VĂN BẢN PHÁP QUYLoại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Đại hội TDTT Bình Thuận 4902/KH-UBND 12/18/2012 12:00:00 AM

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh B́nh Thuận lần thứ VII năm 2014

Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL 7/31/2015 2:18:18 PM THÔNG TƯ 09: Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.
Chỉ thị 36/CT-UBND 7/31/2015 2:18:46 PM CHỈ THỊ 36: Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.
Thông tư 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL 9/12/2012 12:00:00 AM

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 149/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.  

Huớng dẫn 2500/HD-BVHTTDL 7/25/2012 12:00:00 AM

HƯỚNG DẪN 2500 Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

Nghị định 37/2012/NĐ-CP 4/24/2012 12:00:00 AM

NGHỊ ĐỊNH 37 về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Nghị quyết 08-NQ/TW 1/12/2011 12:00:00 AM

NGHỊ QUYẾT 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Kế hoạch 5695/KH-UBND 2/12/2011 12:00:00 AM

KẾ HOẠCH 5695 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020.

Thông tư liên tịch 149 /2011/TTLT/BTC- BVHTTDL 7/11/2011 12:00:00 AM

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 149/2011: Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Chương trình phối hợp 11/CTPH-BCA-BVHTTDL 10/5/2011 12:00:00 AM

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP: Về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2011-2015. 

Công văn 14408/BTC-HCSN 10/27/2010 12:00:00 AM

CÔNG VĂN BỘ TÀI CHÍNH: V/v chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục, thể thao

Quyết định Thủ tướng Chính Phủ 32/2011/QĐ-TTg 6/6/2011 12:00:00 AM

(Thay thế Quyết định 234) QUYẾT ĐỊNH 32: Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập luyện và thi đấu.

Thông tư 06 /2011/TT-BVHTTDL 3/8/2011 12:00:00 AM

THÔNG TƯ 06: Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn.

Thông tư 17/2010/TT-BVHTTDL 12/31/2010 12:00:00 AM

THÔNG TƯ 17: Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô-tô nước trên biển

Quyết định UBND Tỉnh 898 /QĐ-UBND 4/26/2010 12:00:00 AM

QUYẾT ĐỊNH 898 phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

Trang 2 / 4 | Trở về 1 2 3 4 Kế tiếp
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT