Kết thúc giải Cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh Bình Thuận mở rộng năm 2015 - CÚP AHA - FLEET

Đăng ngày: 11/30/2015 9:56:32 AM - Lượt xem 18438

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG VÔ ĐỊCH CÁC NHÓM TUỔI

TỈNH BÌNH THUẬN MỞ RỘNG NĂM 2015 – CÚP AHA/FLEET

==========0O0=========

Nội dung

Xếp hạng

Họ và tên VĐV

CLB

ĐÔI NỮ

Vô địch

Nguyễn Thị Thu Thúy

CLB

Thống Kê

Phạm Thị Kim Cúc

Hạng Nhì

Xuân

CLB

NM

Nga

ĐÔI NAM

NHÓM TUỔI 5

Vô địch

Huỳnh Văn Xi

CLB

Tánh Linh

Danh Thông

Hạng Nhì

Sỹ

CLB

Vòng Tròn

Hòa

Hạng Ba

Phúc

CLB

NM

Thành

ĐÔI NAM NỮ

NHÓM TUỔI 5

Vô địch

Trương Văn Bàu

Nguyễn Thị Khang

CLB

Thống Kê

Hạng Nhì

Trần Hữu Thuận

Phạm Thị Kim Cúc

CLB

Thống Kê

Hạng Ba

Vinh

CLB

NM

Xuân

ĐÔI NAM

NHÓM TUỔI 4

Vô địch

Tấn Vương

CLB

Tánh Linh

Nhật Hiền

Hạng Nhì

Hồng Linh

CLB

Sức Sống

Văn Tiến

Hạng Ba

Nguyễn Quang Minh

CLB

Hàm Đức

Kiều Ngọc Giảng

ĐÔI NAM NỮ

NHÓM TUỔI 4

Vô địch

Nguyễn Quang Minh

CLB

Hàm Đức

Nguyễn Thị Hồng Dân

Hạng Nhì

Mai Hồng Khải

CLB

Sức Sống

Nguyễn Thị Minh Hà

Hạng Ba

Văn Tiến

CLB

Sức Sống

Kiều Loan

Nội dung

Xếp hạng

Họ và tên VĐV

CLB

ĐÔI NỮ

NHÓM TUỔI 3

Vô địch

Nguyễn Thị Thoa

CLB

Thống Kê

Trần Thị Bích Hạnh

Hạng Nhì

Tuyết Mai

CLB

LA GI

Lương Thạnh

-

ĐÔI NAM NHÓM TUỔI 3

Vô địch

Nho

CLB

Thống Kê

Kim

Hạng Nhì

Bảo

CLB

Sức Sống

Danh

Hạng Ba

CLB

Thống Kê

Dũng

ĐÔI NAM NỮ NHÓM TUỔI 3

Vô địch

Dũng

CLB

Vòng Tròn

Vân

Hạng Nhì

Vang

CLB

Thống Kê

Thảo

Hạng Ba

Kim

CLB

Thống Kê

Hạnh

Nội dung

Xếp hạng

Họ và tên VĐV

CLB

ĐÔI NỮ

NHÓM TUỔI 2

Vô địch

Sương

CLB

Vòng Trèon

Trang

Hạng Nhì

Yến

CLB

Hàm Thuận Bắc

Thanh

Hạng Ba

CLB

Thống Kê

Phụng

ĐÔI NAM NHÓM TUỔI 2

Vô địch

CLB

Thống Kê

Lầm

Hạng Nhì

Đạt

CLB

Vòng Tròn

Linh

Hạng Ba

Thiện

CLB

Thanh Niên

Định

ĐÔI NAM NỮ NHÓM TUỔI 2

Vô địch

Thuần

CLB

Phương Hoa

Trâm Anh

Hạng Nhì

Đạt

CLB

Vòng Tròn

Trang

Hạng Ba

Luân

CLB

Hàm Thuận Bắc

Yến

Nội dung

Xếp hạng

Họ và tên VĐV

CLB

ĐƠN NỮ

NHÓM TUỔI 1

Vô địch

Thiên Trang

CLB NM

Hạng Nhì

Thanh Thương

CLB AHA

Hạng Ba

Huệ

CLB La Gi

ĐƠN NAM

NHÓM TUỔI 1

Vô địch

Hiển

CLB Mizuno

Hạng Nhì

Thương

CLB XSKT

Hạng Ba

Đạt

CLB Ngã 3 Gộp

ĐÔI NỮ NHÓM TUỔI 1

Vô địch

Lê Trần An Nhiên

CLB

NM

Ng.Huỳnh Thiên Trang

Hạng Nhì

Đặng Thị Tú Trinh

CLB

AHA

Trần Lệ Quyên

Hạng Ba

Võ Nguyễn ngọc Trâm

CLB

Thống Kê

Phạm Ng.Ngọc Quyên

ĐÔI NAM NHÓM TUỔI 1

Vô địch

Giàu

CLB

AHA

Tài

Hạng Nhì

Hiển

CLB

Mizuno

Hào

Hạng Ba

Du

CLB

XSKT

Nghĩa

ĐÔI NAM NỮ NHÓM TUỔI 1

Vô địch

Tấn

CLB

Thống Kê

Quyên

Hạng Nhì

Nhân

CLB

AHA

Trinh

Hạng Ba

Thái

Tánh Linh

Thương

 

Nguồn: PHÒNG XDPT TDTT

 

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT