Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần VI: Thông báo tạm hoãn tổ chức môn Quần vợt

Đăng ngày: 10/12/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2819

Tin liên quan:
Lịch thi đấu các phân môn Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI - 2010
 

 

 THÔNG BÁO SỐ 3

Về việc tạm hoãn tổ chức giải Quần vợt Đại hội TDTT tỉnh

 

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ –UBND ngày 23/3/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức “Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010”.

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-BTC ngày 12/8/2009 của Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 về việc ban hành Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010.

             Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010 thông báo đến các huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang cấp tỉnh nội dung sau:

Căn cứ các đơn vị đăng ký thi đấu môn Quần vợt, có các đơn vị thị xã Lagi, Quân sự, Thành phố Phan Thiết và Sở Y tế, không đảm bảo các nội dung thi đấu theo yêu cầu của Điều lệ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2010. Ban Tổ chức Quyết định tạm hoãn tổ chức thi đấu môn Quần vợt và tổ chức vào thời gian thích hợp sẽ có thông báo sau.

Trân trọng.

                                                                                  KT.TRƯỞNG BAN

         PHÓ TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

-Ông Hồ Dũng Nhật, PCT UBND tỉnh, Trưởng BTC(B/c)

-Thành viên BTC;

-Trưởng các tiểu ban;

-Sở,Ngành, Đoàn thể và lực lượng vũ trang cấp tỉnh;

-Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;

-Lưu BTC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL
                
Đỗ Văn Ba

 

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT