Chi bộ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận (update 13/02/2020)

Đăng ngày: 4/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 4538

(update 13/02/2020)

 

 

 

 

 

(update 29/8/2017)

 

 

 

LÊ BÁ HÙNG

 

Bí thư

 

NGUYỄN THANH LINH

Đảng viên

 

NGUYỄN ĐỨC VŨ

 

Đảng viên

ĐẶNG HOÀNG MINH

 

Đảng viên

NGUYỄN HỒNG HẢI

 

Đảng viên

PHAN ĐĂNG NGUYÊN

 

Đảng viên

 

TRẦN VĂN NGUYÊN

 

Đảng viên

NGUYỄN ĐỨC VŨ

 

Đảng viên

 

NGUYỄN VĂN NGỌC

Đảng viên

 

 

ĐÀO THANH SƠN

 

Đảng viên

 

NGÔ THANH HÙNG

Đảng viên

 

NGUYỄN KIM VIỆT BẢO

Đảng viên

 

 

(update 20/3/2013)

 Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ II (2010 - 2015)-21/5/2010

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

Bí thư

NGUYỄN SƠN

Phó Bí thư

MAI VĂN TRÍ

Đảng viên

HUỲNH NGỌC TUẤN

Đảng viên

NGUYỄN HỒNG HẢI

Đảng viên

PHAN ĐĂNG NGUYÊN

Đảng viên

TRẦN VĂN NGUYÊN

Đảng viên

NGUYỄN ĐỨC VŨ

Đảng viên

ĐÀO THANH SƠN

Đảng viên

 

 

 

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT