Lịch công tác lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tháng 05/2011

Đăng ngày: 5/3/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 3019

 

Ngày

Buổi

Nội dung

Chủ trì

01

 

Chủ nhật

 

02-03

 

Nghỉ bù Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

 

04

(Thứ tư)

Sáng

   Hội ý lãnh đạo Sở

Ban Giám đốc

Chiều

- Giao ban các các đơn vị trực thuộc Sở tháng 5/2011

- Họp BTC và các Tiểu ban giải đua thuyền truyền thống Quốc gia

- Ban Giám đốc

- Đ/c Ba

05

(Thứ năm)

Sáng

- Nghe đơn vị tư vấn Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"

- Họp Hội đồng chuyên môn Thể thao về việc thôi đào tạo vận động viên

- Đ/c Chính,

Đ/c Liên

 

- Đ/c Ba

 

Chiều

Làm việc Trường Đại học Văn Lang về Hội thảo du lịch và cộng đồng dân cư

Đ/c Liên

06

(Thứ sáu)

 

Cả

ngày

- Dự kỳ họp thứ 1 - tháng 5/2011 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đ/c Chính

Sáng

- Họp Ban Tổ chức Hội thi “Tiếng hát Dục Thanh 2011”

- Nghiệm thu các Bảng thuyết minh tại các điểm tham quan theo Đề án City tour

 -  Đ/c Hạnh

   - Đ/c Liên

     

Chiều

- Họp bàn Kế hoạch tổ chức giải bóng rổ U17 Quốc gia

- Quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Đ/c Ba

- Ban Giám đốc

07

Thứ bảy

Sáng

Dự khai mạc triển khai chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở lưu trú

     Đ/c Liên

08

 

Chủ nhật

 

09

( Thứ hai)

Sáng

- Làm việc với huyện Tuy Phong về nhiệm vụ VHTTDL năm 2011

- Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện rà soát các dự án du lịch trên địa bàn Tp. Phan Thiết

- Đ/c Chính

- Đ/c Liên

Chiều

Họp Hội đồng và Ban Tổ chức "Giải thưởng Văn nghệ Dục Thanh" tỉnh Bình Thuận lần thứ V năm 2011

Đ/c Chính,

Đ/c Hạnh

10

( Thứ ba)

Sáng

- Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Tin lành

- Dự khai mạc giải đua thuyền truyền thống Quốc gia

- Thẩm định Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"

- Đ/c Hạnh

 

Ban Giám đốc

- Đ/c Chính

- Đ/c Liên

 

11

(Thứ tư)

Sáng

Làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ VHTTDL năm 2011

Đ/c Chính

Chiều

Làm việc với UBND thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ VHTTDL năm 2011

Đ/c Chính

12

(Thứ năm)

Sáng

Dự tổng kết giải đua thuyền truyền thống Quốc gia

Ban Giám đốc

Chiều

Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát các dự án du lịch trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam và La Gi.

Đ/c Liên

13

(Thứ sáu)

Cả

ngày

   Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

Đ/c Chính

14

(Thứ bảy)

Tối

- Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri

- Dự sinh hoạt Hội trại của Đoàn cơ sở

   - Đ/c Chính

  - Đ/c Hạnh

14-15

 

Thứ bảy + Chủ nhật

 

16

( Thứ hai)

Sáng

Dự họp UBND tỉnh lần 2 về nội dung ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường tại địa bàn đất đô thị và đất ở thuộc tỉnh và các chính sách ưu đãi có liên quan đến dự án xã hội hóa đầu tư trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh).

Đ/c Chính

Họp rút kinh nghiệm việc tổ chức sự kiện lướt ván buồm và festival thuyền buồm quốc tế

Ban Giám đốc

17

( Thứ ba)

Sáng

- Làm việc Phòng NVDL Sở và Trung tâm TTXTDL về công tác đào tạo nhân lực và giáo dục cộng đồng dân cư về du lịch 2011.

- Dự họp UBND tỉnh về:

+ Mức huy động, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

+ Nghe báo cáo Phương án thiết kế cơ sở dự án Khu hành chính tập trung và Phương án thiết kế kiến trúc dự án Quảng trường tỉnh.

    - Đ/c Liên

 

 

- Đ/c Chính

 

18

( Thứ tư)

Sáng

- Họp Thường vụ Đảng ủy Sở

 

- Dự Hội nghị nghe báo cáo kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2010

- Đ/c Chính, đ/c Ba, đ/c Hạnh

 - Đ/c Liên

Chiều

Dự nghe báo cáo, giải quyết vướng mắc của dự án du lịch

Đ/c Liên

19

(Thứ năm)

Sáng

Viếng Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

Ban Giám đốc

- Dự Lễ trao giải thưởng “Văn nghệ Dục Thanh” lần thứ IV (2005-2020)

Đ/c Chính

Chiều

- Họp Đảng ủy Sở

Đ/c Chính,

đ/c Ba, đ/c Hạnh

- Nghe báo cáo về tiến độ lập quy hoạch chi tiết của Công ty Đất Việt về Hàm Thuận-Đa Mi và giải quyết các công việc có liên quan đến Dự án.

Đ/c Liên

Tối

- Dự lễ phát động “Tiếp bước cho em đến trường”

- Khai mạc Hội thi Tiếng hát Dục Thanh năm 2011

Đ/c Hạnh

Ban Giám đốc

20

(Thứ sáu)

Sáng

 Dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo

Đ/c Chính

 Họp Chi bộ Cơ quan Sở

Ban Giám đốc

Chiều

 Kiểm tra công tác bầu cử

Đ/c Chính

21-22

 

 

Thứ bảy + Chủ nhật

 

21

Thứ bảy

 

Tối

 Dự bế mạc Hội thi “Tiếng hát Dục Thanh 2011”

- Đ/c Chính

     - Đ/c Hạnh

22

Chủ nhật

Cả ngày

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

 

Tối

Dự chương trình ca múa nhạc chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

   Ban Giám đốc

23

(Thứ hai)

Sáng

Dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện 3 Quy chế của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

Đ/c Ba

24

( Thứ ba)

Sáng

- Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát các dự án du lịch trên địa bàn huyện Bắc Bình và Tuy Phong

Đ/c Liên

- Dự nghe cho ý kiến bước 1 về nội dung Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến năm 2015.

Đ/c Chính

Đ/c Hạnh

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

Đ/c Ba

25-26

 

- Họp UBND tỉnh thông qua:

+ Ban hành Quyết định Quy định về chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

+ Chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường tại địa bàn đất đô thị và đất ở thuộc tỉnh Bình Thuận và các chính sách ưu đãi có liên quan đến dự án xã hội hóa đầu tư trên địa bàn tỉnh

+ Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo  đến năm 2020.

+ Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII

Đ/c Chính

25

( Thứ tư)

Sáng

 

- Làm việc với UBND thị xã La Gi về nhiệm vụ VHTTDL năm 2011

- Làm việc một số DNDL mới khu vực Hàm Thuận Nam và La Gi

   - Đ/c Chính

 

   -  Đ/c Liên

Chiều

Làm việc với UBND huyện Hàm Tân về nhiệm vụ VHTTDL năm 2011

Đ/c Chính

28 -29

 

Thứ bảy + Chủ nhật

 

30-31

(Thứ hai,

Thứ ba)

 

- Dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Ban Giám đốc

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT