Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận (cập nhật 01/10/2021)

Đăng ngày: 4/24/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 5458

BAN GIÁM ĐỐC

(update từ 01/10/2021)

 

LÊ BÁ HÙNG

Giám đốc

Điện thoại: 0252 381755 - Mobile: 0919 103 420

E-mail: 

 

 

NGUYỄN THANH LINH

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252 381754 - Mobile: 0913 671 422

E-mail: 

 

 

 NGUYỄN ĐỨC VŨ

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252 3832488 - Mobile: 0908 130703

 


BAN GIÁM ĐỐC

(Update từ 01/10/2019)

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

Giám đốc

Điện thoại: 0252 3834464 - Mobile: 0908 216 323

E-mail: nguyenhuuthong1961@yahoo.com.vn 

LÊ BÁ HÙNG

Phó Giám đốc

Điện thoại:               - Mobile:              

E-mail:                                              

VÕ QUANG KHANH

Phó Giám đốc

Điện thoại: 02523 830 565 - Mobile: 0903 342 404

E-mail: vokhanh1972@yahoo.com 

 


BAN GIÁM ĐỐC

(11/9/2017) 

 

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

Giám đốc

Điện thoại: 0252 3834464 - Mobile: 0908 216 323

E-mail: nguyenhuuthong1961@yahoo.com.vn  

NGUYỄN THANH LINH

Phó Giám đốc

Điện thoại: 02523 831 755 - Mobile: 0913 671 422

E-mail: thanhlinhbongda@yahoo.com.vn 

VÕ QUANG KHANH

Phó Giám đốc

Điện thoại: 02523 830 565 - Mobile: 0903 342 404

E-mail: vokhanh1972@yahoo.com


 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

(24/6/2013) 

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

Giám đốc

Điện thoại: 0252 3834464 - Mobile: 0908 216 323

E-mail: nguyenhuuthong1961@yahoo.com.vn  

 

NGUYỄN SƠN  

Phó Giám đốc

Điện thoại: 02523 831 755 - Mobile: 0919 003 032

E-mail: sondong17@yahoo.com

TRẦN THANH BÌNH

Phó Giám đốc

Điện thoại: 02523 830 565 - Mobile: 0918 043 519

 

 

BINHTHUANSPORTS.VN 
 

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT