Học và làm theo HCM

Trung tâm TDTT Bình Thuận triển khai khai học tập chuyên đề năm 2014

3/10/2014 12:00:00 AM - Lượt xem 3064

Thực hiện hướng dẫn số 29-KH/ĐU-VHTTDL ngày 24/02/2014 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3/11/2013 12:00:00 AM - Lượt xem 5343

Chi bộ Trung tâm TDTT tỉnh triển khai kế hoạch Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và liên hệ bản thân đề ra phương hướng phấn đấu.

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

2/20/2012 12:00:00 AM - Lượt xem 2948

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những suy nghĩ sau khi đọc lá thư của Hồ Chủ tịch gửi Hội nghị TDTT năm 1960

11/2/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 3477

Lá thư quý: Xuất phát từ quan điểm của Hồ Chí Minh: thể dục thể thao (TDTT) là bộ phận của cuộc cách mạng và sự vận động, phát triển của TDTT trong xã hội mới đòi hỏi nhận thức với tính cách bộ phận của cuộc cách mạng xã hội toàn diện và triệt để nhất trong lịch sử nhân loại.

KẾ HOẠCH Về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

10/25/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 2975

Căn cứ Kế hoạch số 91KH/ĐU-SVHTTDL ngày 28/9/2011 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10/24/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 2838

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị ( khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh”.

19-08-1945: Cách mạng tháng tám, tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

8/19/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 3462

Đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi trên chiến trường Châu Âu, giải phóng hàng loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin. Ngày 8/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện.

Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 05/6/1911 – 05/6/2011: Nơi này, Người ra đi

5/17/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 3180

Rời mái trường Dục Thanh bên bờ sông Cà Ty hiền hòa của xứ Phan nắng gió, anh Thành xin vào học ở trường dạy nghề đóng tàu.

Lịch sử ra đời và phát triển ngành thể dục thể thao

3/25/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 10177

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

12/12/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3328

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Tư tưởng lớn từ những mẩu chuyện nhỏ

8/2/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3314

Khi Bác hỏi: “Lãnh đạo ở tỉnh, chú thấy khó khăn nhất là gì?”. Tôi trả lời: “Khó khăn nhất là rất thiếu cán bộ chỉ huy”. Bác hỏi ngay: “Ở tỉnh chú, có bao nhiêu cán bộ tiểu đội đã qua hai năm làm công tác tốt mà chưa được đề bạt làm cán bộ trung đội?”.

Hướng dẫn sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi (ở cấp tỉnh) và tổng kết 4 năm CVĐ

8/2/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 2878

BCĐ TW ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BCĐTW” ngày 02/7/2010: Hướng dẫn Sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi (ở cấp tỉnh) và tổng kết 4 năm Cuộc vận động “HTLTTGĐĐ HCM".

Trung tâm TDTT tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010

4/9/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3080

Thực hiện ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Đảng ủy Sở VHTTDL, Chi bộ Trung tâm TDTT tỉnh triển khai chương trình hành động học tập và tuyên truyền chủ đề: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh”. Dưới đây là toàn văn nội dung.

Tài liệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2010

3/30/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 5906

Năm 2010 là năm cả nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo đó, chủ đề của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục, Thể thao

3/18/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 8458

Hầu hết các mặt quan trọng về TDTT đối với lợi ích con người về sức khoẻ và tinh thần đều được Hồ Chí Minh đề cấp với các quan điểm đúng đắn, sáng tạo. Các quan điểm đó toát lên sự hiện hữu tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT bao hàm các quan điểm cơ bản và có vị trí, vai trò to lớn trong nền văn hoá thể chất Việt Nam.

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

3/18/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3038

Ngày 21/8/2009, Ban Tuyên giao Trung ương ban hành Kế hoạch 97-KH/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Dưới đây là toàn văn nội dung kế hoạch.

Bình Thuận: Ngày chạy Vì sức khỏe – Chào năm mới 2010

1/1/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3188

Sáng ngày 01 tháng 01 năm 2010, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, đúng 7 giờ 00 phút, “Ngày chạy Vì sức khỏe – Chào năm mới 2010” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận phối hợp với các cơ quan Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức đã chính thức khai mạc, báo hiệu một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt đến với quần chúng nhân dân trong tỉnh

Trung tâm TDTT Bình Thuận thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12/17/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2918

Năm 2009, là năm thứ 3 nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong giai đoạn này cuộc vận động chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Trung tâm TDTT tỉnh Bình Thuận đã không ngừng quan tâm chỉ đạo và có những biện pháp, giải pháp tích cực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động chính trị khác.

Cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng

12/10/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2888

Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/BTCTU ngày 16/11/2009 về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Ngành tổ chức xây dựng Đảng 14/10 (1930 – 2010)

Bình Thuận: ban hành hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm cán bộ được bổ nhiệm

11/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 3329

Để phục vụ công tác tuyển chọn, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành hướng dẫn cụ thể một số nội dung, quy trình lấy phiếu tín nhiệm phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trang 1 / 2 | Trở về 1 2 Kế tiếp
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT