Môn Võ thuật Cổ truyền - Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII-2014: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải

Đăng ngày: 6/24/2013 12:00:00 AM - Lượt xem 3372

>> Điều lệ tất cả các môn tại đây (file RAR) 

>> Chương trình thi đấu và Điều lệ từng môn Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014

>> Download file Thông báo (file PDF)

BTC ĐH ban hành thông báo dời thời gian tổ chức giải.  

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTC ĐẠI HỘI TDTT

TỈNH BÌNH THUẬN

LẦN THỨ VII NĂM 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

Số:  1095   /TB- BTC

Bình Thuận, ngày  21  tháng 6  năm 2013

 
THÔNG BÁO SỐ 3

Về việc tổ chức môn Võ thuật Cổ truyền

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII – năm 2014

_____________________________________

 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BTC ngày 15/4/2013 của Ban Tổ chức về việc ban hành Chương trình thi đấu và Điều lệ các môn thể thao Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014. Trong đó giải Võ thuật Cổ truyền được tổ chức từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2013 tại thị xã La Gi.

Căn cứ tinh thần Điều lệ giải vô địch Võ thuật Cổ truyền toàn quốc năm 2013 cũng sẽ được tổ chức từ ngày 18/7 đến ngày 25/7/2013 tại tỉnh Bình Dương, trùng với thời gian tổ chức môn Võ thuật Cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

Nhằm đảm bảo đầy đủ lực lượng VĐV của các đơn vị, địa phương tham gia Đại hội, cũng như tạo điều kiện cho các VĐV của tỉnh được tham gia giải Võ thuật Cổ truyền Quốc gia. Đồng thời tranh thủ được sự hỗ trợ của các Trọng tài Quốc gia về giảng dạy và điều hành môn Võ thuật Cổ truyền Đại hội.

Vì vậy, Ban Tổ chức Đại hội thông báo về việc tổ chức môn Võ thuật Cổ truyền Đại hội TDTT các vấn đề như sau:

1. Thay đổi thời gian tổ chức:

- Thi đấu: từ ngày 26/7 đến ngày 28/7/2013 tại Trung tâm VHTT-TT thị xã La Gi.

- Họp chuyên môn: vào lúc 09h00 ngày 26/7/2013 tại Trung tâm VHTT-TT thị xã La Gi.

- Khai mạc: vào lúc 19h00 ngày 26/7/2013 tại Trung tâm VHTT-TT thị xã La Gi.

- Cân VĐV: ngày 26/7/2013 tại Trung tâm VHTT-TT thị xã La Gi.

            + Cân thử: từ 7h00 – 7h30.

            + Cân chính thức: từ 8h00 – 8h30.

2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký:

- 01 danh sách Đoàn có xác nhận của cơ quan chủ quản, gồm: Trưởng đoàn, Phó đoàn, HLV, VĐV, Săn sóc viên và nội dung thi đấu của từng cá nhân.

- Bản photo có công chứng giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu.

- Giấy khám sức khỏe của các VĐV do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao.

- Các thành viên trong Đoàn nộp mỗi người 02 ảnh màu 3x4cm để làm thẻ.

Tất cả hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về phòng Xây dựng phong trào Trung tâm TDTT tỉnh Bình Thuận trước ngày 19/7/2013.

+ Điện thoại: 062.3822088 – 062.3832488, Fax: 0623822075

+ Email: sydangtttdtt@gmail.com

Ban Tổ chức Đại hội thông báo đến các đơn vị, địa phương được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

   

 Nơi nhận:

- Đ/c Giám đốc Sở VHTTDL (b/c);

- Thành viên BTC Đại hội;

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Phòng NV TDTT Sở;

- Trung tâm TDTT tỉnh;

- Các Hội thể thao;

- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm TDTT thành phố Phan Thiết;

- Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

Đỗ Văn Ba

 

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT