Điều lệ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2017 - 2018

Đăng ngày: 4/4/2017 8:03:28 AM - Lượt xem 7423

Download Điều lệ tại đây

 
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT

TỈNH LẦN THỨ VIII NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 400/ĐL-BTC

Bình Thuận, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

 

 

ĐIỀU LỆ

ĐẠI HI TH DC TH THAO TNH BÌNH THUN LẦN TH VIII M 2018

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

 

Căn cứ Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

 

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 với những nội dung, cụ thể như sau:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

 

1. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 được tổ chức nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương và của đất nước.

 

2. Biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng của các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, thông qua Đại hội nhằm đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng và hiệu quả của việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đối với quần chúng nhân dân trong tỉnh.

 

3. Tập hợp các vận động viên xuất sắc nhất của các đơn vị, địa phương tham gia thi đấu; là dịp để các vận động viên được giao lưu, thi đấu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó. Trên cơ sở đó có kế hoạch tuyển chọn, bổ sung lực lượng vận động viên cho tỉnh chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

 

4. Nâng cao trình độ về các mặt: Xây dựng lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ điều hành, trọng tài, công tác tổ chức; sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại để sẵn sàng đăng cai tổ chức các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế.

 

Điều 2. Yêu cầu

 

1. Chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Đại hội, các Quy định của Ban Tổ chức và Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.

 

2. Nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, giành thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức và tinh thần thượng võ của dân tộc.

 

3. Việc tổ chức, điều hành Đại hội cần thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và tuân thủ theo đúng Luật và Điều lệ thi đấu.

 

Điều 3. Đối tượng và điều kiện tham dự

 

1. Đoàn thể thao tham dự Đại hội

 

a. Mỗi huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được thành lập một đoàn tham gia.

 

b. Thành phần của đoàn thể thao gồm có: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Bác sỹ, Vận động viên và các cán bộ khác.

 

c. Số lượng huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên khác được đăng ký theo quy định tại Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.

 

2. Vận động viên

 

a. Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận thời gian tối thiểu từ 06 tháng trở lên tính từ thời điểm khai mạc của từng môn thể thao mà vận động viên tham gia, không trong thời gian bị Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, quốc tế hoặc bị cơ quan quản lý sử dụng vận động viên kỷ luật cấm thi đấu.

 

b. Vận động viên được quyền thi đấu cho Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, khi có một trong các điều kiện sau:

 

- Có hợp đồng lao động, bảng lương, bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên tính từ thời điểm khai mạc của từng môn thể thao mà vận động viên tham gia.

 

- Có thẻ quân nhân.

 

- Có thẻ sinh viên.

 

3. Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho một đoàn thể thao trong suốt thời gian tổ chức Đại hội và phải ưu tiên thi đấu cho đơn vị quản lý trực tiếp (đơn vị mà mình đang công tác, lao động, sinh hoạt, và học tập) trước. Nếu đơn vị quản lý trực tiếp không tham gia thì được thi đấu cho địa phương mình. Nếu địa phương không sử dụng thì được thi đấu cho đơn vị, địa phương khác nhưng phải có thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị quản lý trực tiếp và đơn vị đăng ký thi đấu.

 

4. Học sinh thuộc Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh, Vận động viên thuộc Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh được tăng cường cho địa phương trước khi vào Trường và Trung tâm. Nếu địa phương không sử dụng thì được phép đăng ký cho đơn vị, địa phương khác, nhưng phải có thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị, địa phương đó với Trường hoặc Trung tâm.

 

5. Các Vận động viên đạt huy chương (thành tích) tại các giải quốc tế, huy chương vàng các giải vô địch quốc gia, giải cúp các Câu lạc bộ quốc gia và Kiện tướng quốc gia từ năm 2015 - 2018 không được tham gia nội dung thể thao mà Vận động viên đã đạt thành tích.

 

Điều 4. Thời gian, địa điểm thi đấu

 

1. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 được tiến hành từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2018 tại thành phố Phan Thiết và các huyện, thị xã trong toàn tỉnh, chia làm 03 giai đoạn:

 

a. Giai đoạn 1: Từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2017. b. Giai đoạn 2: Từ tháng 02/2018 đến tháng 5/2018. c. Giai đoạn 3: Từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2018.

2. Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội được tổ chức tại thành phố Phan Thiết dự kiến từ ngày 01/9 đến 06/9/2018.

 

3. Thời gian và lịch thi đấu của từng môn thể thao được quy định cụ thể trong Điều lệ từng môn thể thao.

 

Điều 5. Đăng ký thi đấu

 

1. Thời gian đăng ký

 

a. Đăng ký tham gia Đại hội sơ bộ gửi trước ngày 28/4/2017.

 

b. Đăng ký chính thức từng môn thi đấu được quy định cụ thể trong Điều lệ thi đấu từng môn.

 

2. Hồ sơ đăng ký

 

a. Danh sách Đoàn, Đội thể thao do thủ trưởng đơn vị, địa phương ký tên và đóng dấu.

 

b. Danh sách đăng ký vận động viên cho từng môn thi, ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của Điều lệ từng môn và hồ sơ thủ tục như mục 2, Điều 3 quy định.

 

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ tham gia thi đấu Đại hội Thể dục thể thao trong thời hạn không quá 60 ngày tính đến ngày tổ chức môn thi.

 

- 02 ảnh màu (3 x 4) mới nhất/VĐV để làm thẻ.

 

3. Nơi nhận đăng ký

 

- Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 đường Nguyễn Tất

Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 

Điện thoại: 3822088 – 3832488. Fax: 3822075. Mail: ndvu75@gmail.com

 

Điều 6. Kinh phí tổ chức và tham dự

 

1. Các đơn vị, địa phương chi toàn bộ kinh phí tham dự Đại hội của đơn vị, địa phương mình.

 

2. Các địa phương đăng cai tổ chức các môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức.

 

Chương II

NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ XẾP HẠNG

 

Điều 7. Số môn thi và nội dung thi đấu

1. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 tổ chức thi đấu 15 môn thể thao gồm: Võ thuật cổ truyền, Vovinam, Taekwondo, Futsal, Kabaddi, Leo núi Tà Cú, Việt dã, Bóng chuyền bãi biển Nam - Nữ, Bóng đá bãi biển nam, Quần vợt, Bóng đá nam 11 người, Bóng chuyền nam, Điền kinh, Cầu lông và Bơi lội (trong hồ).

 

2. Các môn thi đấu bắt buộc, gồm: Bóng đá nam 11 người, Điền kinh, Vovinam, Việt dã, Taekwondo và Bóng chuyền bãi biển nam, nữ.

 

(đính kèm nội dung, chương trình thi đấu các môn đại hội)

 

3. Các nội dung thi đấu sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ thi đấu từng môn thể thao Đại hội.

 

Điều 8. Thể thức thi đấu

 

1. Tính chất các cuộc thi đấu: Thi đấu cá nhân, đồng đội và tập thể.

 

2. Mỗi nội dung thi đấu chỉ được tổ chức khi có 04 vận động viên hoặc 04 đội của 04 địa phương, đơn vị đăng ký tham dự.

 

Điều 9. Đánh giá xếp hạng toàn đoàn

 

1. Chỉ xét kết quả thứ hạng toàn đoàn cho các đoàn tham dự từ 10 môn thi trở lên và phải tham gia đủ 6 môn bắt buộc trong Đại hội.

 

2. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số huy chương vàng, bạc, đồng đạt được của các đơn vị, địa phương để xếp hạng toàn đoàn.

Đoàn xếp hạng cao nhất là đoàn có số lượng huy chương vàng nhiều nhất. Trường hợp có số huy chương vàng bằng nhau thì xét tổng số huy chương bạc; nếu số huy chương bạc bằng nhau thì xét tổng số huy chương đồng.

3. Trường hợp từ hai địa phương, đơn vị trở lên có số lượng huy chương vàng, bạc và đồng bằng nhau thì xét đến tổng số huy chương ở môn thể thao bắt buộc, rồi đến các môn thể thao khác để xếp hạng.

 

Chương III

 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Điều 10. Khen thưởng

 

1. Căn cứ vào kết quả xếp hạng toàn đoàn, Ban Tổ chức Đại hội tặng cờ, bằng khen và tiền thưởng cho 03 đơn vị có thành tích cao nhất.

 

2. Tặng cờ, bằng khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố và tham gia tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, xét lần lượt theo các yếu tố sau:

 

- Có 100% đơn vị cơ sở tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn.

 

- Số lượng môn thể thao tổ chức tại Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố.

 

- Số lượng môn tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

 

3. Tặng cờ, bằng khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và 01 đơn vị Lực lượng vũ trang. Căn cứ vào số lượng các môn tham gia và số huy chương đạt được trong Đại hội.

 

4. Tặng cờ, huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân, đồng đội, tập thể đạt thành tích nhất, nhì và ba ở tất cả các môn được tổ chức trong Đại hội. Tặng thêm cúp đối với các môn: Bóng đá nam 11 người, Futsal, Bóng đá bãi biển, Bóng chuyền bãi biển nam nữ, Bóng chuyền nam.

 

5. Đối với môn Điền kinh, tặng tiền thưởng và giấy khen cho vận động viên phá kỷ lục Đại hội. (căn cứ thông số kỷ lục đạt được tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 để so sánh công nhận).

 

6. Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

 

Điều 11. Kỷ luật

 

1. Đơn vị, tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ Đại hội, Luật hoặc Điều lệ các môn thi khi tham dự thi đấu sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài.

 

2. Trong quá trình tham gia thi đấu các môn tại Đại hội, nếu vận động viên, tập thể, đoàn thể thao nào bỏ cuộc không có lý do chính đáng, tùy vào mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình thức từ cảnh cáo đến xử lý kỷ luật hoặc không công nhận thành tích cá nhân, đôi, tập thể hoặc xếp hạng toàn đoàn cho đối tượng vi phạm.

 

Điều 12. Giải quyết khiếu nại

 

1. Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng có quyền khiếu nại và phải nộp đơn khiếu nại kèm theo lệ phí (500.000đ/lần) cho BTC môn thi, trường hợp khiếu nại đúng BTC sẽ hoàn trả lệ phí.

2. Ban Tổ chức cuộc thi từng môn thể thao phải xem xét, giải quyết các khiếu nại trong thời gian quy định của Điều lệ thi đấu môn thể thao và phải gửi văn bản trả lời cho các đơn vị có liên quan, đồng thời báo cáo lên Ban Tổ chức Đại hội. Các đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quyết định của Ban Tổ chức môn thi. Trường hợp quyết định giải quyết của Ban Tổ chức môn thi chưa thoả đáng, các đơn vị có quyền khiếu nại lên Ban Tổ chức Đại hội. Quyết định của Ban Tổ chức Đại hội là quyết định cuối cùng.

 

Chương IV

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Ban Tổ chức Đại hội sẽ sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

 

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Nơi nhận:                                                                             PHÓ BAN TỔ CHỨC

Ông Nguyễn Đức Hòa, PCT UBND tỉnh-Trưởng BTC ĐH;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- VP UBND tỉnh;

- Thành viên BTC;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các Sở,Ban, Ngành, Đoàn thể,Lưc lượng vũ trang, các Trường Đại học,Cao đẵng,Trung cấp,

các Doanh Nghiệp trên địa bàn tỉnh;                                           GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

- Phòng Quản lý TDTT;                                                                            Ngô Minh Chính

- Trung tâm TDTT tỉnh;

- Trường NKNV TDTT tỉnh;

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm TDTT thành phố Phan Thiết;

- Trung tâm VHTT các huyện, thị xã;

- Hội, CLB, Liên đoàn cấp tỉnh;

- Lưu: VT, BTC Đại hội (Ngọc).

 

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT