Điều lệ các môn thể thao Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2017 - 2018

Số hiệu văn bản: 228/QĐ-BTC

Ngày ban hành: 08/05/2017

Người đăng: binhthuansports

Ngày đăng: 2/27/2018 9:01:16 AM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

 

ĐIỀU LỆ

MÔN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 22/6/2017.

- Cân Vận động viên: Ngày 06/7/2017.

          + Cân thử: 13 giờ 30 – 14 giờ 00.

          + Cân chính thức: 14 giờ 00 – 15 giờ 00.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 15 giờ 00 ngày 06/7/2017.

- Khai mạc: Vào lúc 18 giờ 00, ngày 07/7/2017.

- Thi đấu: Từ ngày 06/7 đến ngày 09/7/2017.

2. Địa điểm thi đấu: Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã La Gi.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra các đoàn cần phải bổ sung các giấy tờ như sau:

+ Bảo hiểm thân thể của các vận động viên tham gia thi đấu đối kháng và đối luyện. Nếu chưa có bảo hiểm phải đăng ký với Ban Tổ chức để liên hệ mua trước thời gian khai mạc giải mới có hiệu lực (Đăng ký trong danh sách kèm theo).

+ Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

Email: sydangtttdtt@gmail.com.

IV. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Tính chất

a. Thi đấu đối kháng: Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua, tranh giải cá nhân nam, nữ.

- Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 02 phút, thời gian nghỉ giữa các hiệp 01 phút.

- Mỗi đoàn được cử 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ cho 01 hạng cân.

b. Thi quyền: Thi bài quy định và bài tự chọn, tranh giải cá nhân nam, nữ.

c. Thi đấu đối luyện: Tập thể từ 02 đến 05 vận động viên và chỉ đối luyện 01 lần đánh nhanh.

2. Nội dung thi đấu

a. Thi đấu đối kháng

Nam

 

Nữ

1

Từ 42 kg đến 45 kg

 

1

Từ 39 kg đến 42 kg

2

Trên 45 kg đến 48 kg     

 

2

Trên 42 kg đến 45 kg

3

Trên 48 kg đến 51 kg     

 

3

Trên 45 kg đến 48 kg

4

Trên 51 kg đến 54 kg

 

4

Trên 48 kg đến 51 kg

5

Trên 54 kg đến 57 kg

 

5

Trên 51 kg đến 54 kg

6

Trên 57 kg đến 60 kg     

 

6

Trên 54 kg đến 57 kg

7

Trên 60 kg đến 64 kg     

 

7

Trên 57 kg.

8

Trên 64 kg. 

 

 

 

 

- Các vận động viên phải cân xác định trọng lượng trước khi bốc thăm, xếp lịch và được phép đăng ký chính thức tại buổi họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu.

- Các vận động viên khi tham gia thi đấu, áo quần thi đấu gọn gàng sạch sẽ đúng theo qui định, không mang đồ trang sức, móng chân và móng tay cắt ngắn.

- Những vận động viên thi đấu đối kháng phải thực hiện được một trong ba bài bái tổ của Võ thuật Cổ truyền trước khi vào thi đấu. Những vận động viên không thể hiện được một trong ba bài xe đài đã được học sẽ bị truất quyền thi đấu.

- Bảo hiểm hạ bộ, bảo hộ răng bắt buộc phải có, quần võ phục, áo cộc sát nách, băng tay, áo choàng….của vận động viên các đoàn tự trang bị.

- Áo giáp, găng tay, mũ do Ban Tổ chức trang bị (mũ che đầu có thể tự trang bị, nhưng phải được sự đồng ý của Tổng trọng tài).

b. Thi quyền

* Quyền quy định: Tranh giải cá nhân ở 10 bài quy định cho cả nam và nữ. Mỗi đoàn chỉ được đăng ký 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ cho mỗi bài quyền quy định. 01 Vận động viên có thể dự thi tối đa 02 nội dung quyền.

1

Lão hổ thượng sơn.

6

Bát quái côn.

2

Hùng kê quyền.

7

Độc lư thương.

3

Lão mai quyền.

8

Huỳnh long độc kiếm.

4

Ngọc trản quyền.

9

Siêu xung thiên.

5

Tứ linh đao.

10

Roi thái sơn.

* Quyền tự chọn: Tranh giải cá nhân nam và nữ ở 03 nội dung quyền (phải có lời thiệu và tên bài đặc trưng của Võ cổ truyền). Mỗi đoàn được cử 02 vận động viên nam và 02 vận động viên nữ (các vận động viên phải đăng ký ở nội dung khác nhau):

- Nội dung quyền tay không.

- Nội dung Binh khí ngắn: Liễu diệp đao; song tô; đơn kiếm; song kiếm; song đao; song bút; song phủ…

- Nội dung Binh khí dài: Đại dao, côn, thương, kích, chĩa ba…

- Nội dung Nhuyễn tiên: Nhị khúc, tam khúc, cửu tiết, roi mềm, khăn …

c. Thi đối luyện: Gồm 3 nội dung cho cả nam lẫn nữ: Tay không với tay không; tay không với binh khí và binh khí với binh khí.

- Mỗi đoàn được đăng ký tối đa 03 nội dung thi đối luyện khác nhau và 01 vận động viên có thể dự thi tối đa 02 nội dung.

 - Số lượng vận động viên thi đấu cho 01 nội dung tối đa là 05 người và chỉ thi đối luyện 01 lần đánh nhanh.

V. LUẬT THI ĐẤU: Thi đấu theo luật Võ Cổ truyền do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2016.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN

––––––––––––––––––––

ĐƠN VỊ:

 

TRƯỞNG ĐOÀN:

 

ĐT:

HUẤN LUYỆN VIÊN:

 

ĐT:

SĂN SÓC VIÊN:

 

 

 

I. NỘI DUNG ĐỐI KHÁNG

1. Cá nhân nam

HẠNG CÂN

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

ĐĂNG KÝ MUA

BẢO HIỂM

Từ 42 kg đến 45 kg

 

 

 

Trên 45 kg đến 48 kg

 

 

 

Trên 48 kg đến 51 kg

 

 

 

Trên 51 kg đến 54 kg

 

 

 

Trên 54 kg đến 58 kg

 

 

 

Trên 58 kg đến 61 kg

 

 

 

Trên 61 kg đến 64 kg

 

 

 

Trên 64 kg

 

 

 

 

2. Cá nhân nữ

HẠNG CÂN

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

ĐĂNG KÝ MUA

BẢO HIỂM

Từ 39 kg đến 42kg

 

 

 

Trên 42 kg đến 45 kg

 

 

 

Trên 45kg đến 48 kg

 

 

 

Trên 48 kg đến 51 kg

 

 

 

Trên 51 kg đến 54 kg

 

 

 

Trên 54 kg đến 57 kg

 

 

 

Trên 57 kg

 

 

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG QUYỀN

1. Quyền quy định

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

GIỚI TÍNH

NỘI DUNG

Nam

Nữ

01

 

 

 

 

Siêu xung thiên

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

Bát Quái Côn

04

 

 

 

 

05

 

 

 

 

Ngọc Trản

06

 

 

 

 

07

 

 

 

 

Độc Lư Thương

08

 

 

 

 

09

 

 

 

 

Huỳnh Long Độc Kiếm

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Hùng Kê

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Roi thái sơn

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Tứ linh đao

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Lão mai quyền

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Lão hổ thượng sơn

20

 

 

 

 

 

2. Quyền tự chọn

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

GIỚI TÍNH

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THI ĐỐI LUYỆN

Tay không & Tay không

Tay không & Binh khí

Binh khí & Binh khí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN VOVINAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 13/7/2017.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 27/7/2017.

- Khai mạc: Vào lúc 18 giờ 00, ngày 28/7/2017.

- Thi đấu: Từ ngày 27/7 đến ngày 30/7/2017.

2. Địa điểm thi đấu: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đức Linh.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra các đoàn cần phải bổ sung các giấy tờ như sau:

- Bảo hiểm thân thể của các vận động viên tham gia thi đấu đối kháng và đối luyện. Nếu chưa có bảo hiểm phải đăng ký với Ban Tổ chức để liên hệ mua trước thời gian khai mạc giải mới có hiệu lực (Đăng ký trong danh sách kèm theo).

- Thẻ đẳng cấp chuyên môn Vovinam do Liên đoàn, Hội cấp.

- Mỗi thành viên trong Đoàn nộp 02 ảnh màu (3 x 4 cm) để làm thẻ thi đấu.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

Email: sydangtttdtt@gmail.com.

IV. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Tính chất

a. Thi quyền: Tranh giải cá nhân nam, nữ và đồng đội.

- Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 03 giám khảo trên 05 giám khảo (bỏ số điểm cao nhất và thấp nhất ).

- Cách chấm điểm: Chấm điểm riêng biệt cho từng bài thi. Nếu có 02 hay nhiều vận động viên, đồng đội bằng điểm nhau thì xét vận động viên, đồng đội nào có số điểm của trọng tài 01 cao hơn sẽ được xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét trọng tài 2, trọng tài 3. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm.

b. Thi đối kháng

- Thi đấu thể thức loại trực tiếp một lần thua, tranh giải cá nhân nam, nữ.

- Mỗi trận thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, thời gian nghỉ giữa là 01 phút.

- Mỗi đoàn tham gia được cử 1 vận động viên cho 1 hạng cân.

2. Nội dung thi đấu

a. Thi quyền

+ Đồng đội nữ: Long hổ quyền.

+ Đồng đội nam: Ngũ môn quyền.

+ Đơn luyện tay không nữ: Viên phương quyền.

+ Đơn luyện vũ khí nam: Tứ tượng côn pháp.

+ Song luyện tay không nữ: Song luyện 3.

+ Song luyện tay không nam: Song luyện vật 2.

+ Song luyện vũ khí nữ: Song luyện kiếm.

+ Song luyện vũ khí nam: Song luyện mã tấu (Thi đấu 10 đòn cơ bản).

+ Đa luyện nữ: Đa luyện tay không.

+ Đa luyện vũ khí nữ: Đa luyện vũ khí.

+ Đa luyện tay không nam: Đa luyện tay không.

+ Đa luyện nam: Đa luyện vũ khí.

+ Đòn chân tấn công nam.

+ Tự vệ nữ.

Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa 03 nội dung. Nội dung tự vệ nữ mang tính hài sẽ không được chấm điểm.

b. Thi đấu đối kháng

 

Nam

 

Nữ

1

Từ 39 kg đến 42 kg

 

1

Từ 39 kg đến 42 kg

2

Trên 42 kg đến 45 kg

 

2

Trên 42 kg đến 45 kg

3

Trên 45 kg đến 48 kg     

 

3

Trên 45 kg đến 48 kg

4

Trên 48 kg đến 51 kg

 

4

Trên 48 kg đến 51 kg

5

Trên 51 kg đến 54 kg

 

5

Trên 51 kg đến 54 kg

6

Trên 54 kg đến 57 kg

 

6

Trên 54 kg đến 57 kg

7

Trên 57kg đến 60kg

 

7

Trên 57kg đến 60kg

8

Trên 60kg đến 64 kg

 

 

 

 

 

Vận động viên cân chính thức một lần trước khi thi đấu vào lúc 7h00 và 13h30 hàng ngày, vận động viên thừa cân sẽ bị loại, vận động viên còn lại thắng kỷ thuật. Mỗi hạng cân phải có từ 04 Vận động viên trở lên mới tổ chức thi đấu (tính theo thực tế sau khi cân VĐV).

V. LUẬT THI ĐẤU: Thi đấu theo Luật Vovinam hiện hành.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Khi tham gia thi đấu, vận động viên phải mang đai màu vàng trơn, bảng tên, phù hiệu đúng quy định của môn phái, không mang đồ trang sức, móng chân và móng tay cắt ngắn.

- Võ phục, kuki, bảo hộ tay, chân, răng, của vận động viên các đoàn tự trang bị đúng theo luật Vovinam. Áo giáp, găng, mũ (nón che đầu) Ban Tổ chức trang bị.

- Các vận động viên đăng ký ở hạng cân nào thì bốc thăm, xếp lịch thi đấu ở hạng cân đó. Ban Tổ chức sẽ bố trí cân để các vận động viên cân thử.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN VOVINAM

 

ĐƠN VỊ:

 

TRƯỞNG ĐOÀN:

 

HUẤN LUYỆN VIÊN:

 

SĐT:

SĂN SÓC VIÊN:

 

 

 

1. NỘI DUNG THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN NAM:

 

HẠNG CÂN

HỌ VÀ TÊN

NĂM

 SINH

ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM

1.Từ 39 đến  42 kg

 

 

 

2. Trên 42 đến 45 kg

 

 

 

3. Trên 45 đến 48 kg

 

 

 

4. Trên 48 đến 51 kg

 

 

 

5. Trên 51 đến 54 kg

 

 

 

6. Trên 54 đến 57 kg

 

 

 

7. Trên 57 đến 60 kg

 

 

 

8. Trên 60 đến 64 kg

 

 

 

 

2. NỘI DUNG THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN NỮ

 

HẠNG CÂN

HỌ VÀ TÊN

NĂM

 SINH

ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM

1. Từ 39 đến 42kg

 

 

 

2. Trên 42 đến 45 kg

 

 

 

3. Trên 45 đến 48 kg

 

 

 

4. Trên 48 đến 51 kg

 

 

 

5. Trên 51 đến 54 kg

 

 

 

6. Trên 54 đến 57 kg

 

 

 

7. Trên 57 đến 60 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NỘI DUNG QUYỀN

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG

BÀI THI

1

 

Đồng đội nữ

Long hổ quyền

2

 

Đồng đội nam

Ngũ môn quyền

3

 

Đơn luyện tay không nữ

Viên phương quyền

4

 

Đơn luyện vũ khí nam

Tứ tượng côn pháp

5

 

Song luyện tay không nữ

Song luyện 3

6

 

Song luyện tay không nam

Song luyện vật 2

7

 

Song luyện vũ khí nữ

Song luyện kiếm

8

 

Song luyện vũ khí nam

Song luyện mã tấu

9

 

Đa luyện tay không nữ

 

10

 

Đa luyện tay không

 

11

 

Đa luyện vũ khí nữ

 

12

 

Đa luyện vũ khí nam

 

13

 

Đòn chân tấn công nam

 

14

 

Tự vệ nữ

 

                               

      XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN TAEKWONDO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 01/8/2017.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 10/8/2017.

- Cân Vận động viên: Ngày 10/8/2017.

+ Cân thử: 16 giờ 00 – 16 giờ 30.

+ Cân chính thức: 16 giờ 30 – 17 giờ 30.

- Khai mạc: Vào lúc 18 giờ 00, ngày 11/8/2017

- Thi đấu: Từ ngày 10/8 đến ngày 13/8/2017.

2. Địa điểm thi đấu: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tánh Linh.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra các đoàn cần phải bổ sung các giấy tờ như sau:

- Bảo hiểm thân thể của các vận động viên tham gia thi đấu đối kháng. Nếu chưa có bảo hiểm phải đăng ký với Ban Tổ chức để liên hệ mua trước thời gian khai mạc giải mới có hiệu lực (Đăng ký trong danh sách kèm theo).

          - Photo văn bằng hoặc chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn đai đen từ Nhất đẳng trở lên do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

Email: sydangtttdtt@gmail.com.

IV. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Tính chất

a. Phần thi đối kháng

- Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua, tranh giải cá nhân nam, nữ.

- Mỗi trận thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 1 phút 30 giây, thời gian nghỉ giữa các hiệp là 45 giây.

- Mỗi đoàn tham gia được cử 01 vận động viên cho 01 hạng cân.

- Trường hợp hòa điểm sau hiệp thi đấu thứ 03 sẽ thi đấu hiệp thứ 04 (bàn thắng vàng). Nếu hiệp thứ 04 lại hòa thì vận động viên nào có trọng lượng nhẹ hơn sẽ được tuyên bố thắng. Nếu 02 vận động viên có cùng trọng lượng thì xét tuổi, nếu cùng năm sinh thì kết quả cuối cùng sẽ do tổ Trọng tài và giám định quyết định (dựa vào ưu thế của vận động viên thể hiện trong hiệp 04).

b. Phần thi quyền: Thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua, gồm 05 nội dung quyền tiêu chuẩn: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ và 03 nội dung quyền mới: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ.

2. Nội dung thi đấu

a. Phần thi quyền

- Quyền tiêu chuẩn, 05 nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

+ Vòng loại và tứ kết thi 02 trong 03 bài quyền: Taegeuk 5, 6, 7.

+ Vòng bán kết và chung kết thi 02 trong 03 bài quyền: Taegeuk 8, Koryo, Keumgang.

- Quyền mới, 03 nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ.

+ Vòng loại và tứ kết thi 02 bài quyền: Taegeuk 8 và Koryo (mới).

+ Vòng bán kết và chung kết thi 02 bài quyền: Koryo (mới) và Taeback (mới).

b. Phần thi đối kháng.

       Nam

 

Nữ

1

Không quá 48kg

 

1

Không quá 40kg

2

Không quá 50kg

 

2

Không quá 46kg

3

Không quá 54kg

 

3

Không quá 49kg

4

Không quá 58kg

 

4

Không quá 53kg

5

Không quá 63kg

 

5

Không quá 57kg

6

Không quá 67kg

 

6

Trên 57kg

7

Trên 67kg

 

 

 

 

         

          V. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng Luật thi đấu của Liên đoàn Taekwondo quốc tế.

 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Các vận động viên khi tham gia thi đấu, áo quần thi đấu gọn gàng sạch sẽ đúng theo qui định, không mang đồ trang sức, móng chân và móng tay cắt ngắn.

- Các vận động viên tham gia thi đấu phải chuẩn bị trang phục và bảo hiểm theo Luật.

- Quần áo, võ phục, kuki, bảo vệ răng, băng tay do các đoàn tự trang bị.

- Áo giáp, nón bảo hộ thi đấu do Ban Tổ chức trang bị.       

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

                                                                                                 BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN TAEKWONDO

–––––––––––––––––––––

 

ĐƠN VỊ:

TRƯỞNG ĐOÀN:

 

ĐT:

HUẤN LUYỆN VIÊN:

 

ĐT:

SĂN SÓC VIÊN:

 

 

1. NỘI DUNG THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN NỮ

 

TT

HẠNG CÂN

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

ĐĂNG KÝ MUA

BẢO HIỂM

1

Không quá 40 kg

 

 

 

2

Không quá 46 kg

 

 

 

3

Không quá 49 kg

 

 

 

4

Không quá 53 kg

 

 

 

5

Không quá 57 kg

 

 

 

6

Trên 57 kg

 

 

 

 

2. NỘI DUNG THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN NAM

 

TT

HẠNG CÂN

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐĂNG KÝ MUA

BẢO HIỂM

1

Không quá 48 kg

 

 

 

2

Không quá 50 kg

 

 

 

3

Không quá 54 kg

 

 

 

4

Không quá 58 kg

 

 

 

5

Không quá 63 kg

 

 

 

6

Không quá 67 kg

 

 

 

7

Trên 67 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NỘI DUNG QUYỀN TIÊU CHUẨN NAM VÀ NỮ

 

NỘI DUNG

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

GHI CHÚ

Cá nhân nam

 

 

 

Cá nhân nữ

 

 

 

Đôi nam nữ

 

 

 

 

 

 

Đồng đội nam

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Đồng đội nữ

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4. NỘI DUNG QUYỀN MỚI NAM VÀ NỮ

 

NỘI DUNG

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

GHI CHÚ

Cá nhân nam

 

 

 

Cá nhân nữ

 

 

 

Đôi nam nữ

 

 

 

 

 

 

                                         

  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN BÓNG ĐÁ FUTSAL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 11/8/2017.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 23/8/2017, tại Phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

- Khai mạc: Vào lúc 7 giờ 00, ngày 25/8/2017.

- Thi đấu: Từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

2. Địa điểm: tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra các đoàn cần phải bổ sung các giấy tờ như sau:

- Danh sách đội bóng tham gia. Thành phần gồm: Trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên và tối đa 14 VĐV ( mẫu kèm theo).

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

1. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ có phương án thi đấu cụ thể và thống nhất ở cuộc họp chuyên môn.

2. Cách tính điểm xếp hạng: Áp dụng thi đấu vòng tròn và vòng bảng

          - Đội thắng: 03  điểm;

          - Đội hòa:    01  điểm;

          - Đội thua:  00  điểm;

          - Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp thứ hạng trong bảng;

          - Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội bóng sẽ được xác định như sau: Trước hết sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

+ Tổng số điểm;

+ Hiệu số của tổng số bàn thắng  và tổng số bàn thua;

+ Tổng số bàn thắng;

         Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

         - Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

          + Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua;

+ Tổng số bàn thắng;

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

- Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội trong bảng. (Trong trường hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn thi đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 6m để xác định đội xếp trên).

* Các trận vòng loại trực tiếp (vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết): Nếu hòa sau 02 hiệp chính sẽ thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).

V. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng Luật thi đấu môn Bóng đá Futsal do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành (văn bản kèm theo).

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Trang phục thi đấu

- Trang phục của vận động viên gồm: Áo thi đấu, quần đùi, bít tất (vớ) dài, bọc ống quyển và giầy. Chỉ loại giầy bằng vải, da mềm hay giầy thể thao đế cao su mềm hoặc chất liệu tương tự mới được sử dụng (không được sử dụng giầy đế đen có đinh nhúm đá sân cỏ nhân tạo).

- Đội bóng phải có ít nhất 02 bộ quần áo khác màu nhau hoàn toàn để sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 02 áo khác màu nhau mang cùng một số.

- Các cầu thủ mang số áo từ 1 đến 15 và cố định trong suốt giải. 

- Trong trận đấu, cầu thủ Power – play (đá 05 người) phải mặc áo khác màu áo của các cầu thủ trên sân và đúng số áo đã đăng ký trong danh sách thi đấu.

- Các đội bóng tự trang bị 01 bộ áo chiến thuật (áo bip).

2. Thời gian và đăng ký trận đấu

- Mỗi trận thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Thời gian nghỉ giữa 02 hiệp không quá 15 phút;

- Mỗi trận đấu các đội được quyền đăng ký tối đa 12 vận động viên (trong số 14 vận động viên đăng ký ban đầu), trong đó 05 vận động viên chính thức và 07 vận động viên dự bị.

3. Bóng thi đấu: Bóng Futsal số 4 do Ban Tổ chức chuẩn bị.

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

1. Khen thưởng: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng thêm 01 giải thưởng tập thể và 02 giải thưởng cá nhân, gồm:

- Giải phong cách (dành cho 04 đội vào vòng bán kết): Cờ, tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn dựa trên tiêu chí tinh thần thi đấu và số lượng thẻ phạt của các đội).

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (Vua phá lưới): Cờ, tiền thưởng (Trường hợp có từ hai cầu thủ trở lên có cùng số lượng bàn thắng nhiều nhất, Ban Tổ chức giải sẽ công nhận và chia đều giải thưởng cho các cầu thủ đó).

- Thủ môn xuất sắc: Cờ, tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn).

2. Kỷ luật: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

* Kỷ luật về chuyên môn

a. Đối với Vận động viên

- Vận động viên nhận đủ 02 thẻ vàng (ở một hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

- Vận động viên nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 02 trận kế tiếp. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng (hành vi bạo lực, đánh nhau...) Ban Tổ chức sẽ xem xét mức độ để xử lý cho phù hợp.

b. Đối với quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên

Nếu quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên của đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài, đội bóng đối phương… sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết giải, ngoài ra Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật khác.

c. Đối với đội bóng

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (mà không thông báo cho Ban Tổ chức biết) thì xem như bỏ cuộc.

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận kết quả, tỉ số, trừ điểm, xử thua 0 – 3...).

- Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 15 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc, bị xử thua 0 – 3. Nếu tỉ số cao hơn thì giữ nguyên.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bỏ cuộc.

3. Khiếu nại

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.   

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của Trọng tài trong trận đấu về: Bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền...

- Các khiếu nại về chuyên môn, trọng tài chỉ có tính tham khảo để xem xét xử lý kỷ luật về chuyên môn, trọng tài, tỉ số trận đấu không thay đổi.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

 MÔN BÓNG ĐÁ FUTSAL

–––––––––––––––––––––

 

Tên đội bóng đăng ký tham dự:………………………………………………………………………………………….

I. Thành phần Quan chức:

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ảnh

(3x4cm)

 

XÁC NHẬN VÀ ĐÓNG DẤU

CỦA ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

1

 

Trưởng đoàn

   

2

 

HLV trưởng

   

3

 

Săn sóc viên

 

 

 

 

 

 

II. Danh sách các vận động viên:

 

Thông tin VĐV

 

VĐV 1

 

 

Ảnh (3x4cm)

VĐV 2

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 3

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 4

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 5

 

 

Ảnh (3x4cm)

VĐV 6

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 7

 

 

Ảnh (3x4cm)

Họ và tên

             

Năm sinh

             

Số CMND

             

Số áo đăng ký

             

 

 

Thông tin VĐV

 

VĐV 8

 

 

Ảnh (3x4cm)

VĐV 9

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 10

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 11

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 12

 

 

Ảnh (3x4cm)

VĐV 13

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV14

 

 

Ảnh (3x4cm)

Họ và tên

             

Năm sinh

             

Số CMND

             

Số áo đăng ký

             

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN LEO NÚI TÀ CÚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 09/02/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 21/02/2018.

- Thi đấu: Vào lúc 6 giờ 30 ngày 22/02/2018.

- Bế mạc phát thưởng: Vào lúc 11 giờ 00 ngày 22/02/2018.

2. Địa điểm

- Họp chuyên môn: Tại phòng họp Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện, số 136 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

- Khai mạc: Tại Đài tưởng niệm huyện Hàm Thuận Nam. Thi đấu: Sau khai mạc 15 phút. (Sơ đồ đường chạy kèm theo).

- Bế mạc: Tại Nhà hàng Thiên Thai Khu Du lịch cáp treo Tà Cú.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào Thể dục thể thao, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, Số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT THI ĐẤU

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu tranh giải cá nhân, đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn.

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng.

          - Đăng ký đồng đội: Các đoàn tham gia đăng ký gồm 01 đội nam và 01 đội nữ (Mỗi đội tối đa 05 vận động viên).

2. Nội dung thi đấu: Độ cao của núi 694m, độ dốc từ 400  đến  650.

- Nam : Chạy 4.000m + Leo núi 2.300m (6300 m).

          - Nữ:    Chạy 3.000m + Leo núi 2.300m (5300 m).

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

          1. Điểm cá nhân: Là vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên đạt được qua thi đấu tại đích đến của cuộc thi.

          2. Điểm đồng đội

- Tính tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 vận động viên đăng ký thi đấu đồng đội có thành tích cao nhất. Đội nào có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Trong trường hợp có 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau thì đội nào có vận động viên thứ 03 đạt thành tích cao hơn xếp trên.

          - Đội nào không đủ 03 vận động viên về đích sẽ không được tính điểm đồng đội.

          3. Điểm toàn đoàn: Là tổng số điểm đồng đội của đội nam và đội nữ, đoàn nào có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Nếu có 02 hay nhiều đoàn bằng điểm nhau thì đoàn nào có thành tích đồng đội nữ cao hơn xếp trên.       

VI. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng luật thi đấu Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2008 và các điều luật bổ sung.

          VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

                                                                                                  BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN LEO NÚI TÀ CÚ

–––––––––––––––––

 

      Đơn vị:………………………………………………………………………

Trưởng đoàn:………………………………..Điện thoại:…………………..

Huấn luyện viên:…………………………...Điện thoại:…………………..

Săn sóc viên:…………………………………………………………………

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nội dung thi đấu

Ghi chú

Nam 6.300m

Nữ 5.300m

1

 

 

 

 

Đồng đội

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Đồng đội

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Cá nhân

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

                            

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

                                                                                  

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN VIỆT DÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 19/3/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 23/3/2018 tại phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

- Khai mạc: Vào lúc 6 giờ 30 ngày  24/3/2018.

- Thi đấu: Sau khi kết thúc lễ khai mạc.

2. Địa điểm thi đấu: Tại thành phố Phan Thiết.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. NỘI DUNG, TÍNH CHẤT THI ĐẤU

1. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân, đồng đội (nam, nữ) và toàn đoàn.

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng.

- Đăng ký đồng đội: Các đoàn tham gia đăng ký thi đấu tối đa 01 đội nam và 01 đội nữ (Mỗi đội đăng ký tối đa 05 vận động viên).

2. Nội dung thi đấu:

- Nữ chạy cự ly 3km, xuất phát trước.

- Nam chạy cự ly 5km, xuất phát sau.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

           1. Điểm cá nhân: Tính theo vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên đạt được qua thi đấu tại đích đến của cuộc thi.

           2. Điểm đồng đội

           - Tính tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 vận động viên đăng ký thi đấu đồng đội có thành tích cao nhất cộng lại. Đội có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Trong trường hợp có 02 hay nhiều đội trở lên bằng điểm nhau thì đội nào có vận động viên thứ 03 đạt thành tích cao hơn sẽ xếp trên.

           - Đội nào không đủ 03 vận động viên về đích sẽ không tính điểm đồng đội.

           3. Điểm toàn đoàn: Là tổng số điểm đồng đội của đội nam và đội nữ, đoàn nào có tổng số điểm thấp hơn sẽ xếp trên. Nếu có 02 hay nhiều đoàn bằng điểm nhau thì đoàn nào có thành tích của đồng đội nữ cao hơn sẽ xếp trên.

VI. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng luật thi đấu Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2008 và các điều luật bổ sung.

          VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

          VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN VIỆT DÃ

––––––––––––––––––––––

Đơn vị: ...................................................................................................................

Trưởng đoàn:…………………………………...Điện thoại:……………………

Huấn luyện viên:………………………………Điện thoại:……………………

Săn sóc viên:……………………………………………………………………

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nội dung thi đấu

Ghi chú

Nam 5km

Nữ 3km

1

 

 

 

 

Đồng đội

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Đồng đội

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Cá nhân

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

                                       

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN NAM – NỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 22/3/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 10/4/2018 tại Phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

- Khai mạc: Vào lúc 7 giờ 00, ngày 11/4/2018.

- Thi đấu: Từ ngày 11/4 đến ngày 14/4/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Tại bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

1. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ thông báo trong cuộc họp chuyên môn.

2. Cách tính điểm và xếp hạng: Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp, thắng trận đó.

- Cách tính điểm: Thắng: 02 điểm; thua: 01 điểm; bỏ cuộc: 0 điểm.

          - Xếp hạng: Đội có tổng số điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có hai đội bằng điểm nhau, đội thắng ở trận đối kháng trực tiếp sẽ được xếp trên. Nếu có từ 03 đội trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau theo thứ tự:

+ Hiệu số tổng hiệp thắng và tổng hiệp thua;

+ Tỷ số tổng điểm thắng và tổng điểm thua;

+ Nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm.

V. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền bãi biển hiện hành.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

          VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

 

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN NAM - NỮ

––––––––––––––––––––––––––

* ĐỘI BÓNG CHUYỀN: ……………………………………………………

I. Thành phần lãnh đội:

 

 

Thông tin

Lãnh đạo

đội bóng

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

     

Năm sinh

     

Chức vụ

Trưởng đoàn

Huấn luyện viên

Săn sóc viên

Điện thoại

     

 

II. Vận động viên:

1. NAM          

Thông tin

VĐV

 

 

Ảnh 3 x 4

 

 

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

     

Năm sinh

     

Số áo

     

2. NỮ                

Thông tin

VĐV

 

 

Ảnh 3 x 4

 

 

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

     

Năm sinh

     

Số áo

     

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN QUẦN VỢT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

          1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 12/4/2018

- Họp chuyên môn: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/4/2018 tại Phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận

- Thi đấu: Từ ngày 26/4 đến ngày 29/4/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

II.  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU

          1. Tính chất: Tranh giải cá nhân và đôi.

2. Nội dung thi đấu: Một vận động viên được đăng ký tối đa 02 nội dung và mỗi nội dung, một đơn vị đăng ký tối đa không quá 02 cá nhân, đôi.

- Đơn nam không giới hạn điểm ;                           

    - Đôi nam 1.250 điểm (các VĐV có điểm trên 650 không được tham dự nội dung này);                

- Đôi nam 1.350 điểm (các VĐV có điểm trên 750 không được tham dự nội dung này);       

- Đôi nam 1.450 không giới hạn điểm;                  

- Đôi nữ 1.150 điểm;

- Đôi nam nữ không giới hạn điểm.

* Điểm của VĐV căn cứ vào bảng điểm mới nhất của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Bình Thuận.

V. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

 1. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ thống nhất trong cuộc họp chuyên môn.

2. Cách tính điểm, xếp hạng: Thi đấu 01 ván 6 bàn; 40 đều thi đấu “bàn thắng vàng”; nếu hòa 5 - 5, sẽ tiến hành thi đấu bàn Tie break.

- Cách tính điểm: Thắng: 01 điểm; thua: 00 điểm; bỏ cuộc: hủy kết quả.

          - Xếp hạng: Vận động viên hoặc đôi vận động viên có tổng số điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có từ 02 (hai) vận động viên hoặc 02 (hai) đôi trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các vận động viên hoặc các đôi bằng điểm nhau theo thứ tự:

+ Kết quả trận đối kháng trực tiếp;

+ Tỷ số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua giữa các đôi bằng điểm nhau;

Nếu vẫn bằng nhau thì xét tỷ số tổng bàn thắng và tổng bàn thua của tất cả các trận đấu trong bảng. Vận động viên hoặc đôi nào có chỉ số cao hơn xếp trên.

Nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm xếp hạng.

          VI. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng Luật thi đấu Quần vợt hiện hành.

          VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN QUẦN VỢT

––––––––

Đơn vị:……………………………………………………………………….

Trưởng đoàn:…………………………………………..ĐT:……………….

Huấn luyện viên:………………………………………ĐT:………………..

Săn sóc viên:…………………………………………………………………

TT

HỌ VÀ TÊN

 

NỘI DUNG

Đơn

nam

Đôi nam 1.250

Đôi

nam 1.350

Đôi

nam 1.450

Đôi

nữ 1.150

Đôi nam nữ

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN BÓNG ĐÁ BÃI BIỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 03/5/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 10/5/2018, tại Phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

- Khai mạc: Vào lúc 7 giờ 00, ngày 12/5/2018.

- Thi đấu: Từ ngày 12/5 đến ngày 19/5/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Tại bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra các đoàn cần phải bổ sung các giấy tờ như sau:

- Danh sách đội bóng tham gia. Thành phần gồm: Trưởng đoàn, các huấn luyện viên, săn sóc viên và tối đa 12 VĐV (mẫu kèm theo).

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU, CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

1. Thể thức thi đấu

- Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ có phương án thi đấu cụ thể và thống nhất ở cuộc họp chuyên môn.

- Tất cả các trận đấu của giải nếu sau thời gian thi đấu chính thức (03 hiệp x 12 phút/hiệp = 36 phút) có tỷ số hòa sẽ thi đấu thêm một hiệp phụ (03 phút), nếu sau hiệp phụ vẫn có tỷ số hòa sẽ thi đá luân lưu 9m (03 quả) để xác định đội thắng.

2. Cách tính điểm, xếp hạng

- Đội thắng trong 03 hiệp chính thức:           03 điểm

- Đội thắng hiệp phụ:                                   02 điểm

- Đội thắng luân lưu:                                    01 điểm

- Đội thua:                                                   00 điểm

- Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng.

* Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội sẽ được xác định như sau: Trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

- Tổng số điểm.

- Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua.

- Tổng số bàn thắng.

- Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

- Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua.

- Tổng số bàn thắng.

- Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tổ chức bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội.

V. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng luật thi đấu Bóng đá Bãi biển của FIFA, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành.

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Trang phục thi đấu

- Trang phục của vận động viên gồm: Áo thi đấu, quần đùi. Không được phép sử dụng giầy, có thể bảo vệ chân bằng dải băng chất liệu co giãn quanh cổ chân hoặc bàn chân.

- Đội bóng phải có ít nhất 02 bộ quần áo khác màu nhau hoàn toàn để sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 02 áo khác màu nhau mang cùng một số.

- Các vận động viên mang số áo từ 1 đến 15 (trong đó áo số 1 dành cho một trong hai thủ môn) và cố định trong suốt giải.

- Các đội bóng tự trang bị 01 bộ áo chiến thuật (áo bip).

2. Thời gian và đăng ký trận đấu

- Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 12 phút. Thời gian nghỉ giữa các hiệp là 3 phút;

- Mỗi trận đấu các đội được quyền đăng ký tối đa 10 vận động viên (trong số 12 vận động viên đăng ký ban đầu), trong đó 05 vận động viên chính thức và 05 vận động viên dự bị.

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

1. Khen thưởng: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng thêm 01 giải thưởng tập thể và 02 giải thưởng cá nhân, gồm:

- Giải phong cách (dành cho 04 đội vào vòng bán kết): Cờ, tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn dựa trên tiêu chí tinh thần thi đấu và số lượng thẻ phạt của các đội).

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Cờ, tiền thưởng (Trường hợp có từ hai cầu thủ trở lên có cùng số lượng bàn thắng nhiều nhất, Ban Tổ chức giải sẽ công nhận và chia đều giải thưởng cho các cầu thủ đó).

- Thủ môn xuất sắc: Cờ, tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn).

2. Kỷ luật: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

* Kỷ luật về chuyên môn

a. Đối với Vận động viên

- Vận động viên nhận đủ 02 thẻ vàng (ở một hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

- Vận động viên nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 02 trận kế tiếp. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng (hành vi bạo lực, đánh nhau...) Ban Tổ chức sẽ xem xét mức độ để xử lý cho phù hợp.

b. Đối với quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên

- Nếu quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên của đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài, đội bóng đối phương… sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết giải, ngoài ra Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật khác.

c. Đối với đội bóng

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (mà không thông báo cho Ban Tổ chức biết) thì xem như bỏ cuộc.

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận kết quả, tỉ số, trừ điểm, xử thua 0 – 3...).

- Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 15 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc, bị xử thua 0 – 3. Nếu tỉ số cao hơn thì giữ nguyên.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bỏ cuộc.

3. Khiếu nại

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.   

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của Trọng tài trong trận đấu về: Bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền...

- Các khiếu nại về chuyên môn, trọng tài chỉ có tính tham khảo để xem xét xử lý kỷ luật về chuyên môn, trọng tài, tỉ số trận đấu không thay đổi.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN BÓNG ĐÁ BÃI BIỂN

Tên đội bóng đăng ký tham dự:……………………………………………………

I. Thành phần Quan chức:

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ảnh

(3x4cm)

 

XÁC NHẬN VÀ ĐÓNG DẤU

CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN

1

 

Trưởng đoàn

   

2

 

HLV trưởng

   

3

 

HLV phó

 

 

 

 

 

4

 

Săn sóc viên

   

II. Danh sách các vận động viên:

 

Thông tin VĐV

 

VĐV 1

 

 

Ảnh (3x4cm)

VĐV 2

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 3

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 4

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 5

 

 

Ảnh (3x4cm)

VĐV 6

 

 

Ảnh (3x4cm)

Họ và tên

   

 

     

Năm sinh

           

Số CMND

           

Số áo đăng ký

           

 

Thông tin VĐV

 

VĐV 7

 

 

Ảnh (3x4cm)

VĐV 8

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 9

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 10

 

 

Ảnh (3x4cm)

 

VĐV 11

 

 

Ảnh (3x4cm)

VĐV 12

 

 

Ảnh (3x4cm)

Họ và tên

   

 

     

Năm sinh

           

Số CMND

           

Số áo đăng ký

           

 

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN BÓNG ĐÁ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––


I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 07/8/2018.

- Vòng loại:

+ Họp chuyên môn vòng loại: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 13/8/2018, tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

+ Thi đấu: Từ ngày 15/8 đến ngày 23/8/2018.

- Vòng chung kết:

+ Họp chuyên môn vòng chung kết: Vào lúc  8 giờ 00 ngày 24/8/2018, tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

- Thi đấu: Từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2018.

2. Địa điểm thi đấu

- Vòng loại: Dự kiến sân vận động Hàm Thuận Bắc và Phan Thiết.

- Vòng chung kết: Thi đấu tại sân vận động Phan Thiết.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra các đoàn cần phải bổ sung các giấy tờ như sau:

- Danh sách thi đấu bao gồm quan chức và các vận động viên trong đó ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, ảnh (có đóng dấu giáp lai), số áo đăng ký thi đấu, số CMND… có xác nhận của đơn vị chủ quản (Mẫu kèm theo).

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU, CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

1. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ có phương án thi đấu cụ thể và thống nhất ở cuộc họp chuyên môn.

2. Cách tính điểm xếp hạng: Áp dụng thi đấu vòng tròn và vòng bảng

          - Đội thắng: 03  điểm;

          - Đội hòa:    01  điểm;

          - Đội thua:  00  điểm;

          - Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp thứ hạng trong bảng;

          - Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội bóng sẽ được xác định như sau: trước hết sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

+ Tổng số điểm;

+ Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua;

+ Tổng số bàn thắng;

         + Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

         - Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

          + Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua;

+ Tổng số bàn thắng;

+ Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

- Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau, Ban Tổ chức giải sẽ tổ chức bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội trong bảng. (Trong trường hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn thi đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 11m để xác định đội xếp trên).

* Các trận vòng loại trực tiếp (tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết): Nếu hòa sau 02 hiệp chính sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).

V. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng Luật thi đấu bóng đá do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành (văn bản kèm theo).

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Trang phục thi đấu

- Trang phục của vận động viên gồm: Áo thi đấu, quần đùi, bít tất (vớ) dài, bọc ống quyển và giầy đinh (giầy móng).

- Đội bóng phải có ít nhất 02 bộ quần áo khác màu nhau hoàn toàn để sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 02 áo khác màu nhau mang cùng một số.

- Các vận động viên mang số áo cố định trong suốt giải. 

- Các đội bóng tự trang bị 01 bộ áo chiến thuật (áo bip).

2. Thời gian và đăng ký trận đấu

- Mỗi trận thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Thời gian nghỉ giữa 02 hiệp không quá 15 phút.

- Đăng ký trong một trận đấu: Mỗi đội được quyền đăng ký tối đa 20 vận động viên (trong số 25 vận động viên đăng ký ban đầu), trong đó 11 vận động viên chính thức và 09 vận động viên dự bị. Mỗi trận đấu được thay tối đa 04 vận động viên.

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

1. Khen thưởng: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tặng thêm 01 giải thưởng tập thể và 02 giải thưởng cá nhân, gồm:

- Giải phong cách (dành cho 04 đội vào vòng chung kết): Cờ, tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn dựa trên tiêu chí tinh thần thi đấu và số lượng thẻ phạt của các đội).

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Cờ, tiền thưởng (Trường hợp có từ hai cầu thủ trở lên có cùng số lượng bàn thắng nhiều nhất, Ban Tổ chức giải sẽ công nhận và chia đều giải thưởng cho các cầu thủ đó).

- Thủ môn xuất sắc: Cờ, tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn).

2. Kỷ luật: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

* Kỷ luật về chuyên môn

a. Đối với vận động viên

- Vận động viên nhận đủ 02 thẻ vàng (ở một hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

- Vận động viên nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 02 trận kế tiếp. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng (hành vi bạo lực, đánh nhau...) Ban Tổ chức sẽ xem xét mức độ để xử lý cho phù hợp.

b. Đối với quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên

- Nếu quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên của đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài, đội bóng đối phương… sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết giải, ngoài ra Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật khác.

c. Đối với đội bóng

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (mà không thông báo cho Ban Tổ chức biết) thì xem như bỏ cuộc.

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận kết quả, tỉ số, trừ điểm, xử thua 0 – 3...).

- Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 15 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc, bị xử thua 0 – 3. Nếu tỉ số cao hơn thì giữ nguyên.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bỏ cuộc.

3. Khiếu nại

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.   

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của Trọng tài trong trận đấu về: Việt vị hay không việt vị, bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền...

- Các khiếu nại về chuyên môn, trọng tài chỉ có tính tham khảo để xem xét xử lý kỷ luật về chuyên môn, trọng tài, tỉ số trận đấu không thay đổi.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT SỬA ĐỔI LUẬT THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NĂM 2016 – 2017

(Bản dịch từ Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế IFAB tháng 05/2016,

các sửa đổi Luật có hiệu lực từ ngày 01/6/2016)


LUẬT 1 – SÂN THI ĐẤU

- Sân thi đấu phải hoàn toàn bằng chất liệu cỏ tự nhiên hoặc cỏ nhân tạo, hệ thống kết hợp có thể được phép sử dụng.

- Điều lệ giải có thể quy định kích thước sân thi đấu nhưng phải trong khuôn khổ của Luật.

- Mọi hình thức quảng cáo thương mại đều chỉ được phép xuất hiện cách sân thi đấu ít nhất 01m tính từ biên.

- Các đội bóng, Liên đoàn bóng đá có thể in logo của mình lên cờ phạt góc (nhưng không phải lên cột cờ) và không được in quảng cáo (tương tự với bóng).

LUẬT 2 – BÓNG

Không có thay đổi

LUẬT 3 – CẦU THỦ (TÊN GỌI MỚI)

- Trận đấu không thể bắt đầu hoặc bắt đầu lại nếu một trong hai đội không còn đủ 07 cầu thủ.

- Cầu thủ dự bị có thể thực hiện việc bắt đầu lại trận đấu (bao gồm ném biên hoặc phạt góc) nhưng trước hết phải bước vào sân (để hoàn tất thủ tục thay thế cầu thủ).

- Cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu (mà không qua cảnh cáo) trước khi bắt đầu trận đấu (xem Luật 5 bên dưới). Nếu điều này xảy ra thì:

+ Trước khi nộp danh sách đăng ký thi đấu: Cầu thủ đó không còn được có tên trong danh sách thi đấu.

+ Sau khi nộp danh sách đăng ký thi đấu và trước khi bắt đầu trận đấu: Cầu thủ đó có thể được thay thế bằng một cầu thủ dự bị (và cầu thủ dự bị này sẽ không được thay thế bằng một cầu thủ khác vào danh sách nữa). Đội bóng mất đi một cầu thủ dự bị.

Lưu ý: Trong cả 02 trường hợp trên, đội bóng sẽ bắt đầu trận đấu với 11 cầu thủ và vẫn có thể thực hiện số lần thay thế cầu thủ tối đa.

- Nếu cầu thủ dự bị, cầu thủ bị thay thế, quan chức của đội bóng hoặc cầu thủ đã bị truất quyền thi đấu vào sân và gây ảnh hưởng đến việc thi đấu hoặc đến cầu thủ đội đối phương thì sẽ bị quả phạt trực tiếp (bị phạt đền nếu vi phạm xảy ra trong khu phạt đền của đội mình).

- Nếu có người hay vật khác (ngoài các cầu thủ) chạm vào bóng khi bóng đang tiến vào cầu môn mà bóng vẫn đi vào trong cầu môn thì bàn thắng có thể được công nhận với điều kiện các hậu vệ không bị ảnh hưởng và bóng không đi vào cầu môn của đội đối phương.

- Nếu bàn thắng xảy ra trong lúc có người thừa trên sân và trọng tài đã cho bắt đầu lại trận đấu thì  bàn thắng vẫn được công nhận và trận đấu được tiếp tục; vấn đề này sẽ được báo cáo lại sau trận đấu.

LUẬT 4 – TRANG PHỤC CỦA CẦU THỦ

- Mọi chất liệu mặc bên ngoài hay bao quanh tất (vớ) đều phải cùng màu với phần tất (vớ) tại vị trí đó (mọi chất liệu đều áp dụng điều này chứ không chỉ riêng với băng dán tất (vớ)).

- Nếu cầu thủ vô tình bị tuột giày hay bọc ống chân, họ có thể tiếp tục thi đấu cho đến khi trận đấu dừng ở tình huống ngay sau đó.

- Quần đùi lót hoặc quần bó phải cùng màu với màu chính hoặc màu viền dưới của quần đùi ngoài và giống nhau giữa các cầu thủ trong cùng đội.

- Cầu thủ dự bị (cũng như cầu thủ và các quan chức trong khu vực kỹ thuật…) không được mang các thiết bị liên lạc điện tử.

- Cầu thủ có thể trở lại sân khi bóng trong cuộc, sau khi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa trang phục và đã được kiểm tra (bởi trọng tài, trọng tài thứ tư hoặc trợ lý trọng tài) và khi được trọng tài ra hiệu.

LUẬT 5 – TRỌNG TÀI

- Quyết định sẽ không thể được thay đổi nếu trận đấu đã bắt đầu lại hoặc trọng tài đã rời khỏi sân sau khi kết thúc 1 hiệp đấu.

- Nếu nhiều (lỗi) xảy ra cùng một lúc thì (lỗi) nghiêm trọng nhất về mức độ, tính nghiêm trọng và ảnh hưởng về chiến thuật thi đấu sẽ bị xử phạt.

- Cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu kể từ thời điểm trọng tài vào sân để kiểm tra trước trận đấu (xem Luật 3 phía trên). Mọi sai phạm hay hành vi không phù hợp khác sẽ không bị cảnh cáo thẻ vàng mà sẽ được báo cáo sau trận đấu.

- Nếu một cầu thủ bị thương do hành vi phạm lỗi mà lỗi đó bị thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, cầu thủ bị thương có thể được kiểm tra hoặc chữa trị nhanh trên sân mà không phải rời sân, nếu việc chữa trị không thể thực hiện nhanh chóng thì cầu thủ buộc phải rời sân.

- Đã có danh mục các trang phục, thiết bị mà trọng tài có thể hoặc được phép sử dụng.

- Sơ đồ các ký hiệu của trọng tài được thể hiện trong mục Hướng dẫn.

 

LUẬT 6 – QUAN CHỨC TRẬN ĐẤU KHÁC (TÊN GỌI MỚI)

- Nhiều thông tin về nhiệm vụ của các trợ lý trọng tài, trợ lý trọng tài bổ sung, trọng tài thứ tư được cập nhật.

- Sơ đồ các ký hiệu của trợ lý trọng tài được thể hiện trong mục Hướng dẫn.

LUẬT 7 – THỜI GIAN TRẬN ĐẤU

- Điều lệ các giải đấu ngày nay cho phép được nghỉ giải lao vì lý do y tế (như bổ sung nước khi trời quá nóng hoặc khí hậu ẩm ướt).

LUẬT 8 – BẮT ĐẦU VÀ BẮT ĐẦU LẠI TRẬN ĐẤU

- Đã cập nhật mọi tình huống bắt đầu lại trận đấu (trước đây chỉ có giao bóng và thả bóng chạm đất).

- Bóng phải di chuyển một cách rõ ràng để được tính là bóng trong cuộc đối với tất cả các tình huống bắt đầu lại trận đấu bằng quả đá phạt.

- Có thể giao bóng theo mọi hướng khi bắt đầu trận đấu (trước đây chỉ được phép đá về phía trước), đồng đội của cầu thủ đá quả giao bóng không được phép đứng ở nửa sân của đối phương khi giao bóng.

- Trọng tài không có thẩm quyền “áp đặt” kết quả của việc thả bóng chạm đất.

LUẬT 9 – BÓNG TRONG CUỘC VÀ BÓNG NGOÀI CUỘC

- Nếu bóng bật trúng một quan chức của trận đấu (kể cả trợ lý trọng tài hoặc trợ lý trọng tài bổ sung ở ngoài sân) thì trận đấu vẫn được tiếp tục trừ khi bóng ngoài cuộc.

LUẬT 10 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU

* Đá luân lưu 11m:

- Trọng tài tung đồng xu để chọn cầu môn (trừ khi có lý do thời tiết, an toàn,…).

- Trọng tài sẽ tung đồng xu lần 2 để xác định đội bóng thực hiện quả đầu tiên.

- Cầu thủ tạm rời sân tại thời điểm còi hiệu kết thúc trận đấu (do chấn thương hoặc thay đổi trang phục) có thể tham gia.

- Không cần phải báo trước với trọng tài về thứ tự cũng như thành phần cầu thủ tham gia thực hiện đá luân lưu.

- Nếu một đội mất một cầu thủ trong quá trình đá (do bị chấn thương, thẻ đỏ), đội kia phải bớt đi một cầu thủ (tương tự như khi bắt đầu đá luân lưu).

- Một quả đá luân lưu hoàn chỉnh được tính khi bóng ngừng duy chuyển (kể cả do bị thủ môn bắt lại), ra ngoài sân hoặc khi có vi phạm; mỗi cầu thủ chỉ được đá một lần.

- Nếu cầu thủ rời sân trong quá trình đá luân lưu, việc đá luân lưu sẽ không bị hoãn lại và nếu cầu thủ đó không quay lại kịp thời để thực hiện quả đá luân lưu thì quả đó xem như bị mất (xem như đã thực hiện lượt đá đó và không thành công).

LUẬT 11 – VIỆT VỊ

- Vị trí đường giữa sân không bị tính là việt vị, cầu thủ phải ở sân đối phương mới bị tính việt vị.

- Cánh tay và bàn tay cầu thủ (kể cả thủ môn) không bị tính khi xét việt vị.

- Các quả đá phạt việt vị sẽ được thực hiện tại vị trí cầu thủ vi phạm lỗi việt vị, kể cả trên phần sân của cầu thủ đó. Cầu thủ không bị tính là việt vị khi ở trên phần sân của đội mình nhưng có thể lùi về phần sân của mình từ vị trí việt vị trên sân đối phương và phạm lỗi việt vị (chạm bóng, tranh bóng…) – đây là vị trí thực hiện quả đá phạt.

- Cầu thủ phòng ngự rời sân qua đường biên ngang và không vào lại trong sân được tính là đang ở trên đường biên ngang cho đến khi trận đấu dừng lại hoặc đồng đội của cầu thủ phòng ngự đó đưa bóng đến đường giữa sân và bóng đã ra khỏi khu vực phạt đền của họ. Tương tự như trên đối với các tiền đạo khi trở lại sân, trước đây điểm trở lại sân được xem là điểm để xét vị trị việt vị.

LUẬT 12 – LỖI VÀ HÀNH VI KHIẾM NHÃ

- Nếu lỗi mà có va chạm với cầu thủ đối phương thì bị quả phạt trực tiếp.

- Nếu một cầu thủ bị thẻ đỏ (truất quyền thi đấu) hoặc thẻ vàng lần 2 và trọng tài áp dụng lợi thế, cầu thủ sẽ không được tham gia thi đấu nữa, thẻ đỏ sẽ được đưa ra (khi bóng ngoài cuộc ngay sau đó). Nếu cầu thủ tiếp tục tham gia thi đấu, trọng tài sẽ dừng trận đấu, rút thẻ đỏ (truất quyền thi đấu) và đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp.

- Không phải lúc nào lỗi tay chạm bóng cũng bị thẻ vàng (cảnh cáo), điều này tùy vào hệ quả do việc chạm tay đó mang lại (ví dụ như ngăn cản một đường tấn công triển vọng).

- Nếu một cầu thủ phạm lỗi và ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt trong khu phạt đền bây giờ sẽ chỉ bị thẻ vàng (cảnh cáo), với điều kiện việc phạm lỗi đó là nhằm nỗ lực chơi bóng hoặc tranh bóng. Tuy nhiên, các lỗi sau sẽ vẫn bị thẻ đỏ (truất quyền thi đấu):

+ Dùng tay chơi bóng;

+ Giữ, kéo hoặc đẩy cầu thủ đối phương;

+ Không cố ý chơi bóng;

+ Không có cơ hội tranh cướp bóng;

+ Lỗi nghiêm trọng, hành vi bạo lực.

- Tìm cách có hành vi bạo lực sẽ bị truất quyền thi đấu, bất kể có tác động (trúng) đến cầu thủ đối phương hay không.

- Cầu thủ cố ý tấn công cầu thủ đối phương vào đầu, mặt, đều bị truất quyền thi đấu trừ khi lực tác động là rất nhỏ hoặc không đáng kể.

- Các lỗi vi phạm đối với đồng đội, cầu thủ dự bị, quan chức cùng đội, quan chức trận đấu…đều bị quả phạt trực tiếp (trừ lỗi phản đối quyết định của trọng tài vẫn bị quả phạt gián tiếp).

- Lỗi ở ngoài sân sẽ bị phạt quả đá phạt trên các đường giới hạn của sân thi đấu gần vị trí phạm lỗi nhất (phạt đền nếu nằm trong khu vực phạt đền của đội có cầu thủ vi phạm).

LUẬT 13 – CÁC QUẢ PHẠT

- Cập nhật sự khác biệt về “cản phá” một quả đá phạt và “đón nhận” bóng sau khi quả đá phạt được thực hiện.

LUẬT 14 – QUẢ PHẠT ĐỀN

- Nếu thủ môn di chuyển trước rõ ràng khiến quả phạt đền phải được thực hiện lại, thủ môn sẽ nhận thẻ vàng (cảnh cáo).

- Nếu đá bóng về phía sau sẽ bị quả phạt gián tiếp.

- Nếu cầu thủ thực hiện quả phạt đền dừng lại và thực hiện “động tác giả” khi kết thúc chạy đà, sẽ bị quả phạt gián tiếp và nhận thẻ vàng (cảnh cáo) kể cả khi bóng đã vào lưới (không đá lại).

LUẬT 15 – NÉM BIÊN

- Bóng phải được ném bằng CẢ HAI TAY, không được ném bằng một tay, còn tay kia “định hướng” bóng.

LUẬT 16 – QUẢ PHÁT BÓNG

- Quả phát bóng được đá vào cầu môn của cầu thủ thực hiện quả phát bóng, đội đối phương sẽ được đá phạt góc.

- Cầu thủ đối phương trong khu phạt đền, khi quả phát bóng được thực hiện, không được chạm vào hoặc tranh cướp bóng, trước khi có cầu thủ khác chạm vào bóng (nếu vi phạm sẽ đá lại quả phát bóng).

LUẬT 17 – QUẢ PHẠT GÓC

- Quả phạt góc được đá vào cầu môn của cầu thủ thực hiện quả phạt góc, thì đội đối phương sẽ được đá phạt góc.

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN BÓNG ĐÁ NAM


Tên đội bóng đăng ký tham dự:………………………………………………………………………………………..

I. Thành phần Quan chức:

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ảnh (2x3 cm)

 

XÁC NHẬN VÀ ĐÓNG DẤU

CỦA ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

1

 

Trưởng đoàn

   

2

 

HLV trưởng

   

3

 

HLV phó

 

 

 

 

 

4

 

HLV phó

   

5

 

 

 

Săn sóc viên

   

 

 

II. Danh sách Vận động viên tham dự:

 

Thông tin VĐV

 

VĐV 1

 

Ảnh (3x4)

VĐV 2

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 3

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 4

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 5

 

Ảnh (3x4)

Họ và tên

         

Năm sinh

         

Số CMND

         

Số áo đăng ký

         

 

Thông tin VĐV

 

VĐV 6

 

Ảnh (3x4)

VĐV 7

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 8

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 9

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 10

 

Ảnh (3x4)

Họ và tên

         

Năm sinh

         

Số CMND

         

Số áo đăng ký

         

 

Thông tin VĐV

 

VĐV 11

 

Ảnh (3x4)

VĐV 12

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 13

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 14

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 15

 

Ảnh (3x4)

Họ và tên

         

Năm sinh

         

Số CMND

         

Số áo đăng ký

         

 

 

 

Thông tin VĐV

 

 

 

 

VĐV 16

 

Ảnh (3x4)

 

 

VĐV 17

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 18

 

Ảnh (3x4)

 

 

 

VĐV 19

 

Ảnh (3x4)

 

 

VĐV 20

 

Ảnh (3x4)

 

Họ và tên

   

 

   

Năm sinh

         

Số CMND

         

Số áo đăng ký

         

 

Thông tin VĐV

 

VĐV 21

 

Ảnh (3x4)

VĐV 22

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 23

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 24

 

Ảnh (3x4)

 

VĐV 25

 

Ảnh (3x4)

Họ và tên

   

 

   

Năm sinh

         

Số CMND

         

Số áo đăng ký

         

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN CẦU LÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTC, ngày     tháng     năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

          1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 16/8/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 24/8/2018 tại Phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

- Thi đấu: Từ ngày 26/8 đến ngày 28/8/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Bình Thuận.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Mỗi vận động viên được đăng ký ở một nhóm tuổi và không quá 02 nội dung (không kể nội dung đồng đội).

- Ở nội dung đồng đội: Mỗi đội cử tối đa 03 VĐV thi đấu theo thứ tự: 01 trận đơn, 01 trận đôi và 01 trận đơn sau cùng. Một VĐV không được thi đấu quá 02 trận (kể cả trận đánh đôi) và không được thi đấu 02 trận đơn trong 01 trận thi đấu đồng đội.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

IV. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Tính chất: Tranh giải cá nhân, đôi và đồng đội.

2. Nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ ở 03 nhóm tuổi.

- Nhóm tuổi 1: Dưới 30 tuổi (sinh từ năm 1989 trở về sau).

- Nhóm tuổi 2: Từ 30 tuổi đến 45 tuổi (sinh từ năm 1973 đến năm 1988).

- Nhóm tuổi 3: Từ 46 tuổi trở lên (sinh từ năm 1972 trở về trước).

V. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

1. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đăng ký, Ban Tổ chức sẽ thống nhất thể thức thi đấu trong buổi họp chuyên môn.

2. Cách tính điểm, xếp hạng: Thi đấu 3 ván thắng 2.

- Cách tính điểm: Thắng: 01 điểm; thua: 00 điểm; bỏ cuộc: Hủy kết quả.

          - Xếp hạng: Vận động viên hoặc đôi vận động viên có tổng số điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có từ 02 (hai) vận động viên hoặc 02 (hai) đôi trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các vận động viên hoặc các đôi bằng điểm nhau theo thứ tự:

+ Kết quả trận đối kháng trực tiếp.

+ Hiệu số tổng ván thắng/tổng ván thua.

+ Tỷ số tổng điểm thắng/tổng điểm thua.

Vận động viên hoặc đôi nào có chỉ số cao hơn xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm xếp hạng.

VI. LUẬT THI ĐẤU

- Áp dụng luật Cầu lông hiện hành.

- Cầu thi đấu: Vina Star.

VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Trang phục thi đấu: Vận động viên phải tự trang bị. Ở nội dung đánh đôi và đồng đội, các vận động viên phải mặc trang phục giống nhau.

VIII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

                                                                                         BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN CẦU LÔNG


ĐƠN VỊ:

TRƯỞNG ĐOÀN:

 

ĐT:

HUẤN LUYỆN VIÊN:

 

ĐT:

SĂN SÓC VIÊN:

 

 

 

TT

Họ và Tên

Nội dung thi đấu

Đơn Nam

Đơn Nữ

Đôi Nam

Đôi Nữ

Đôi

Nam Nữ

Đồng đội

nam

Đồng đội nữ

 

Nhóm tuổi 1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm tuổi 2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm tuổi 3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN KABADDI BÃI BIỂN NAM, NỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTC, ngày      tháng     năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần VIII - 2018)


I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 16/8/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 24/8/2018 tại Phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, số 28, đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

- Thi đấu: Từ ngày 27/8 đến ngày 29/8/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Tại bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Theo Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

- Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh được thành lập 01 đội nam và 01 đội nữ.

- Mỗi đội được đăng ký 04 quan chức (01 Trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, 01 Huấn luyện viên phó, 01 Săn sóc viên) và tối đa 07 Vận động viên.

- Hồ sơ gồm:

+ Danh sách đội ghi rõ họ tên, chức vụ, năm sinh, giới tính của từng VĐV, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Có mẫu kèm theo).

+ Giấy khám sức khỏe của từng VĐV có xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu thể thao của cơ quan y tế có thẩm quyền.

+ Các thành viên đội (gồm quan chức và các Vận động viên) nộp 02 tấm hình (3x4cm mới nhất, mặt sau ghi thông tin họ và tên, năm sinh) để làm thẻ thi đấu.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Xây dựng phong trào Trung tâm TDTT tỉnh (Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Bình Thuận), số 28, đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại liên hệ: 062.3822088 - 062.3832488, Fax: 062.3822075.

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua.

V. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng Luật chơi môn Kabaddi của Liên đoàn Kabaddi nghiệp dư Ấn Độ và các văn bản hướng dẫn Luật chơi kèm theo.

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Trang phục: Trang bị bắt buộc cơ bản của Vận động viên bao gồm:

          - Áo thi đấu;

          - Quần đùi;

          - Giày không được phép sử dụng, có thể bảo vệ chân bằng vãi băng chất liệu co giãn quanh cổ chân hoặc bàn chân. Có thể đeo kính nhựa.

2. Thời gian và đăng ký thi đấu

- Mỗi trận đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Thời gian nghỉ giữa 02 hiệp không quá 5 phút;

- Trong mỗi hiệp đấu, các đội được quyền hội ý hai lần, với thời gian mỗi lần là 1 phút;

- Mỗi trận đấu các đội được quyền đăng ký tối đa 06 VĐV (trong số 07 VĐV đăng ký ban đầu), trong đó 04 VĐV chính thức và 02 VĐV dự bị.

          VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

          1. Khen thưởng: Theo Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

          2. Kỷ luật: Theo Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

          3. Khiếu nại: Theo Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

          VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN: KABADDI NAM, NỮ

––––––––––––––––––––––––––

 

* ĐỘI: ……………………………………………………

I. Thành phần lãnh đội:

 

Thông tin

Lãnh đạo

đội bóng

 

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

 

 

 

Năm sinh

 

 

 

Chức vụ

Trưởng đoàn

Huấn luyện viên

Săn sóc viên

Điện thoại

 

 

 

 

II. Vận động viên nam:   

Thông tin

VĐV

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

 

 

 

 

Năm sinh

 

 

 

 

Số CMND

 

 

 

 

Số áo

 

 

 

 

 

 

Thông tin

VĐV

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

 

 

 

Năm sinh

 

 

 

Số CMND

 

 

 

Số áo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Vận động viên nữ:   

Thông tin

VĐV

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

 

 

 

 

Năm sinh

 

 

 

 

Số CMND

 

 

 

 

Số áo

 

 

 

 

 

Thông tin

VĐV

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

 

 

 

Năm sinh

 

 

 

Số CMND

 

 

 

Số áo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN ĐIỀN KINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 16/8/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/8/2018 tại Trường Năng khiếu nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh.

- Thi đấu: Từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Tại sân vận động  Phan Thiết.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, số 28 đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại liên hệ: 062.3822088 - 062.3832488, Fax: 062.3822075.

IV. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Tính chất thi đấu: Tranh giải cá nhân, đồng đội tiếp sức (nam, nữ).

2. Nội dung thi đấu

- Nam: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 5 kg, tiếp sức 4 x 100m và 4 x 400m.

- Nữ: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 3 kg, tiếp sức 4 x 100m và 4 x 400m.

- Mỗi đoàn được đăng ký tối đa 02 vận động viên cho 01 nội dung. Mỗi vận động viên tham gia tối đa 03 nội dung (không kể nội dung tiếp sức).

V. THỂ THỨC THI ĐẤU

- Các nội dung thi đấu có vòng loại và chung kết tùy theo số lượng tham gia: 100m, 200m, 400m, tiếp sức 4 x 100m và 4 x 400m (nam, nữ).

- Các nội dung còn lại của cả nam và nữ vào chung kết, không có vòng loại.

- Ở mỗi nội dung tiếp sức, mỗi đơn vị chỉ cử 01 đội tham gia (các vận động viên có tên trong đăng ký chính thức đều đủ tư cách thi đấu trong đội hình tiếp sức).

VI. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng luật thi đấu Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2008 và các điều luật bổ sung.

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

                                                                                      BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN ĐIỀN KINH

––––––––––––––––––

Đơn vị:……………............................................................................................

Trưởng đoàn:………………………………… Điện thoại…………………

Huấn luyện viên:…………………………        Điện thoại…………………

Săn sóc viên:…………………………………………………………………

 

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Giới

tính

100

m

200

m

400

m

800

m

1500

m

3000

m

5000

m

Nhảy

cao

Đẩy

tạ

Nhảy

xa

Tiếp sức

4 x 100 m

4 x 400m

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

                                     

ĐIỀU LỆ

MÔN BÓNG CHUYỀN NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 05 năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

          1. Thời gian

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 16/8/2018.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 24/8/2018 tại Phòng họp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

- Thi đấu: Từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Tại nhà thi đấu tổng hợp Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào Thể dục thể thao – Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận – Số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

Email: sydangtttdtt@gmail.com.

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

1. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ thông báo thể thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn.

- Các trận từ vòng loại đến vòng bán kết thi đấu 3 hiệp thắng 2.

- Trận chung kết thi đấu 5 hiệp thắng 3.

2. Cách tính điểm và xếp hạng

- Cách tính điểm: Thắng: 02 điểm, thua: 01 điểm, bỏ cuộc: 00 điểm.

          - Xếp hạng: Đội có tổng số điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có hai đội bằng điểm nhau, đội thắng ở trận đối kháng trực tiếp sẽ được xếp trên. Nếu có từ 03 đội trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các trận đấu giữa các đội bằng điểm nhau theo thứ tự:

+ Hiệu số tổng ván thắng/tổng ván thua.

+ Tỷ số tổng điểm thắng/tổng điểm thua.

+ Trận đối kháng trực tiếp giữa các đội.

V. LUẬT THI ĐẤU: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hiện hành và những thay đổi bổ sung năm 2013.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

                                                                                                    

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

MÔN BÓNG CHUYỀN NAM

–––––––––––––––––––––––––––

 

* ĐỘI BÓNG: ……………………………………………………………..

I. Thành phần lãnh đội:

- Trưởng đoàn:……………………………………………………………..

- Huấn luyện viên:………………………………………………………….

- Săn sóc viên:………………………………………………………………

II. Vận động viên:    

 

Thông tin

VĐV

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

       

Năm sinh

       

Số áo

       

Thông tin

VĐV

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

       

Năm sinh

       

Số áo

       

Thông tin

VĐV

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Ảnh 3 x 4

Họ và tên

       

Năm sinh

       

Số áo

       


XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ

MÔN BƠI (BỂ 25M)

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BTC, ngày     tháng   năm 2017

của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần VIII năm 2018)

–––––––––––––––––––––––––––

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian:

- Đăng ký sơ bộ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 16/8/2018.

- Họp chuyên môn:  Vào lúc 8 giờ 00 ngày 24/8/2018 tại Trường Năng khiếu nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh.

- Thi đấu: Từ ngày 29/8 đến ngày 30/8/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Bể bơi 25m tại Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Vận động viên nam, nữ thi đấu phải đủ sức khỏe tham gia thi đấu theo 02 nhóm tuổi sau:

+ Nhóm 1: VĐV từ 13 - 17 tuổi (sinh năm 2001 – 2005); 

+ Nhóm 2: VĐV từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2000 trở về trước).

III. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU

- Áp dụng Luật thi đấu môn bơi do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2015 theo Quyết định số 703/QĐ-TCTDTT ngày 26/5/2015.

- Thể thức thi đấu: Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức. Các đợt vòng loại, chung kết tính thành tích (thời gian) trực tiếp để xếp hạng. Nếu có đủ và dưới 06 vận động viên đăng ký thi đấu mỗi cự ly sẽ tiến hành tổ chức thi đấu chung kết trực tiếp xếp hạng.

IV. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Tính chất: Tranh giải cá nhân và đồng đội tiếp sức.

2. Nội dung thi đấu: Áp dụng cho cả nam và nữ ở 02 nhóm tuổi.

TT

Nội dung

Nam

Nữ

1

Tự do

50m, 100m, 200m

50m, 100m

2

Ngửa

50m, 100m

50m

3

Ếch

50m, 100m

50m

4

Bướm

50m

 

5

Hỗn hợp cá nhân

100m

 

6

Tiếp sức

3 nội dung: Tự do, Hỗn hợp, Phối hợp nam-nữ

6.1

Tự do

4 x 50m

4 x 50m

6.2

Hỗn hợp

4 x 50m

 

6.3

Phối hợp nam, nữ

(02 nam, 02 nữ)

4 x 50m Tự do

 

 

V. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ

- Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

- Đăng ký môn bơi theo đúng mẫu quy định. Thành tích đăng ký là thành tích của vận động viên đạt được trong cuộc thi đấu chính thức gần nhất hoặc là thành tích tốt nhất của vận động viên đạt được trong đợt kiểm tra gần nhất (nếu chưa tham gia thi đấu chính thức cuộc thi đấu nào). Nếu đăng ký không đúng, VĐV đó sẽ bị xếp vào vị trí (đường bơi) thi đấu không thuận lợi.

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa 02 VĐV và 01 đội tiếp sức tham gia 01 nội dung thi đấu ở mỗi nhóm tuổi. Các vận động viên phải đăng ký và thi đấu theo đúng nhóm tuổi của mình.

- Mỗi VĐV được phép đăng ký tham gia tối đa 02 nội dung (không kể nội dung tiếp sức).

- Những cự ly không đăng ký đủ 04 vận động viên của 04 đơn vị (đối với nội dung thi đấu cá nhân) hoặc không đủ 04 đội của 04 đơn vị (đối với nội dung thi đấu đồng đội) sẽ không tổ chức thi đấu.

- Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Xây dựng phong trào, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 062. 3832488, Fax: 062. 3822075.

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Theo Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỔ CHỨC

 

 

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT