Luật thi quyền và Luật thi đấu Taekwondo - song ngữ

Đăng ngày: 7/25/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 7366

 

Luật Thi quyền (song ngữ) Xem và dowload tại đây File PDF 0,4MB

Luật Thi đấu (English) Xem và dowload tại đây File ZIP 13,88MB

Tóm tắt Luật thi đấu (song ngữ) và tài liệu Dowload tại đây File PDF

Tài liệu hướng dẫn Luật thi đấu Taekwondo Dowload tại đây

Tài liệu bồi dưỡng Trọng tài Dowload tại đây

Theo VTF

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Giới thiệu môn thể thao Bóng chuyền chân
(Đăng ngày: 9/4/2015 11:56:02 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Golf
(Đăng ngày: 7/12/2009 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật Bóng chuyền hơi
(Đăng ngày: 10/23/2013 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Bóng đá bãi biển
(Đăng ngày: 5/27/2009 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật Kéo co quốc tế
(Đăng ngày: 5/6/2010 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Vovinam
(Đăng ngày: 5/19/2009 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Billiards - Snooker
(Đăng ngày: 10/16/2009 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Đua thuyền truyền thống
(Đăng ngày: 5/19/2009 12:00:00 AM)
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT