VĂN BẢN PHÁP QUYLoại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Thông tư 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL 6/22/2009 12:00:00 AM

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 32: Về tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong quân đội

Quyết định UBND Tỉnh 1906/QĐ-UBND 7/14/2009 12:00:00 AM

QUYẾT ĐỊNH 1906: Ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản các loại hình hoạt động của cơ sở thể thao.

Huớng dẫn 168/QĐ–STDTT 11/19/2007 12:00:00 AM

HƯỚNG DẪN 168: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao; Giấy xác nhận về trình độ chuyên môn, chứng chỉ về thể dục, thể thao; thành lập cơ sở thể thao ngoài công lập; tổ chức các giải thi đấu và biểu diễn thể thao.

Thông tư 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL 12/24/2008 12:00:00 AM

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 127: Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Thông tư 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT 9/4/2007 12:00:00 AM

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 34: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Quyết định Thủ tướng Chính Phủ 234/2006/QĐ-TTg 10/18/2006 12:00:00 AM

(Hết hiệu lực) QUYẾT ĐỊNH: Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Huớng dẫn 07-HD/KGTW 12/11/2002 12:00:00 AM

HƯỚNG DẪN: Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010.

Chỉ thị Số 17- CT/TW 10/23/2002 12:00:00 AM

CHỈ THỊ 17: Về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010.

Thông tư 02/2009/TT-BVHTTDL 3/17/2009 12:00:00 AM

THÔNG TƯ: Hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.

Nghị định 112/2007/NĐ-CP 6/26/2007 12:00:00 AM

NGHỊ ĐỊNH 112: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao

Luật SỐ 77/2006/QH11 11/29/2006 12:00:00 AM

LUẬT Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11

Kế hoạch 02 / KH - SVHTTDL 1/20/2009 12:00:00 AM

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010

Chỉ thị 56/CT-CTUBND 12/19/2008 12:00:00 AM

CHỈ THỊ 56: V/v tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VI năm 2010

Quyết định UBND Tỉnh 03 /2009/QĐ-UBND 1/14/2009 12:00:00 AM

QUYẾT ĐỊNH 03: Về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

Trang 3 / 3 | Trở về 1 2 3 Kế tiếp
Banner phải 1 Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT