Tư liệu

Những suy nghĩ sau khi đọc lá thư của Hồ Chủ tịch gửi Hội nghị TDTT năm 1960

11/2/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 3489

Lá thư quý: Xuất phát từ quan điểm của Hồ Chí Minh: thể dục thể thao (TDTT) là bộ phận của cuộc cách mạng và sự vận động, phát triển của TDTT trong xã hội mới đòi hỏi nhận thức với tính cách bộ phận của cuộc cách mạng xã hội toàn diện và triệt để nhất trong lịch sử nhân loại.

19-08-1945: Cách mạng tháng tám, tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

8/19/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 3471

Đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi trên chiến trường Châu Âu, giải phóng hàng loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin. Ngày 8/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện.

Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 05/6/1911 – 05/6/2011: Nơi này, Người ra đi

5/17/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 3193

Rời mái trường Dục Thanh bên bờ sông Cà Ty hiền hòa của xứ Phan nắng gió, anh Thành xin vào học ở trường dạy nghề đóng tàu.

Lịch sử ra đời và phát triển ngành thể dục thể thao

3/25/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 10190

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Tư tưởng lớn từ những mẩu chuyện nhỏ

8/2/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3328

Khi Bác hỏi: “Lãnh đạo ở tỉnh, chú thấy khó khăn nhất là gì?”. Tôi trả lời: “Khó khăn nhất là rất thiếu cán bộ chỉ huy”. Bác hỏi ngay: “Ở tỉnh chú, có bao nhiêu cán bộ tiểu đội đã qua hai năm làm công tác tốt mà chưa được đề bạt làm cán bộ trung đội?”.

Tài liệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2010

3/30/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 5920

Năm 2010 là năm cả nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo đó, chủ đề của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục, Thể thao

3/18/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 8472

Hầu hết các mặt quan trọng về TDTT đối với lợi ích con người về sức khoẻ và tinh thần đều được Hồ Chí Minh đề cấp với các quan điểm đúng đắn, sáng tạo. Các quan điểm đó toát lên sự hiện hữu tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT bao hàm các quan điểm cơ bản và có vị trí, vai trò to lớn trong nền văn hoá thể chất Việt Nam.

Rèn luyện tiêu chí người thầy trong cải cách giáo dục ở nước ta

11/18/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2940

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đội ngũ Thầy Cô giáo là một trong những điều kiện quan trọng nhất, để thực hiện tốt quốc sách đó trong đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay. Vì vậy cần phải có đội ngũ giáo viên từ mầm non đến đại học và trên đại học luôn luôn tận tuỵ với nghề nghiệp đạt chuẩn các tiêu chí cơ bản sau đây:

Tài liệu về "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

9/24/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 4467

Tài liệu học tập năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bác Hồ thăm và nói chuyện với Lớp Đảng viên mới 14/5/1966

9/21/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 3565

Giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể các cấp nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, về sự kiện Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới tại Hà Nội vào dịp 14.5.1966.

Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

8/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 7505

Ban Chỉ đạo Trung ương đã hướng dẫn các Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (kèm theo Thông báo kết luận số 02-TB/BCĐCVĐ ngày 22 - 10 -2007). Cụ thể:

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5/19/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2761

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT