Phòng chức năng (cập nhật 01/11/2021)

Đăng ngày: 4/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 5208

 
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

1

Lê Bá Hùng

Giám đốc

 

0948 488648 

2

Nguyễn Thanh Linh

Phó Giám đốc

 

 0913671422

3

Nguyễn Đức Vũ

Phó Giám đốc

3830565

0908 130703

II

PHÒNG HCTH

 

3822088

 

1

 

 

Đặng Hoàng Minh

Trưởng phòng

 

0908 244 439

2

 

Hoàng Thị Bông

Phó trưởng phòng

 

0839 020700

3

Nguyễn Ngọc Mai Thanh

Kế toán

 

0917 178 802

4

Nguyễn Hồng Hải

Văn thư

 

0989 591 915

III

PHÒNG XDPT TDTT

 

3832488

 

1

Trần Văn Nguyên

Trưởng phòng

 

0919 012247

2

 

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Trưởng phòng

 

0908 343 724

V

PHÒNG HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU

 

 

 

1

Phan Đăng Nguyên

Phó Trưởng phòng

3666567

0985 614 585

2

Phan Quốc Cường

Phó Trưởng phòng

 

0987 076 904

 

 

 

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT