điểm nhau thì đội nào có vận động viên thứ 03 đạt thành tích cao hơn sẽ xếp trên.

           - Đội nào không đủ 03 vận động viên về đích sẽ không tính điểm đồng đội.

           3. Điểm toàn đoàn: Là tổng số điểm đồng đội của đội nam và đội nữ, đoàn nào có tổng số điểm thấp hơn sẽ xếp trên. Nếu có 02 hay nhiều đoàn bằng điểm nhau thì đoàn nào có thành tích của đồng đội nữ cao hơn sẽ xếp trên.

VI. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng luật thi đấu Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2008 và các điều luật bổ sung.

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

                                                          BAN TỔ CHỨC

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN VIỆT DÃ

––––––––––––––––––––––

Đơn vị: ...................................................................................................................

Trưởng đoàn:…………………………………...Điện thoại:……………………

Huấn luyện viên:………………………………Điện thoại:……………………

Săn sóc viên:……………………………………………………………………

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nội dung thi đấu

Ghi chú

Nam 5km

Nữ 3km

1

       

Đồng đội

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

Đồng đội

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

Cá nhân

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       
 

                      

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

                                                                                   

 

 

 

 

Banner phải 1 Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT