Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp

Đăng ngày: 10/10/2016 10:51:08 AM - Lượt xem 5342

 

Tải về Hướng dẫn 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có hướng dẫn tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018...

 

Theo đó, đối với cấp xã sẽ tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, phù hợp truyền thống của địa phương. Địa điểm tổ chức tại xã, phường, thị trấn.

 

Đối với Đại hội TDTT cấp huyện, tổ chức từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, phù hợp truyền thống của địa phương. Địa điểm tổ chức tại địa bàn quận, huyện, thị xã.

 

Đối với Đại hội TDTT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức thi đấu từ 12 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao trọng điểm, các môn thể thao dân tộc. Địa điểm tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thời gian tổ chức, Đại hội TDTT các cấp được tổ chức từ tháng 01/2017, kết thúc trước ngày 30/10/2018 để chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban hành kế hoạch, điều lệ Đại hội TDTT các cấp tại địa phương mình; chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu. Chỉ tiến hành tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã, tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND các cấp quyết định quy mô, hình thức tổ chức lễ khai mạc, bế mạc đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Các môn thi của Đại hội phải phù hợp với điều kiện địa phương, đảm bảo đúng luật, điều lệ thi đấu môn thể thao, khách quan và công bằng.

 

Nguồn: Thể thao ngày nay

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT