Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) và Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc.

Số hiệu văn bản: 255/TB-VPCP ngày 30.07.2015

Ngày ban hành: 09/03/2015

Người đăng: binhthuansports

Ngày đăng: 9/3/2015 11:34:17 AM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

 

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 30/7/2015 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) và Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định tổ chức HKPĐ và Đại hội TDTT (từ các cấp đến toàn quốc) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, nâng cao thành tích thi đấu thể thao. Trong 30 năm qua, với 08 kỳ HKPĐ và 07 kỳ Đại hội TDTT (từ các cấp đến toàn quốc), các Bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương trong cả nước đã nỗ lực tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao này đạt được các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc tổ chức HKPĐ và Đại hội TDTT (từ các cấp đến toàn quốc) đã bộc lộ không ít những bất cập về đối tượng tham gia, quy mô, thời gian tổ chức, chưa phân định rõ thể dục thể thao quần chúng với thể thao thành tích cao trong luyện tập và thi đấu. Vì vậy, cần nghiên cứu, điều chỉnh các tổ chức hoạt động trong thời gian tới cho phù hợp.

Đối với việc định hướng tổ chức HKPĐ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ VHTTDL tiếp tục nghiên cứu việc đổi mới công tác tổ chức để HKPĐ các cấp và toàn quốc thực sự là phong trào thu hút đông đảo học sinh phổ thông tham gia một cách thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; đồng thời đề xuất phương án kết hợp HKPĐ (từ các cấp đến toàn quốc) với Đại hội TDTT các cấp để có thể triển khai ngay từ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII.

Trước mắt, đối với HKPĐ  toàn quốc lần thứ IX năm 2016, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ VHTTDL đồng chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức HKPĐ theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý hoàn thiện phương án tổ chức theo hướng cân nhắc việc có một số nội dung thi đặc trưng theo vùng, miền nhằm động viên, khuyến khích phong trào ở một số vùng, địa phương thường xuyên không đạt thành tích cao trong các Hội khỏe trước đây.

Phó Thủ tướng chỉ rõ đối tượng thi đấu của HKPĐ toàn quốc chỉ dành cho học sinh phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học sinh học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa. Học sinh các trường năng khiếu TDTT, các trung tâm huấn luyện TDTT, các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp về lâu dài không thuộc đối tượng tham dự HKPĐ toàn quốc mà sẽ tham gia các giải trẻ quốc gia của từng môn thể thao theo lứa tuổi học sinh do ngành thể dục, thể thao tổ chức. Tại HKPĐ 2016, Phó thủ tướng giao Bộ VHTTDL (Tổng cục Thể dục thể thao) chủ trì nội dung thi đấu đối với các đối tượng này.

Còn đối với Đại hội TDTT (từ các cấp đến toàn quốc), Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, trong đó lưu ý hoạt động thi đấu thể thao tổ chức ở phạm vi toàn quốc là thể thao thành tích cao, tổ chức theo mô hình của các giải thi đấu thể thao, các đại hội thể thao quốc tế; cân nhắc tên gọi phù hợp để phản ánh đúng tính chất của hoạt động thi đấu thể thao thành tích cao và chỉ tổ chức ở các địa phương có đủ cơ sở vật chất thể thao cũng như các điều kiện bảo đảm khác để phục vụ thi đấu.

Đại hội TDTT các cấp tập trung dành cho hoạt động thi đấu TDTT quần chúng, biểu dương phong trào và lực lượng. Cân nhắc phương án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc dành cho hoạt động thi đấu TDTT quần chúng. Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL chủ trì, nghiên cứu việc hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng kết hợp thể thao với văn hóa cho các lứa tuổi và cân nhắc tổ chức đến phạm vi vùng.

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT