Lịch sử ngành TDTT

Anh Văn với Thể dục Thể thao

10/13/2013 12:00:00 AM - Lượt xem 3824

Với Thể dục thể thao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người chỉ đạo sâu sát, quan tâm chăm sóc từng bước phát triển và trưởng thành của phong trào TDTT toàn quân. Việc rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, du kích, tự vệ… được Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đặc biệt coi trọng...

Lịch sử ra đời và phát triển ngành thể dục thể thao

5/8/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 3578

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT