VĂN BẢN PHÁP QUYLoại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Luật 26/2018/QH14 4/29/2020 4:02:57 PM LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019)
Thông tư 61/2018/TT-BTC 10/29/2019 8:28:07 AM Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao
Nghị định 36/2019/NĐ-CP 7/9/2019 10:34:40 AM Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Nghị định 152/2008/NĐ-CP 7/11/2018 12:00:00 AM Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL 1/3/2018 12:00:00 AM Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn
Đại hội TDTT Bình Thuận 228/QĐ-BTC 5/8/2017 12:00:00 AM Điều lệ các môn thể thao Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2017 - 2018
Đại hội TDTT Bình Thuận 800 /QĐ-BTC 4/4/2017 12:00:00 AM QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.
Đại hội TDTT Bình Thuận 20/QĐ-UBND 1/5/2017 12:00:00 AM Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.
Đại hội TDTT Bình Thuận 400/ĐL-BTC 3/3/2017 12:00:00 AM ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VIII NĂM 2018
Đại hội TDTT Bình Thuận 2429 /HD-SVHTTDL 11/23/2016 10:47:04 AM HƯỚNG DẪN Triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận thứ VIII năm 2018.
Đại hội TDTT Bình Thuận 3337/QĐ-UBND 9/11/2016 12:00:00 AM QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018
Quyết định UBND Tỉnh 2515/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 1/10/2015 12:00:00 AM Quyết định 2515/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 về việc phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.
Thông tư 22/2014/TT-BVHTTDL ngày 15.11.2014 9/3/2015 12:00:00 AM Thông tư số 22/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống
Đại hội Thể dục Thể thao 255/TB-VPCP ngày 30.07.2015 3/9/2015 12:00:00 AM Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) và Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc.
Quyết định Thủ tướng Chính Phủ 1752/QĐ-TTg 7/31/2015 2:17:36 PM Quyết định số 1752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Trang 1 / 4 | Trở về 1 2 3 4 Kế tiếp
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT