Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI: Thông báo một số vấn đề tổ chức 3 môn Vovinam, Cờ tướng và Billiards

Đăng ngày: 10/29/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2853

Download file kèm theo PDF


         UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN TỔ CHỨC

          ĐẠI HỘI TDTT

TỈNH BÌNH THUẬN

     LẦN THỨ VI NĂM 2010

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

  Số   82 / TB- BTC                                         Phan Thiết, ngày 28  tháng 10   năm   2009

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các môn thể thao giai đoạn I

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010

–––––––––––––––––––––––––

 

          Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-BTC ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 về việc ban hành Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

Để các đơn vị, địa phương có sự chuẩn bị chu đáo, tham gia giải đạt chất lượng, Ban tổ chức Đại hội thông báo một số vấn đề, cụ thể:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

            - Giải Cờ tướng: từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2009 tại thị xã La Gi.

            - Giải Vovinam: từ ngày 20/11 đến ngày 22/11/2009 tại thị xã La Gi.

            - Họp chuyên môn Giải Cờ tướng và Giải Vovinam vào lúc 8h00 ngày 16/11 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin thị xã La Gi.

            - Giải Bi da: thi đấu từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2009 tại Câu lạc bộ Bi da Duy Sơn, số 82, đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết.

II. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐIỀU LỆ:

1. Giải Vovinam:

a/ Nội dung, thể thức thi đấu:

* Thi quyền: các nội dung quyền:

            - Đơn luyện nữ: gồm 02 bài: Long hổ quyền và Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

            - Đơn luyện nam: gồm 02 bài: Ngũ ôn quyền và Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

            - Song luyện nữ: gồm 02 bài: Song luyện 2 và Song luyện kiếm.

            - Song luyện nam: gồm 02 bài: Song luyện 3 và Song luyện dao găm.

            - Đa luyện nam: gồm 02 bài: Đa luyện tay không và đa luyện vũ khí.

            - Đa luyện nữ: gồm 02 bài: Đa luyện tay không và đa luyện vũ khí.

            - Đòn chân tấn công nam và Tự vệ nữ.

* Đối kháng:

            -Cân thử vào lúc 15h00 ngày 19/11, cân chính thức vào lúc 15h30 ngày 19/11/2009 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin thị xã La Gi. Chỉ cân 01 lần cho trong suốt giải.

            - Hạng cân thi đấu: thêm các hạng cân nam: trên 60kg đến 64kg, trên 64kg đến 68kg, trên 68kg đến 72kg.

            - Bỏ:     + “ Các đơn vị phải có ít nhất 02 VĐV tham gia thi quyền mới được cử VĐV tham gia thi đấu đối kháng”.

                        + “ Trước mỗi buổi thi đấu 60 phút… trận chung kết không phải cân”.

2. Môn cờ tướng:

* Cách tính điểm xếp hạng:

            - Điểm đồng đội: là tổng số điểm của 03 VĐV, đội nào có tổng điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau, đội nào có VĐV có thành tích cao hơn xếp trên.

3. Môn Bi da:

* Nội dung thi đấu:

            - Libre: tranh giải cá nhân. Các VĐV thi đấu loại trực tiếp 01 lần thua, 01 ván 120 điểm/25 lượt cơ. Bán kết và Chung kết thi đấu 01 ván 200 điểm/25 lượt cơ.

            - Pool 9 bi: thi đấu tới 9.

* Bỏ nội dung thi đấu đồng đội.

III/ CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐĂNG KÝ:

            Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1 đã tổ chức thành công 03 môn: Võ thuật Cổ truyền, Bóng đá bãi biển và Bóng chuyền bãi biển. Do điều kiện khó khăn (lực lượng, kinh phí) nên một số đơn vị không tham gia. Các đơn vị tham gia hầu hết chưa có sự chuẩn bị chu đáo, chưa có sự đầu tư, thủ tục đăng ký chưa đúng, không đủ, đăng ký quá thời hạn…gây khó khăn, tốn kém cho Ban tổ chức và các đơn vị, địa phương khác.

            Để chuẩn bị cho công tác tổ chức các môn còn lại của giai đoạn I Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận, Ban tổ chức đề nghị các lãnh đạo địa phương quan tâm, chỉ đạo các bộ phận tham gia thi đấu đầy đủ, chấp hành nghiêm túc Luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

 

                                                                            KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

          PHÓ TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Ông Hồ Dũng Nhật , PCT UBND tỉnh

  Trưởng BTC ĐH TDTT tỉnh lần VI/2010;

- Các thành viên BTC Đại hội;

- Sở VHTTDL BT;

- Các Sở, Ngành , Lực lượng vũ trang cấp tỉnh;

- Phòng NV TDTT Sở;

- Trung tâm TDTT tỉnh;

- Phòng VHTT-TT, VH-TT các huyện, thị, thành phố;

- Trung tâm TDTT, TT VHTT các huyện, thị, thành phố;

- Lưu: BTC.                                                  

                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL

                        Đỗ Văn Ba

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT